Positieve Gezondheid

We werken veel samen met regionale partners en organiseren allerlei projecten voor een vitale samenleving. Een mooi voorbeeld is de pilot Positieve Gezondheid, die voorgekomen is uit het programma Vitale Regio Fryslân. Huisarts Karin Groeneveld vertelt meer over de Positieve Gezondheid en Hilma Bosma hoe dit traject haar helpt haar gezondheid te verbeteren. Inmiddels is het programma Vitale Regio Fryslan eind 2021 afgerond. 

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Het is een concept waarbij de focus niet ligt op klachten en gezondheidsproblemen, maar op de manier waarop je omgaat met deze uitdagingen. Positieve Gezondheid richt zich op veerkracht, een betekenisvol leven én zelf de regie in handen hebben.

Daarnaast gaat Positieve Gezondheid er vanuit dat gezondheid veel meer is dan alleen je lichamelijke gesteldheid. Ook 5 andere dimensies (mentaal welbevinden, fitheid, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren) worden in acht genomen. Met een vragenlijst wordt in kaart gebracht hoe mensen zichzelf “scoren” op elk van de zes dimensies. Daarna volgt een gesprek met een hulpverlener, die je helpt om inzichtelijk te maken wat voor jou belangrijk is, wat je zou willen veranderen en wat je daarvoor nodig hebt. Zo bepaal je zelf op welke manier je aan jouw gezondheid werkt.

Motivatie

Hilma: ‘Natuurlijk hadden alle specialisten die ik door de jaren heen had bezocht, allerlei adviezen gegeven die mij moesten helpen om van die hoge bloeddruk af te komen. Maar een advies, dat is iets wat je móet. En als mensen dingen móeten, vinden ze het vaak heel lastig om gemotiveerd te blijven. In het Positieve Gezondheid-traject kwam ik, dankzij de manier waarop de vragen werden gesteld, zelf met de oplossing voor mijn kwaal. Ik realiseerde me dat als ik mezelf wat meer rust gunde, mijn bloeddruk vanzelf omlaag zou gaan. En doordat de oplossing nu vanuit mij kwam, was ik veel gemotiveerder om daadwerkelijk dingen te veranderen.’

Complexe gezondheidsproblemen

Karin Groeneveld maakte zelf enkele jaren geleden kennis met het concept. Haar huisartsenpraktijk is gevestigd op Zorgplein Lemmer. Op het zorgplein bevinden zich, naast twee huisartsenpraktijken, onder meer het sociaal wijkteam, fysiotherapie, oefentherapie, thuiszorg en een Fact plus team. ‘Een aantal jaar geleden wilden we de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders graag versterken’, vertelt de huisarts. ‘Door veranderingen in de zorg zien we steeds meer mensen met complexe gezondheidsproblemen. Om deze mensen beter te kunnen helpen, besloten we onze onderlinge samenwerking te versterken. Positieve Gezondheid sloot heel mooi aan op onze wens. We besloten ons daarop te richten.’

Je moet kritisch naar jezelf durven kijken.

Spiegel

Het team van Zorgplein Lemmer volgde de training Positieve Gezondheid voor zorgverleners. Sindsdien passen ze het concept veelvuldig toe. Karin: ‘Als ik vermoed dat iemand baat zal hebben bij Positieve Gezondheid, check ik eerst of diegene daar zelf ook voor openstaat. Je moet namelijk best kritisch naar jezelf durven kijken.’ Hilma beaamt dat. ‘Je krijgt echt een spiegel voorgehouden. Dat kan best confronterend zijn. Maar als je in die spiegel durft te kijken, krijg je zoveel zelfinzicht. En dat zelfinzicht leidt weer tot de intrinsieke motivatie om met je gezondheid aan de slag te gaan.’

Rollen omgedraaid

Karin vertelt dat Positieve Gezondheid in haar praktijk tot veel mooie gesprekken leidt. ‘Mensen voelen zich gehoord en komen tot prachtige inzichten. Weet je wat ook leuk is? Dat men inziet dat het op veel facetten eigenlijk heel goed met ze gaat. We zijn soms zo gefocust op wat níet goed gaat, dat we dat gauw over het hoofd zien.’ Hilma: ‘Dat herken ik heel erg. Nu weet ik: ik bén niet mijn kwaal. Ik ben Hilma, ik heb best een heel leuk leven, en ik heb toevallig een hoge bloeddruk. Maar die bloeddruk is mij niet meer de baas. Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid!’

Over Vitale Regio Fryslân

De pilot Positieve Gezondheid van gemeente De Fryske Marren komt voort uit het programma Vitale Regio Fryslân. In dit programma zetten GGD Fryslân, De Friesland en de Friese gemeenten zich gezamenlijk in voor preventie. Alle activiteiten richten zich op het stimuleren van vitaliteit en gezondheid van alle inwoners. Door samen te investeren in preventie, vroegsignalering en gezondheidsbevordering kan de inzet van zwaardere vormen van zorg verminderd of zelfs voorkomen worden. Eind 2021 is het programma Vitale Regio Fryslân afgerond. Meer weten over dit programma, de pilot Positieve Gezondheid of pilots van andere gemeenten?

Ga naar vitaleregiofryslan.nl

Gerelateerde artikelen

Lees het verhaal van Bea

De Mantelzorglijn

Hoe kan de Mantelzorglijn u helpen? Bea de Jong vertelt meer over haar werk bij de Mantelzorglijn.
 Bekijk de verlofregelingen

Mantelzorg en verlof

Ben je een werkende mantelzorger? We geven uitleg over de verschillende verlofregelingen.
Tips voor mantelzorg en werk

Mantelzorg en werk

Fulltime werken én voor iemand zorgen is zwaar. We geven 3 tips om werk en mantelzorg makkelijker te combineren.
Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor