Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor verzekerden van 18 jaar en ouder
Vergoeding 2024

Door overgewicht kun je gezondheidsproblemen krijgen. Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma dat helpt om de gezondheidsrisico’s te verminderen. Hierbij krijg je begeleiding om gezonder te eten, meer te bewegen en je leert deze gewoontes vast te houden. Het programma duurt 2 jaar.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen risico U betaalt geen eigen risico

Je hebt recht op een GLI als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent 18 jaar of ouder.
 • je hebt een matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist beoordeelt of je aan deze voorwaarde voldoet.
 • je bent voldoende gemotiveerd voor deelname aan het programma. Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de zorgverlener van de GLI beoordelen of je voldoende gemotiveerd bent.

Bij uitzondering kunnen ook kinderen van 16-18 jaar gebruikmaken van de GLI voor volwassenen als ze hierbij baat hebben volgens de behandelaar.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt alleen recht op programma’s die:

a. als verzekerde zorg zijn aangemerkt en;
b. als GLI zijn erkend in het RIVM-register van het Loket Gezond Leven. Meer informatie hierover lees je via Loket Gezond Leven.

Wat krijg je niet vergoed?

 • begeleiden bij bewegen, bijvoorbeeld door een fysio- of oefentherapeut.
 • sport- en bewegingsactiviteiten.

Zodra je het programma bent gestart kun je niet naar een andere zorgverlener. Een eenmaal gestart programma moet worden afgemaakt bij dezelfde zorgverlener.

Waar kun je terecht?

Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders dat met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ staat ingeschreven in het AGB-register van Vektis en als licentiehouder is aangesloten bij de organisatie van de GLI die wordt uitgevoerd. Alle zorgaanbieders die als onderaannemer binnen het samenwerkingsverband werken moeten:

 • zijn ingeschreven in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) of
 • een aantekening ‘leefstijlcoach’ in het kwaliteitsregister van de eigen beroepsgroep hebben of
 • met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ zijn ingeschreven in het AGB-register van Vektis.

Wil je naar een niet-gecontracteerde aanbieder van het programma?

Dan krijg je alleen een vergoeding als de zorgverlener voldoet aan de volgende 3 punten:

 • Het GLI-programma van de zorgverlener is geregistreerd in het kwaliteitsregister Loket Gezond Leven.
 • De zorgverlener heeft minimaal de competentie leefstijlcoach op hbo-niveau.
 • De zorgverlener staat met een aantekening GLI ingeschreven in 1 van de volgende registers:
  • het Register voor Leefstijlcoaches van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
  • het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of het deelregister van de stichting Keurmerk Fysiotherapie
  • het kwaliteitsregister Paramedici

Je hebt soms toestemming nodig

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Ga naar het aanvraagformulier machtiging gecombineerde leefstijlinterventie. Bij de aanvraag moet het volgende worden opgestuurd:

 • de naam van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarop staat dat je een matig, sterk of extreem verhoogd GGR hebt;
 • de naam en de AGB-code van de zorgverlener die het GLI-programma begeleidt;
 • de naam van het GLI-programma.

Bij een gecontracteerde zorgverlener is vooraf toestemming niet nodig.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Ben je in 2022 of 2023 met een programma gestart bij een niet-gecontracteerde aanbieder? En maak je dit programma af in 2024 of 2025? Dan krijg je alsnog een volledige vergoeding voor de duur van het programma. Let op: deze overgangsregeling geldt alleen voor bestaande klanten die in 2023 al bij ons verzekerd waren.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijzing staat waarom je een gecombineerde leefstijlinterventie nodig hebt. De zorgverlener gebruikt hiervoor de Zorgstandaard Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Instapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

Je hebt recht op een GLI als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent 18 jaar of ouder.
 • je hebt een matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist beoordeelt of je aan deze voorwaarde voldoet.
 • je bent voldoende gemotiveerd voor deelname aan het programma. Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de zorgverlener van de GLI beoordelen of je voldoende gemotiveerd bent.

Bij uitzondering kunnen ook kinderen van 16-18 jaar gebruikmaken van de GLI voor volwassenen als ze hierbij baat hebben volgens de behandelaar.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt alleen recht op programma’s die:

a. als verzekerde zorg zijn aangemerkt en;
b. als GLI zijn erkend in het RIVM-register van het Loket Gezond Leven. Meer informatie hierover lees je via Loket Gezond Leven.

Wat krijg je niet vergoed?

 • begeleiden bij bewegen, bijvoorbeeld door een fysio- of oefentherapeut.
 • sport- en bewegingsactiviteiten.

Zodra je het programma bent gestart kun je niet naar een andere zorgverlener. Een eenmaal gestart programma moet worden afgemaakt bij dezelfde zorgverlener.

Waar kun je terecht?

Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders dat met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ staat ingeschreven in het AGB-register van Vektis en als licentiehouder is aangesloten bij de organisatie van de GLI die wordt uitgevoerd. Alle zorgaanbieders die als onderaannemer binnen het samenwerkingsverband werken moeten:

 • zijn ingeschreven in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) of
 • een aantekening ‘leefstijlcoach’ in het kwaliteitsregister van de eigen beroepsgroep hebben of
 • met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ zijn ingeschreven in het AGB-register van Vektis.

Wil je naar een niet-gecontracteerde aanbieder van het programma?

Dan krijg je alleen een vergoeding als de zorgverlener voldoet aan de volgende 3 punten:

 • Het GLI-programma van de zorgverlener is geregistreerd in het kwaliteitsregister Loket Gezond Leven.
 • De zorgverlener heeft minimaal de competentie leefstijlcoach op hbo-niveau.
 • De zorgverlener staat met een aantekening GLI ingeschreven in 1 van de volgende registers:
  • het Register voor Leefstijlcoaches van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
  • het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of het deelregister van de stichting Keurmerk Fysiotherapie
  • het kwaliteitsregister Paramedici

Je hebt soms toestemming nodig

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Ga naar het aanvraagformulier machtiging gecombineerde leefstijlinterventie. Bij de aanvraag moet het volgende worden opgestuurd:

 • de naam van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarop staat dat je een matig, sterk of extreem verhoogd GGR hebt;
 • de naam en de AGB-code van de zorgverlener die het GLI-programma begeleidt;
 • de naam van het GLI-programma.

Bij een gecontracteerde zorgverlener is vooraf toestemming niet nodig.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Ben je in 2022 of 2023 met een programma gestart bij een niet-gecontracteerde aanbieder? En maak je dit programma af in 2024 of 2025? Dan krijg je alsnog een volledige vergoeding voor de duur van het programma. Let op: deze overgangsregeling geldt alleen voor bestaande klanten die in 2023 al bij ons verzekerd waren.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijzing staat waarom je een gecombineerde leefstijlinterventie nodig hebt. De zorgverlener gebruikt hiervoor de Zorgstandaard Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Opstapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

Je hebt recht op een GLI als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent 18 jaar of ouder.
 • je hebt een matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist beoordeelt of je aan deze voorwaarde voldoet.
 • je bent voldoende gemotiveerd voor deelname aan het programma. Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de zorgverlener van de GLI beoordelen of je voldoende gemotiveerd bent.

Bij uitzondering kunnen ook kinderen van 16-18 jaar gebruikmaken van de GLI voor volwassenen als ze hierbij baat hebben volgens de behandelaar.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt alleen recht op programma’s die:

a. als verzekerde zorg zijn aangemerkt en;
b. als GLI zijn erkend in het RIVM-register van het Loket Gezond Leven. Meer informatie hierover lees je via Loket Gezond Leven.

Wat krijg je niet vergoed?

 • begeleiden bij bewegen, bijvoorbeeld door een fysio- of oefentherapeut.
 • sport- en bewegingsactiviteiten.

Zodra je het programma bent gestart kun je niet naar een andere zorgverlener. Een eenmaal gestart programma moet worden afgemaakt bij dezelfde zorgverlener.

Waar kun je terecht?

Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders dat met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ staat ingeschreven in het AGB-register van Vektis en als licentiehouder is aangesloten bij de organisatie van de GLI die wordt uitgevoerd. Alle zorgaanbieders die als onderaannemer binnen het samenwerkingsverband werken moeten:

 • zijn ingeschreven in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) of
 • een aantekening ‘leefstijlcoach’ in het kwaliteitsregister van de eigen beroepsgroep hebben of
 • met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ zijn ingeschreven in het AGB-register van Vektis.

Wil je naar een niet-gecontracteerde aanbieder van het programma?

Dan krijg je alleen een vergoeding als de zorgverlener voldoet aan de volgende 3 punten:

 • Het GLI-programma van de zorgverlener is geregistreerd in het kwaliteitsregister Loket Gezond Leven.
 • De zorgverlener heeft minimaal de competentie leefstijlcoach op hbo-niveau.
 • De zorgverlener staat met een aantekening GLI ingeschreven in 1 van de volgende registers:
  • het Register voor Leefstijlcoaches van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
  • het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of het deelregister van de stichting Keurmerk Fysiotherapie
  • het kwaliteitsregister Paramedici

Je hebt soms toestemming nodig

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Ga naar het aanvraagformulier machtiging gecombineerde leefstijlinterventie. Bij de aanvraag moet het volgende worden opgestuurd:

 • de naam van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarop staat dat je een matig, sterk of extreem verhoogd GGR hebt;
 • de naam en de AGB-code van de zorgverlener die het GLI-programma begeleidt;
 • de naam van het GLI-programma.

Bij een gecontracteerde zorgverlener is vooraf toestemming niet nodig.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Ben je in 2022 of 2023 met een programma gestart bij een niet-gecontracteerde aanbieder? En maak je dit programma af in 2024 of 2025? Dan krijg je alsnog een volledige vergoeding voor de duur van het programma. Let op: deze overgangsregeling geldt alleen voor bestaande klanten die in 2023 al bij ons verzekerd waren.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijzing staat waarom je een gecombineerde leefstijlinterventie nodig hebt. De zorgverlener gebruikt hiervoor de Zorgstandaard Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Doorstapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

Je hebt recht op een GLI als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent 18 jaar of ouder.
 • je hebt een matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist beoordeelt of je aan deze voorwaarde voldoet.
 • je bent voldoende gemotiveerd voor deelname aan het programma. Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de zorgverlener van de GLI beoordelen of je voldoende gemotiveerd bent.

Bij uitzondering kunnen ook kinderen van 16-18 jaar gebruikmaken van de GLI voor volwassenen als ze hierbij baat hebben volgens de behandelaar.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt alleen recht op programma’s die:

a. als verzekerde zorg zijn aangemerkt en;
b. als GLI zijn erkend in het RIVM-register van het Loket Gezond Leven. Meer informatie hierover lees je via Loket Gezond Leven.

Wat krijg je niet vergoed?

 • begeleiden bij bewegen, bijvoorbeeld door een fysio- of oefentherapeut.
 • sport- en bewegingsactiviteiten.

Zodra je het programma bent gestart kun je niet naar een andere zorgverlener. Een eenmaal gestart programma moet worden afgemaakt bij dezelfde zorgverlener.

Waar kun je terecht?

Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders dat met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ staat ingeschreven in het AGB-register van Vektis en als licentiehouder is aangesloten bij de organisatie van de GLI die wordt uitgevoerd. Alle zorgaanbieders die als onderaannemer binnen het samenwerkingsverband werken moeten:

 • zijn ingeschreven in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) of
 • een aantekening ‘leefstijlcoach’ in het kwaliteitsregister van de eigen beroepsgroep hebben of
 • met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ zijn ingeschreven in het AGB-register van Vektis.

Wil je naar een niet-gecontracteerde aanbieder van het programma?

Dan krijg je alleen een vergoeding als de zorgverlener voldoet aan de volgende 3 punten:

 • Het GLI-programma van de zorgverlener is geregistreerd in het kwaliteitsregister Loket Gezond Leven.
 • De zorgverlener heeft minimaal de competentie leefstijlcoach op hbo-niveau.
 • De zorgverlener staat met een aantekening GLI ingeschreven in 1 van de volgende registers:
  • het Register voor Leefstijlcoaches van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
  • het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of het deelregister van de stichting Keurmerk Fysiotherapie
  • het kwaliteitsregister Paramedici

Je hebt soms toestemming nodig

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Ga naar het aanvraagformulier machtiging gecombineerde leefstijlinterventie. Bij de aanvraag moet het volgende worden opgestuurd:

 • de naam van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarop staat dat je een matig, sterk of extreem verhoogd GGR hebt;
 • de naam en de AGB-code van de zorgverlener die het GLI-programma begeleidt;
 • de naam van het GLI-programma.

Bij een gecontracteerde zorgverlener is vooraf toestemming niet nodig.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Ben je in 2022 of 2023 met een programma gestart bij een niet-gecontracteerde aanbieder? En maak je dit programma af in 2024 of 2025? Dan krijg je alsnog een volledige vergoeding voor de duur van het programma. Let op: deze overgangsregeling geldt alleen voor bestaande klanten die in 2023 al bij ons verzekerd waren.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijzing staat waarom je een gecombineerde leefstijlinterventie nodig hebt. De zorgverlener gebruikt hiervoor de Zorgstandaard Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Standaard

geen extra vergoeding

De AV Standaard bieden wij niet meer aan in combinatie met de Zelf Bewust Polis. Heb je deze combinatie al? Dan kun je deze nog wel blijven gebruiken.

Eigen risico U betaalt geen eigen risico

Je hebt recht op een GLI als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent 18 jaar of ouder.
 • je hebt een matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist beoordeelt of je aan deze voorwaarde voldoet.
 • je bent voldoende gemotiveerd voor deelname aan het programma. Je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de zorgverlener van de GLI beoordelen of je voldoende gemotiveerd bent.

Bij uitzondering kunnen ook kinderen van 16-18 jaar gebruikmaken van de GLI voor volwassenen als ze hierbij baat hebben volgens de behandelaar.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt alleen recht op programma’s die:

a. als verzekerde zorg zijn aangemerkt en;
b. als GLI zijn erkend in het RIVM-register van het Loket Gezond Leven. Meer informatie hierover lees je via Loket Gezond Leven.

Wat krijg je niet vergoed?

 • begeleiden bij bewegen, bijvoorbeeld door een fysio- of oefentherapeut.
 • sport- en bewegingsactiviteiten.

Zodra je het programma bent gestart kun je niet naar een andere zorgverlener. Een eenmaal gestart programma moet worden afgemaakt bij dezelfde zorgverlener.

Waar kun je terecht?

Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders dat met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ staat ingeschreven in het AGB-register van Vektis en als licentiehouder is aangesloten bij de organisatie van de GLI die wordt uitgevoerd. Alle zorgaanbieders die als onderaannemer binnen het samenwerkingsverband werken moeten:

 • zijn ingeschreven in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) of
 • een aantekening ‘leefstijlcoach’ in het kwaliteitsregister van de eigen beroepsgroep hebben of
 • met de kwalificatie ‘samenwerking en leefstijlcoach’ zijn ingeschreven in het AGB-register van Vektis.

Wil je naar een niet-gecontracteerde aanbieder van het programma?

Dan krijg je alleen een vergoeding als de zorgverlener voldoet aan de volgende 3 punten:

 • Het GLI-programma van de zorgverlener is geregistreerd in het kwaliteitsregister Loket Gezond Leven.
 • De zorgverlener heeft minimaal de competentie leefstijlcoach op hbo-niveau.
 • De zorgverlener staat met een aantekening GLI ingeschreven in 1 van de volgende registers:
  • het Register voor Leefstijlcoaches van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
  • het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of het deelregister van de stichting Keurmerk Fysiotherapie
  • het kwaliteitsregister Paramedici

Je hebt soms toestemming nodig

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Ga naar het aanvraagformulier machtiging gecombineerde leefstijlinterventie. Bij de aanvraag moet het volgende worden opgestuurd:

 • de naam van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en de verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarop staat dat je een matig, sterk of extreem verhoogd GGR hebt;
 • de naam en de AGB-code van de zorgverlener die het GLI-programma begeleidt;
 • de naam van het GLI-programma.

Bij een gecontracteerde zorgverlener is vooraf toestemming niet nodig.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Ben je in 2022 of 2023 met een programma gestart bij een niet-gecontracteerde aanbieder? En maak je dit programma af in 2024 of 2025? Dan krijg je alsnog een volledige vergoeding voor de duur van het programma. Let op: deze overgangsregeling geldt alleen voor bestaande klanten die in 2023 al bij ons verzekerd waren.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijzing staat waarom je een gecombineerde leefstijlinterventie nodig hebt. De zorgverlener gebruikt hiervoor de Zorgstandaard Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer