Doorgaan naar hoofdinhoud

Stap in het Groen & Fit Collectief

Lekker actief en ontspannen genieten van de natuur. De ideale basis voor een fit en gezond leven. Wij helpen u hierbij, samen met Nederlandse natuur-, wandel- en buitensportorganisaties via het Groen & Fit Collectief. Meld u aan en wij doneren namens u € 15,- aan een natuurproject van de organisatie van uw keuze. Zo dragen we samen bij aan de natuur in uw regio.

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

 • *U profiteert van 8% korting op de Alles Verzorgd of Vrije Keus Polis én 8% op de aanvullende verzekering(en). Kiest u voor een verhoogd eigen risico dan krijgt u nog meer korting. In combinatie met de Zelf Bewust Polis ontvangt u geen collectiviteitskorting.

 • U ontvangt 10% korting op de reis- en annuleringsverzekeringen van De Friesland.

 • Wij doneren namens u € 15,-* aan een natuurproject van de organisatie van uw keuze. Zo dragen we samen bij aan de natuur in uw regio.
  *= per betalende verzekerde

 • Speciaal voor onze klanten is er Fan van Fit. Een webwinkel waar u producten, workshops en activiteiten kunt kiezen die bijdragen aan een fitter leven. Al onze verzekerden ontvangen in februari 100 fitpunten. Als verzekerde van het Groen & Fit Collectief ontvangt u 50 extra fitpunten. Want wij geloven dat mensen die meer buiten zijn, fitter leven en die geven we graag iets extra’s.

Wat is het Groen & Fit Collectief?

Groen & Fit is een collectief waarin leden van aangesloten natuur-, wandel- en buitensportorganisaties gezamenlijk profiteren van veel voordeel. U ontvangt o.a. 8% korting op uw zorgpremie en 10% korting op uw reisverzekering. U stelt zelf de zorgverzekering samen die het beste past bij uw situatie. Uiteraard helpen wij u hier graag bij.  

Goed voor u, goed voor de natuur

Naast het premievoordeel, geniet u van alle services van De Friesland zoals onze Wachtlijstbemiddeling, De Friesland App en de mogelijkheid om uw eigen risico gespreid te betalen. Ook ontvangt u het hele jaar door inspiratie voor, en korting op buitenactiviteiten. Maar dat niet alleen. In het Groen & Fit Collectief draagt u een steentje bij aan de natuur in uw omgeving. Wij doneren namens u € 15,-* aan een natuurproject van de organisatie van uw keuze. Zo geniet u nog meer van buiten zijn.
* = per betalende verzekerde

Doe je mee aan het Groen en Fit Collectief?

Meedoen is heel simpel en binnen vijf minuten geregeld. Om mee te doen heeft u uw lidmaatschapsnummer van de door u gekozen natuurorganisatie nodig. De aangesloten organisaties vindt u boven de knop ‘Kies uw organisatie’. Geef uw lidmaatschapsnummer aan ons door. Wij zorgen dan dat u uw collectiviteitskorting ontvangt en dat u meedoet aan het collectief. Heeft u nog vragen of wordt u liever persoonlijk geholpen? Bel dan met ons op (058) 291 31 31.

Voordelen Groen & Fit

 • 8% korting op uw premie
 • 10% korting op reisverzekering
 • € 15,- donatie aan een natuurproject
 • 150 fitpunten voor Fan van Fit

 • Anticonceptie tot 21 jaar*: volledig m.u.v. eventuele eigen bijdrage GVS
 • Astma Centrum Davos*: volledig, maximaal 365 dagen
 • Audiologisch centrum*: volledig
 • Beademing*: volledig
 • Buitenlanddekking - spoedeisende zorg via De Friesland Alarmservice*, door Eurocross: Maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Buitenlanddekking - niet spoedeisende zorg*: maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Diëtetiek*: volledig maximaal 3 uren
 • Erfelijkheidsonderzoek en advisering*: volledig
 • Ergotherapie*: volledig. maximaal 10 uren
 • Fysiotherapie en oefentherapie -  aandoeningen vermeld op bijlage 1 bij het Besluit zorgverzekering*: tot 18 jaar volledig. Vanaf 18 jaar vanaf de 21e behandeling
 • Fysiotherapie en oefentherapie -  overige aandoeningen: tot 18 jaar maximaal 18 behandelingen per indicatie
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie*: vanaf 18 jaar maximaal 9 behandelingen, eenmalig
 • Fysiotherapie en oefentherapie – bij etalagebenen*: vanaf 18 jaar ten hoogste 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij artrose van knie- of heupgewricht: vanaf 18 jaar ten hoogste 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij COPD vanaf GOLD II: vanaf 18 jaar maximum aantal behandelingen per jaar afhankelijk van ernst aandoening
 • Geneesmiddelen*: volledig volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): volledig
 • Huisarts: volledig
 • Hulpmiddelen- en verbandmiddelen*: volgens Reglement Hulpmiddelenzorg
 • IVF*: tot 43 jaar,1e ,2e en 3e behandeling per te realiseren zwangerschap
 • Kraamzorg: afhankelijk van behoefte moeder en kind tenminste 24 uur maximaal 80 uur, exclusief wettelijke eigen bijdrage van € 4,40 per uur
 • Logopedie*: volledig
 • Medisch specialistische zorg*: volledig
 • Nierdialyse*: volledig
 • Oncologische aandoeningen bij kinderen: volledig, indien zorg verleend door Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
 • Orgaantransplantatie*: Volledig. Verpleging donor maximaal 13 weken, bij levertransplantatie maximaal een half jaar
 • Plastische chirurgie*: volledig in specifieke gevallen (bijvoorbeeld verminking of enkele met naam genoemde geboren afwijkingen)
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - generalistische basis GGZ*: volledig
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - gespecialiseerde GGZ*: volledig
 • Revalidatie*: volledig
 • Second opinion*: volledig
 • Stoppen-met-rokenprogramma*: volledig, maximaal eenmaal per kalenderjaar
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar: volledig
 • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar*: bijzondere tandheelkunde en enkele met name genoemde vormen van tandheelkundige zorg, m.u.v. de wettelijke eigen bijdrage.
 • Trombosedienst*: volledig
 • Verblijf (medisch specialistisch en eerstelijns)*: volledig, maximaal 1095 dagen
 • Verloskundige zorg: volledig, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage (alle kosten boven € 215,- per dag) bij bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging): volledig
 • Vervoer - ziekenvervoer per eigen auto, taxi, of laagste klasse openbaar vervoer*: eigen bijdrage € 103,- per kalenderjaar. Daarna volledig, indien wordt voldaan aan de criteria. Eigen vervoer € 0,30 per km.
 • Vervoer - ambulancevervoer*: volledig
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg*: volledig
 • * Vanaf 18 jaar komt deze zorg ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico als deze wordt vergoed op grond van de basisverzekering.
Bekijk de voorwaarden en volledige informatie in de polisvoorwaarden
560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.