Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding medicijnen (geregistreerd)

U heeft recht op vergoeding van de kosten van geregistreerde medicijnen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling zorgverzekering (www.wetten.overheid.nl)

Wat is de vergoeding voor geregistreerde medicijnen in 2018?

Basisverzekering Volledig, volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
AV Budget -
AV Standaard -
AV Extra Beperkt aantal middelen
AV Optimaal Beperkt aantal middelen

* Weet u niet welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten? Log dan in op Mijn De Friesland.

Waar kan ik terecht voor medicijnen?

U kunt terecht bij een apotheker of een apotheekhoudend huisarts.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, u heeft een recept nodig van de huisarts, de behandelend specialist, tandarts, tandartsspecialist of verloskundige.

Voor de anticonceptiepil en insuline geldt dat deze na de eerste periode van levering opnieuw voor de maximale termijn aan u kunnen worden geleverd zonder dat daarvoor een herhaalrecept nodig is.

Heb ik toestemming nodig?

Ja, voor medicijnen die worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering heeft u pas recht op een vergoeding als De Friesland uw aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend.

Aandachtspunten bij vergoeding medicijnen

  • Als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
  • Als de zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, komt deze ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico.
  • De Friesland kan, ook in de loop van een kalenderjaar, bepalen dat u een ander medicijn krijgt met dezelfde werkzame stof. Maakt u gebruik van een duurder of ander merk medicijn met dezelfde werking, dan betaalt u mogelijk een eigen bijdrage.

Heeft u een vraag?