Actievoorwaarden Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering De Friesland 1 juni 2022 tot 1 september 2022

Deze actievoorwaarden zijn geldig tijdens de actie ‘15% korting Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van De Friesland’, hierna te noemen: ‘actie’. Deze actie wordt georganiseerd door De Friesland Verzekeringen B.V., gevestigd te Leeuwarden. Hierna te noemen: ‘De Friesland’.

Actie

 • De actie loopt van woensdag 1 juni 2022 om 09.00 uur tot en met woensdag 31 augustus 2022 om 23.59 uur.
 • Klanten van De Friesland met een zorgverzekering hebben standaard recht op 10% korting op een reisverzekering van De Friesland. Deze actiekorting van 15% komt daar bovenop.
 • U moet 18 jaar of ouder zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben.
 • Alle potentiële verzekeringnemers die aan deze actie deelnemen, zijn gebonden aan de deze actievoorwaarden.
 • De korting geldt voor 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering en vervalt daarna automatisch.
 • U kunt deelnemen aan deze actie als u in de actieperiode een nieuwe Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering bij De Friesland afsluit. De verzekeringnemer heeft na het afsluiten van de verzekering altijd 14 dagen bedenktijd waarbinnen de verzekeringnemer kosteloos van de verzekering af kan zien.
 • De Friesland mag op elk moment naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden met onmiddellijke ingang wijzigen. Ook mag De Friesland de actie te stopzetten, zonder dat De Friesland daardoor op een of andere wijze tot vergoeding van schade tegenover deelnemers gehouden is.
 • Personeel van De Friesland en haar dochtermaatschappijen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

Spelregels

 • U ontvangt deze korting de eerste 12 maanden na het ingaan van de verzekering.
 • De actiekorting geldt niet wanneer er aanvullende dekkingen worden bijgesloten op een al lopende De Friesland Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering.
 • De korting wordt alleen verstrekt op een nieuw afgesloten doorlopende reisverzekering, inclusief de daarbij afgesloten aanvullende dekkingen, van De Friesland. Deze korting is niet geldig op de andere reisverzekeringen van De Friesland.
 • De actie geldt niet voor bestaande klanten met een De Friesland Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering.
 • De korting geldt niet als u 3 maanden voorafgaand aan de start van de actie een De Friesland Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering heeft gehad.
 • Onder een nieuwe afgesloten De Friesland Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering wordt verstaan: Een nieuw afgesloten De Friesland Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering die binnen de actieperiode is afgesloten en uiterlijk binnen 1 jaar ingaat. Dit betekent dat de polis uiterlijk op 1 september 2023 moet ingaan om van de actiekorting te profiteren.

Tot slot:

 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing en de rechter in Den Haag is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen gebaseerd op dan wel voortvloeiende uit de onderhavige actie respectievelijk actievoorwaarden.
 • Aanvragen voor een De Friesland verzekering gebeuren onder voorbehoud van definitieve acceptatie van Melching Assuradeuren, als gevolmachtigd agent van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
 • Alle aanvragen voor een De Friesland verzekering worden getoetst bij de Stichting Centraal Informatiesysteem.

Leeuwarden, 1 juni 2022

Bereken uw premie met korting

Wilt u weten wat u nu voor een nieuwe doorlopende reisverzekering betaalt?

Bereken uw premie