Tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

De Friesland heeft verschillende afspraken met zorgverleners gemaakt over tijdigheid en bereikbaarheid van zorg.

Afspraken met gecontracteerde zorgverleners

Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. Wij geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat je van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Treeknormen

Voor bepaalde zorgsoorten gelden er ook wettelijke normen waarbinnen de zorg geleverd moet worden. Deze wettelijke normen heten treeknormen. Als deze treeknormen gelden, dan worden deze hieronder ook genoemd.

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht bij een apotheek.

Tijdens de avond, nacht en in het weekend is farmaceutische spoedzorg voor jou via een (dienst)apotheek beschikbaar. Je krijgt de geneesmiddelen binnen 24 uur. Of eerder als dit voor de behandeling nodig is.

Streefnorm en maximale wachttijd voor niet-(sub)acute zorg (de wettelijke treeknorm) is voor de apotheek: 1 werkdag.

Binnen 5 werkdagen kun je terecht bij een fysiotherapeut en/of oefentherapeut of overige paramedici. Een therapeut of andere paramedicus is bereikbaar binnen 30 kilometer.

Streefnorm en maximale wachttijd voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de fysio- en oefentherapeut en overige paramedici: 1 week.

Bij nood is psychiatrische crisis zorg direct beschikbaar. Hiervoor zijn in heel Nederland afspraken met een aantal GGZ-instellingen gemaakt. Deze instellingen verzorgen een 7 x 24 uurs-crisisdienst, die hulp biedt aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.

Je kunt niet rechtstreeks contact opnemen met een instelling die de crisiszorg levert. Over het algemeen vinden beoordelingen door de crisisdienst plaats op verzoek van de huisarts, meldkamer of politie. Meld je in geval van een psychiatrische crisis dus bij je huisarts. Ben je al in behandeling in de geestelijke gezondheidszorg dan kun je bij je behandelaar vragen welke afspraken er voor je gelden in het geval van een psychiatrische crisis.

Bij de crisisdienst staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om eerste hulp te bieden aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. De hulpverleners van de crisisdienst zullen in principe cliënten zoveel mogelijk op locatie zien. Uitgangspunt van de crisisdienst is dat de patiënt in (dreigende) crisis direct een beoordeling krijgt zodat het voor de cliënt zelf, de verwijzer en de eventueel naastbetrokkenen snel duidelijk is wat er aan de hand is en welke zorg kan worden georganiseerd.

De behandelingen worden verleend binnen de termijnen zoals vastgelegd in de landelijk overeengekomen Treeknormen. Voor Geestelijke Gezondheidszorg hebben wij met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de wacht- en toegangstijden. Deze komen overeen met de zogenoemde ‘Treeknormen’. Dit zijn de normen die zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen zijn overeengekomen als aanvaardbare wachttijden voor niet acute zorg.

Sleep de tabel om meer informatie te zien
GGZ Omschrijving Treeknormen
Aanmeldwachttijd De tijd tussen het moment dat je belt en de dag dat je daadwerkelijk terecht kunt 4 weken
Behandelings-wachttijd tot aan diagnose I Het aantal weken tussen het eerste contact met je zorgaanbieder en de diagnose 4 weken
Behandelings-wachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling – niet in een kliniek 6 weken
Behandeling I+II Behandelingswachttijd totaal, dus vanaf eerste contact tot behandeling 10 weken
Behandelings-wachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling – in een kliniek 7 weken

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op huisartsenzorg.

Tijdens de avond, nacht en in het weekend kun je via je eigen huisarts horen waar je terecht kunt om huisartsenzorg te ontvangen. In geval van spoed krijg je binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon.

Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) is voor de huisartsenzorg: 3 werkdagen, waarbij geldt dat 80% van de consulten binnen 2 werkdagen moet plaatsvinden.

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Soort behandeling Afspraak
Anti decubitusmateriaal 24 uur per dag Spoed: 4-6 uur
Apparatuur voor positieve uitademingsdruk gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
Diabeteshulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Diabetespomp 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Incontinentiehulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Infuustherapie 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Kinderhulpmiddelen 24 uur per dag Spoed: 4-6 uur
Mobiliteitshulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
MRA gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
Personenalarmering 24/7 bemande alarmcentrale
Slaapapneu 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: binnen 24 uur
Slaappositietrainer gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
Slijmuitzuig apparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Sondevoeding en -therapie 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Stomahulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Tracheostoma 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Verbandhulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Vernevelapparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Verpleegbedden en toebehoren 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Zuurstof 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur

Je kunt 7 dagen in de week, 24 uur per dag een beroep doen op verloskundige zorg.

Bij je verloskundige of verloskundig actieve huisarts kun je terecht over informatie over de bereikbaarheid in de avond, nacht en in het weekend.

Voor begeleiding van de bevalling door de kraamorganisatie kun je als jouw verloskundige het signaal geeft bellen. Ook tijdens vakanties en feestdagen kun je gebruik maken van de geïndiceerde kraamzorg. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen en advies.

Via Zorgzoeker zie je met welke verloskundigen en kraamcentra in je woonplaats wij afspraken hebben gemaakt. Kraamzorgorganisaties leveren aan elke verzekerde, die woont in hun werkgebied en zich voor de 5e maand van de zwangerschap aanmeldt, altijd kraamzorg.

Naar Zorgzoeker

Je kunt voor medisch specialistische zorg terecht bij jou in de buurt, nadat je bent verwezen door bijvoorbeeld je huisarts. We hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wacht- en toegangstijden. Deze afspraken volgen de treeknormen.

Zorgaanbieders moeten zich aan deze afspraken houden. Afwijken van de afspraken is alleen mogelijk bij zeer uitzonderlijke gevallen, zoals landelijke tekorten aan medisch personeel of overmachtsituaties.

Als een zorgaanbieder je niet op tijd kan behandelen, dan zal deze je wijzen op de Wachtlijstbemiddeling van De Friesland. Je mag ook altijd zelf contact met ons opnemen voor wachtlijstbemiddeling via het online aanvraagformulier voor wachtlijstbemiddeling of via telefoonnummer (058) 291 33 00.

Voor spoedzorg, kun je terecht bij de huisarts en in de avond, nacht en het weekend bij de Dokterswacht. Die kan dan als het nodig is je doorverwijzen naar het ziekenhuis. Als je niet eerst langs de huisarts kunt, dan kun je 7 dagen in de week, 24 uur per dag een beroep doen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De treeknormen zijn als volgt:

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Soort behandeling Maximale wachttijden
Toegangstijd voor ziekenhuiszorg 4 weken (80% binnen 3 weken)
Wachttijd voor diagnostiek en indicatiestelling 4 weken (80% binnen 3 weken)
Wachttijd tot poliklinische behandeling (dagopname) 6 weken (80% binnen 4 weken)
Wachttijd tot klinische behandeling (kliniek) 7 weken (80% binnen 5 weken)

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op wijkverpleegkundige zorg, als je hiervoor een indicatie hebt. Deze indicatie wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige bij jou in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige bespreek je welke zorg je wanneer nodig hebt. Deze afspraken worden vastgelegd in je zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat je op de afgesproken tijden zorg ontvangt.

Ook is de wijkverpleegkundige 24 uur per dag bereikbaar in het geval je plotseling extra zorg nodig hebt.

Voor wijkverpleging hebben wij met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wachttijden. Deze afspraken zijn gelijk aan de treeknormen. Afwijken van de afspraken is alleen mogelijk bij zeer uitzonderlijke gevallen, zoals landelijke tekorten aan personeel of overmacht situaties.

De treeknormen zijn:

  • Acute situaties: je kunt direct terecht.
  • Thuiszorg: je kunt binnen 6 weken terecht.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer