Doorgaan naar hoofdinhoud

Bent u niet tevreden? Geef het aan ons door

Kwaliteit van onze dienstverlening en tevreden klanten zijn erg belangrijk voor ons. Wij staan altijd voor u klaar, ook bij een klacht. Bent u ontevreden over De Friesland of zorgverlener geef dit dan aan ons door.

Suggestie/opmerking

Heeft u suggesties of opmerkingen voor ons? Geef dit dan aan ons door. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Klachtenformulier

Uw klacht dient u met het klachtenformulier bij ons in, of u stuurt uw klacht naar: De Friesland, t.a.v. herbeoordelingsteam, postbus 270, 8901 BB Leeuwarden. Na ontvangst wordt u door het herbeoordelingsteam geïnformeerd over de verdere behandeling van uw klacht. Meer informatie leest u in onze klachtenfolder. In het klachten- en geschillenreglement staat de behandeltermijn van uw klacht of geschil. De klachten- en geschillenprocedure is een formele procedure waaraan vaste behandeltermijnen verbonden zijn. 

Heeft u alleen een vraag of zijn er onduidelijkheden over een afwijzing? Neem dan contact met ons op.

Klachten over formulieren

De Friesland wil goede service bieden. Vindt u dat één van onze formulieren overbodig of te ingewikkeld is? U kunt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een klacht indienen. De NZa behandelt klachten die betrekking hebben op lastige of onnodige formulieren. De NZa heeft een meldpunt voor formulieren in de gezondheidszorg, waar staat op welke manier u een klacht over formulieren kunt indienen.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

U vraagt onze beslissing op uw klacht te heroverwegen en u bent niet tevreden met ons antwoord? U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het adres: SKGZ, Postbus 291, 3700 AG Zeist. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het Kifid is de geschilleninstantie voor reis- en annuleringsverzekeringen. Kifid bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Meer informatie over het indienen van een klacht bij Kifid vindt u op hun website.

Europese ODR platform

Ook kunt u uw klacht naar het Europese ODR platform sturen. U kunt hier alleen een klacht indienen over producten of diensten die u online heeft gekocht.


Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.