Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding generalistische basis GGZ

De zorg bestaat uit diagnostiek, generalistische behandeling, nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie. U heeft recht op deze zorg als u 18 jaar of ouder bent en een psychische stoornis heeft in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.

Informatie over specialistische GGZ vindt u hier
Meer informatie over vergoeding gespecialiseerde GGZ met opname

Wat is de vergoeding voor generalistische basis GGZ in 2018?

Basisverzekering Volledig
AV Budget -
AV Standaard -
AV Extra -
AV Optimaal -

Waar kan ik terecht voor generalistische basis GGZ?

Een van de volgende zorgaanbieders kan als regiebehandelaar optreden:
  • Een GZ-psycholoog
  • Een klinisch (neuro)psycholoog
  • Een psychotherapeut
  • Een specialist ouderengeneeskunde
  • Een klinisch geriater
  • Een verpleegkundig specialist (uitsluitend voor het product Basis GGZ chronisch)
  • Een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, voor zover het afronding betreft van een behandeling die onder de Jeugdwet is gestart vóór de 18-jarige leeftijd
  • Een NVO orthopedagoog-generalist, voor zover het afronding betreft van een behandeling die onder de Jeugdwet is gestart vóór de 18-jarige leeftijd
De regiebehandelaar is degene die belast is met de regie van de behandeling en o.a. de diagnose stelt, het behandelplan opstelt, regelmatig contact onderhoudt met eventuele nevenbehandelaars en bepaalt wanneer de behandeling wordt afgesloten. U dient gedurende uw behandeling minimaal eenmaal een face-to-face contact met uw regiebehandelaar te hebben, zodat deze een juiste diagnose kan stellen en zijn regietaak kan uitvoeren.

Aandachtspunten bij vergoeding generalistische basis GGZ

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja. Er is een verwijzing nodig door de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. Een verwijzing is niet noodzakelijk als er sprake is van acute zorg. Ook hoeft u geen verwijzing als u van de gespecialiseerde GGZ naar de basis GGZ overgaat.

Wanneer heb ik geen recht op vergoeding?

U heeft geen recht op:

a. behandeling van aanpassingsstoornissen. Dit zijn psychologische aandoeningen waarbij ontregeling in gedrag ontstaat als reactie op een stressveroorzakende gebeurtenis, bijv. ontslag of echtscheiding;
b. hulp bij werk- en/of relatieproblemen
Deze zorg is wel tot maximaal € 375,- per jaar verzekerd in de AV Extra en AV Optimaal.

Heb ik toestemming nodig?

Nee, u heeft geen toestemming van De Friesland nodig.

Heeft u een vraag?

560.000 klanten

De Friesland heeft 560.000 klanten.


Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.


Altijd het juiste antwoord

Beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.