Tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

De Friesland heeft verschillende afspraken met zorgverleners gemaakt over tijdigheid en bereikbaarheid van zorg.

Afspraken met gecontracteerde zorgverleners

Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. Wij geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Treeknormen

Voor bepaalde zorgsoorten gelden er ook wettelijke normen waarbinnen de zorg geleverd moet worden. Deze wettelijke normen heten treeknormen. Als deze treeknormen gelden, dan worden deze hieronder ook genoemd.

U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht bij een apotheek.

Tijdens de avond, nacht en in het weekend is farmaceutische spoedzorg voor u altijd binnen 45 minuten via een (dienst)apotheek beschikbaar.

Streefnorm en maximale wachttijd voor niet-(sub)acute zorg (de wettelijke treeknorm) is voor de apotheek: 1 werkdag.

Binnen 5 werkdagen kunt u terecht bij een fysiotherapeut en/of oefentherapeut of overige paramedici. Een therapeut of andere paramedicus is bereikbaar binnen 30 kilometer.

Streefnorm en maximale wachttijd voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de fysio- en oefentherapeut en overige paramedici: 1 week.

Bij nood is psychiatrische crisis zorg direct beschikbaar. Hiervoor zijn in heel Nederland afspraken met een aantal GGZ-instellingen gemaakt. Deze instellingen verzorgen een 7 x 24 uurs-crisisdienst, die hulp biedt aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.

U kunt niet rechtstreeks contact opnemen met een instelling die de crisiszorg levert. Over het algemeen vinden beoordelingen door de crisisdienst plaats op verzoek van de huisarts, meldkamer of politie. Meldt u zich in geval van een psychiatrische crisis dus bij uw huisarts. Bent u al in behandeling in de geestelijke gezondheidszorg dan kunt u bij uw behandelaar vragen welke afspraken er voor u gelden in het geval van een psychiatrische crisis.

Bij de crisisdienst staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om eerste hulp te bieden aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. De hulpverleners van de crisisdienst zullen in principe cliënten zoveel mogelijk op locatie zien. Uitgangspunt van de crisisdienst is dat de patiënt in (dreigende) crisis direct een beoordeling krijgt zodat het voor de cliënt zelf, de verwijzer en de eventueel naastbetrokkenen snel duidelijk is wat er aan de hand is en welke zorg kan worden georganiseerd.

De behandelingen worden verleend binnen de termijnen zoals vastgelegd in de landelijk overeengekomen Treeknormen. Voor Geestelijke Gezondheidszorg hebben wij met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de wacht- en toegangstijden. Deze komen overeen met de zogenoemde ‘Treeknormen’. Dit zijn de normen die zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen zijn overeengekomen als aanvaardbare wachttijden voor niet acute zorg.

GGZ Omschrijving Treeknormen
Aanmeldwachttijd
De tijd tussen het moment dat u belt en de dag dat u daadwerkelijk terecht kunt 4 weken
Behandelingswachttijd tot aan diagnose I
Het aantal weken tussen het eerste contact met uw zorgaanbieder en de diagnose 4 weken
Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling – niet in een kliniek 6 weken
Behandeling I+II
Behandelingswachttijd totaal, dus vanaf eerste contact tot behandeling
10 weken
Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling – in een kliniek 7 weken

U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op huisartsenzorg.

Tijdens de avond, nacht en in het weekend kunt u via uw eigen huisarts horen waar u terecht kunt om huisartsenzorg te ontvangen. In geval van spoed krijgt u binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon.

Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) is voor de huisartsenzorg: 3 werkdagen, waarbij geldt dat 80% van de consulten binnen 2 werkdagen moet plaatsvinden.

Voor hulpmiddelen geldt dat u gedurende werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur een beroep kunt doen op uw hulpmiddelenleverancier voor levering of instructies van het hulpmiddel. Voor een aantal hulpmiddelen is de leverancier 24 uur per dag bereikbaar. Dit geldt voor de volgende hulpmiddelen:

 • Hulpmiddelen voor ademhalingsondersteuning
 • Anti decubitusmateriaal
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Incontinentiehulpmiddelen
 • Infuustherapie
 • Sondevoeding
 • Stomahulpmiddelen
 • Tracheostoma
 • Verbandhulpmiddelen
 • Personenalarmering
 • Verpleegbedden en toebehoren
 • Kinderhulpmiddelen
 • Mobiliteitshulpmiddelen zoals; trippelstoelen en douche- en toilethulpmiddelen

Voor de vetgedrukte hulpmiddelen geldt dat deze binnen 6 uur worden geleverd (binnen Nederland).

Voor de overige hulpmiddelen geldt een levertijd van maximaal een week. Bij op maat gemaakte hulpmiddelen, zoals orthopedisch schoeisel en prothesen, kan de levertijd oplopen tot 3 maanden, afhankelijk van het hulpmiddel. Voor de exacte informatie hierover neemt u contact op met uw leverancier.

U kunt 7 dagen in de week, 24 uur per dag een beroep doen op verloskundige zorg.

Bij uw verloskundige of verloskundig actieve huisarts kunt u terecht over informatie over de bereikbaarheid in de avond, nacht en in het weekend.

Voor begeleiding van de bevalling door de kraamorganisatie kunt u als uw verloskundige het signaal geeft bellen. De kraamverzorgende streeft ernaar om binnen een uur ter plekke te zijn. Ook tijdens vakanties en feestdagen kunt u gebruik maken van de geïndiceerde kraamzorg. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen en advies.

Via Zorgzoeker ziet u met welke verloskundigen en kraamcentra in uw woonplaats wij afspraken hebben gemaakt. Kraamzorgorganisaties leveren aan elke verzekerde, die woont in hun werkgebied en zich voor de 5e maand van de zwangerschap aanmeldt, altijd kraamzorg.

Naar Zorgzoeker

U kunt voor medisch specialistische zorg terecht bij u in de buurt, nadat u bent verwezen door bijvoorbeeld uw huisarts. We hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wacht- en toegangstijden. Deze afspraken volgen de treeknormen.

Zorgaanbieders moeten zich aan deze afspraken houden. Afwijken van de afspraken is alleen mogelijk bij zeer uitzonderlijke gevallen, zoals landelijke tekorten aan medisch personeel of overmachtsituaties.

Als een zorgaanbieder u niet op tijd kan behandelen, dan zal deze u wijzen op de Wachtlijstbemiddeling van De Friesland. U mag ook altijd zelf contact met ons opnemen voor wachtlijstbemiddeling via het online aanvraagformulier of via telefoonnummer (058) 291 33 00.

Voor spoedzorg, kunt u terecht bij de huisarts. Die kan dan als het nodig is u doorverwijzen naar het ziekenhuis. Als u niet eerst langs de huisarts kunt, dan kunt u 7 dagen in de week, 24 uur per dag een beroep doen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De treeknormen zijn als volgt:

Soort behandeling Maximale wachttijden
Toegangstijd voor ziekenhuiszorg
4 weken (80% binnen 3 weken)
Wachttijd voor diagnostiek en indicatiestelling 4 weken (80% binnen 3 weken)
Wachttijd tot poliklinische behandeling (dagopname) 6 weken (80% binnen 4 weken)
Wachttijd tot klinische behandeling (kliniek) 7 weken (80% binnen 5 weken)

 

Daarnaast zijn separate normen voor hartchirurgie (12 weken) en voor radiotherapie:

Acuut (b.v. dreigende dwarslaesie): 100% < 1 dag;
Subacuut (b.v. botmetastasen met ernstige pijnklachten): 80% < 7 dagen;
Overige indicaties (planbare behandeling): 80% < 21 dagen.

U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op wijkverpleegkundige zorg, als u hiervoor een indicatie heeft. Deze indicatie wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige bespreekt u welke zorg u wanneer nodig heeft. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat u op de afgesproken tijden zorg ontvangt.

Ook is de wijkverpleegkundige 24 uur per dag bereikbaar in het geval u plotseling extra zorg nodig heeft.

Voor wijkverpleging hebben wij met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wachttijden. Deze afspraken zijn gelijk aan de treeknormen. Afwijken van de afspraken is alleen mogelijk bij zeer uitzonderlijke gevallen, zoals landelijke tekorten aan personeel of overmachtsituaties.

De treeknormen zijn:

 • Acute situaties: u kunt direct terecht.
 • Thuiszorg: u kunt binnen 6 weken terecht.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor