Geneesmiddelenbeleid

Er zijn meestal meerdere fabrikanten die een geneesmiddel maken met dezelfde werkzame stof, in dezelfde hoeveelheid en met precies dezelfde werking. De dosering en de manier van innemen is ook hetzelfde. Alleen de prijzen en de verpakkingen verschillen van elkaar.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de kosten van de gezondheidszorg en daarmee uw premie betaalbaar te houden. Daarom hebben wij met onze gecontracteerde apotheken afspraken gemaakt om daar waar het kan het voordeligste geneesmiddel aan u te leveren.

Onze afspraken leveren u voordeel op

Omdat wij afspraken maken met uw apotheek en met fabrikanten, besparen wij op de kosten van geneesmiddelen. Dit voordeel ziet u terug in uw portemonnee:

  • Uw verzekeringspremie blijft zo laag mogelijk.
  • U betaalt de laagste prijs voor geneesmiddelen waarvoor een alternatief bestaat.
  • U betaalt minder eigen risico.

Onze afspraken met uw apotheek

Uw apotheek geeft u als dit kan een merkloos geneesmiddel mee. Hierover hebben we afspraken gemaakt met uw apotheek. Uw apotheek kan kiezen voor een IDEA-overeenkomst of een overeenkomst met preferentiebeleid (voorkeursbeleid).

Bij een IDEA-overeenkomst kiest de apotheek het voordeligste geneesmiddel

De meeste apothekers kiezen voor een IDEA-overeenkomst.

  • Apothekers met een IDEA-overeenkomst bij de meeste geneesmiddelen zelf kiezen van welke fabrikant zij die afnemen.
  • Alleen voor enkele geneesmiddelen hebben wij zelf een voorkeursfabrikant aangewezen en krijgt u het geneesmiddel mee van de fabrikant die wij hebben gekozen.

De middelen waarvoor dit geldt en wie de voorkeursfabrikant is, vindt u op onze lijst preferente geneesmiddelen 2022 (pdf, 128,7 KB). Voor 2021 geldt de lijst met preferente geneesmiddelen 2021 (pdf, 372,8 KB). Apotheken met een IDEA-overeenkomst vindt u met de Zorgzoeker. Als de apotheek een IDEA-contract heeft, dan staat dit erbij.

Bij een preferentieovereenkomst bepalen wij de fabrikant

Bij apotheken met een preferentieovereenkomst krijgt u waar dit mogelijk is altijd het geneesmiddel mee van de fabrikant die wij hebben gekozen. Deze voorkeursfabrikanten vindt u op onze lijst met preferente geneesmiddelen 2022 (pdf, 128,7 KB). Voor 2021 geldt de lijst met preferente geneesmiddelen 2021 (pdf, 372,8 KB). In het overzicht ziet u de naam van de werkzame stof, de dosering en de fabrikant. Als een medicijn van een voorkeursfabrikant niet leverbaar is, dan krijgt u van uw apotheek uiteraard het middel van een andere fabrikant. Uw apotheker kan u hierover goed adviseren.

Als uw apotheek geen contract met ons heeft

Er zijn maar enkele apotheken in Nederland die geen overeenkomst met ons hebben. De apotheker mag in dat geval elk merk kiezen. Maar u krijgt alleen een vergoeding voor de middelen van de voorkeursfabrikanten die op onze lijst met preferente geneesmiddelen 2022 (pdf, 128,7 KB) of lijst met preferente geneesmiddelen 2021 (pdf, 372,8 KB) staan. Let dus goed op of uw geneesmiddel op deze lijst staat en of uw apotheek dat van de voorkeursfabrikant aan u geeft. Bij niet-gecontracteerde apotheken moet u alle geneesmiddelen eerst zelf voorschieten.

Uitzondering bij medische noodzaak

Het kan zijn dat u liever een geneesmiddel van een andere fabrikant gebruikt dan u van de apotheek krijgt. U betaalt het geneesmiddel dan zelf. Het kan ook zijn dat het voor u medisch noodzakelijk is dat u een geneesmiddel van een andere fabrikant gebruikt. Hiervan is sprake wanneer uw arts alleen een bepaald merk geneesmiddel veilig vindt voor uw behandeling. Dit kan alleen het geval zijn bij medicijnen die u al eerder heeft gebruikt. Uw arts schrijft dit op het recept en de apotheker toetst dit. Pas als uw apotheker akkoord is met de medische noodzaak, dan vergoeden wij dit (duurdere) merk.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor