Ziekenvervoer per auto, taxi of laagste klasse openbaar vervoer
Vergoeding 2021

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. U reist met het openbaar vervoer, taxi of eigen auto.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Uw vergoeding
Log in en bekijk welke vergoeding en voorwaarden voor u gelden.

Vergoeding en voorwaarden

Kies uw pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij uw pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100%
Eigen bijdrage € 108,- per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

De vergoeding is voor mensen die

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • rolstoel afhankelijk zijn.
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep wordt verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Hardheidsclausule

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de hardheidsclausule. Als u langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat u nodig heeft i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Wat krijgt u vergoed?

 • zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
 • vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. U kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel.

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,32 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Overnachting in plaats van vervoer

 • Bent u aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 76,50,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • U krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar u wordt behandeld.
 • Als u kiest voor het recht op overnachting, dan komt uw recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van uw huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.

Vraag eerst toestemming aan onze Vervoerslijn

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19. U kunt de Vervoerslijn bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op vervoer en op welke vorm.

U heeft geen toestemming nodig voor vervoer bij intensieve kindzorg

Voor het vervoer bij intensieve kindzorg regelt het kinderdagverblijf het vervoer en declareert de kosten bij ons. U hoeft dus niets te doen.

Minder vergoed bij niet-gecontracteerd taxibedrijf

U krijgt een lagere vergoeding bij een niet-gecontracteerd taxibedrijf. Er is alleen een vergoeding mogelijk als de vervoerder in het bezit is van het Kiwa-taxikeurmerk TX-Keur.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100%
AV Instap geen extra vergoeding
Eigen bijdrage € 108,- per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

De vergoeding is voor mensen die

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • rolstoel afhankelijk zijn.
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep wordt verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Hardheidsclausule

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de hardheidsclausule. Als u langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat u nodig heeft i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Wat krijgt u vergoed?

 • zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
 • vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. U kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel.

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,32 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Overnachting in plaats van vervoer

 • Bent u aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 76,50,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • U krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar u wordt behandeld.
 • Als u kiest voor het recht op overnachting, dan komt uw recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van uw huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.

Vraag eerst toestemming aan onze Vervoerslijn

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19. U kunt de Vervoerslijn bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op vervoer en op welke vorm.

U heeft geen toestemming nodig voor vervoer bij intensieve kindzorg

Voor het vervoer bij intensieve kindzorg regelt het kinderdagverblijf het vervoer en declareert de kosten bij ons. U hoeft dus niets te doen.

Minder vergoed bij niet-gecontracteerd taxibedrijf

U krijgt een lagere vergoeding bij een niet-gecontracteerd taxibedrijf. Er is alleen een vergoeding mogelijk als de vervoerder in het bezit is van het Kiwa-taxikeurmerk TX-Keur.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100%
AV Budget geen extra vergoeding
Eigen bijdrage € 108,- per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

De vergoeding is voor mensen die

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • rolstoel afhankelijk zijn.
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep wordt verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Hardheidsclausule

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de hardheidsclausule. Als u langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat u nodig heeft i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Wat krijgt u vergoed?

 • zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
 • vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. U kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel.

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,32 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Overnachting in plaats van vervoer

 • Bent u aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 76,50,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • U krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar u wordt behandeld.
 • Als u kiest voor het recht op overnachting, dan komt uw recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van uw huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.

Vraag eerst toestemming aan onze Vervoerslijn

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19. U kunt de Vervoerslijn bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op vervoer en op welke vorm.

U heeft geen toestemming nodig voor vervoer bij intensieve kindzorg

Voor het vervoer bij intensieve kindzorg regelt het kinderdagverblijf het vervoer en declareert de kosten bij ons. U hoeft dus niets te doen.

Minder vergoed bij niet-gecontracteerd taxibedrijf

U krijgt een lagere vergoeding bij een niet-gecontracteerd taxibedrijf. Er is alleen een vergoeding mogelijk als de vervoerder in het bezit is van het Kiwa-taxikeurmerk TX-Keur.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100%
AV Standaard geen extra vergoeding
Eigen bijdrage € 108,- per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

De vergoeding is voor mensen die

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • rolstoel afhankelijk zijn.
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep wordt verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Hardheidsclausule

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de hardheidsclausule. Als u langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat u nodig heeft i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Wat krijgt u vergoed?

 • zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
 • vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. U kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel.

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,32 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Overnachting in plaats van vervoer

 • Bent u aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 76,50,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • U krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar u wordt behandeld.
 • Als u kiest voor het recht op overnachting, dan komt uw recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van uw huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.

Vraag eerst toestemming aan onze Vervoerslijn

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19. U kunt de Vervoerslijn bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op vervoer en op welke vorm.

U heeft geen toestemming nodig voor vervoer bij intensieve kindzorg

Voor het vervoer bij intensieve kindzorg regelt het kinderdagverblijf het vervoer en declareert de kosten bij ons. U hoeft dus niets te doen.

Minder vergoed bij niet-gecontracteerd taxibedrijf

U krijgt een lagere vergoeding bij een niet-gecontracteerd taxibedrijf. Er is alleen een vergoeding mogelijk als de vervoerder in het bezit is van het Kiwa-taxikeurmerk TX-Keur.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100%
AV Extra geen extra vergoeding
Eigen bijdrage € 108,- per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

De vergoeding is voor mensen die

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • rolstoel afhankelijk zijn.
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep wordt verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Hardheidsclausule

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de hardheidsclausule. Als u langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat u nodig heeft i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Wat krijgt u vergoed?

 • zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
 • vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. U kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel.

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,32 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Overnachting in plaats van vervoer

 • Bent u aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 76,50,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • U krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar u wordt behandeld.
 • Als u kiest voor het recht op overnachting, dan komt uw recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van uw huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.

Vraag eerst toestemming aan onze Vervoerslijn

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19. U kunt de Vervoerslijn bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op vervoer en op welke vorm.

U heeft geen toestemming nodig voor vervoer bij intensieve kindzorg

Voor het vervoer bij intensieve kindzorg regelt het kinderdagverblijf het vervoer en declareert de kosten bij ons. U hoeft dus niets te doen.

Minder vergoed bij niet-gecontracteerd taxibedrijf

U krijgt een lagere vergoeding bij een niet-gecontracteerd taxibedrijf. Er is alleen een vergoeding mogelijk als de vervoerder in het bezit is van het Kiwa-taxikeurmerk TX-Keur.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100%
AV Optimaal geen extra vergoeding
Eigen bijdrage € 108,- per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

De vergoeding is voor mensen die

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • rolstoel afhankelijk zijn.
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep wordt verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Hardheidsclausule

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de hardheidsclausule. Als u langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat u nodig heeft i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Wat krijgt u vergoed?

 • zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
 • vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. U kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel.

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,32 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Overnachting in plaats van vervoer

 • Bent u aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 76,50,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • U krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar u wordt behandeld.
 • Als u kiest voor het recht op overnachting, dan komt uw recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van uw huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.

Vraag eerst toestemming aan onze Vervoerslijn

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer moeten wij u vooraf toestemming hebben gegeven via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19. U kunt de Vervoerslijn bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op vervoer en op welke vorm.

U heeft geen toestemming nodig voor vervoer bij intensieve kindzorg

Voor het vervoer bij intensieve kindzorg regelt het kinderdagverblijf het vervoer en declareert de kosten bij ons. U hoeft dus niets te doen.

Minder vergoed bij niet-gecontracteerd taxibedrijf

U krijgt een lagere vergoeding bij een niet-gecontracteerd taxibedrijf. Er is alleen een vergoeding mogelijk als de vervoerder in het bezit is van het Kiwa-taxikeurmerk TX-Keur.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor