""

Bewindvoerders, curators en budgetbeheerders

Aanvragen, wijzigingen en betalingsregelingen voor je cliënt? Regel het online.

Via deze pagina kun je aanvragen en wijzigingen voor je cliënt doorgeven. Heeft je cliënt een betalingsachterstand? Graag helpen we je met het vinden van een oplossing.

Wat wil je doen?

Aan en afmelden

Je cliënt aan- of afmelden voor beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer?

Wijziging doorgeven

Wil je de manier van betalen van je cliënt veranderen? Of een kopie van het polisblad ontvangen?

Zorgverzekering wijzigen

Wil je de verzekering van je cliënt wijzigen of een aanmelding doen voor gespreid betalen eigen risico? Neem dan contact met ons op via (058) 291 31 31.

Zorgkosten declareren

Wil je een declaratie indienen voor je cliënt?

Betalingsachterstand

Heeft je cliënt een betalingsachterstand of moeite met betalen?

Eigen risico informatie

Wil je weten hoeveel eigen risico je cliënt betaalde?

Handig om te weten

  • Gebruik altijd een nieuwe envelop als je post van ons doorstuurt naar je cliënt. PostNL stuurt namelijk een envelop die al is gebruikt terug naar ons. Je cliënt loopt zo belangrijke post mis.    
  • Wil je een aanvullende verzekering voor je cliënt aanvragen of aanpassen? Neem dan contact met ons op.
  • Van 28 oktober tot 12 november sturen wij geen polisbladen. Wijzig je iets in deze periode? Dan ontvang je het polisblad eind november.

Ben je bij ons een geregistreerde bewindvoerder van je cliënt?
Dan ontvang je uiterlijk 15 december een polisblad per post.

Veelgestelde vragen

Heeft je cliënt gekozen om zijn of haar post van ons digitaal te ontvangen? Dan staat alle post voor hem of haar klaar in Mijn De Friesland. Post over de Zelf Bewust Polis versturen wij standaard digitaal. Je cliënt logt hiervoor zelf in met DigiD.

Wanneer ontvang je een bericht over de zorgverzekering voor je cliënt?

  • Als je het polisblad aanvraagt.
  • Als je de betaalgegevens of verzekering van je cliënt wijzigt.
  • Je ontvangt in november automatisch een bericht over de zorgpremie voor het komende jaar. Wijzigingen die je voor 28 oktober doet, staan in deze vooraankondiging.

Tussen 28 oktober en 22 november versturen wij geen polisbladen. Wijzig je iets in deze periode? Dan versturen wij eind november het polisblad. Wijzig je niks en staat de voorkeur op post? Dan versturen wij in januari het polisblad.

Wil je de documenten liever via de post ontvangen? Neem dan contact met ons op via (058) 291 31 31 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Wij helpen je graag.

Wij sturen post naar het postadres van de verzekerde

Het postadres van de verzekerde kan het adres van de bewindvoerder of budgetbeheerder zijn. Daarom is het soms nodig dat je als bewindvoerder of budgetbeheerder de post doorstuurt naar het woonadres van je cliënt. Gebruik hiervoor altijd een nieuwe envelop. Wanneer je onze post doorstuurt in dezelfde envelop als die je van ons heeft ontvangen, stuurt PostNL deze retour aan De Friesland. Zo lopen onze verzekerden en je cliënt soms belangrijke post mis. 

Retourpost kan zorgen voor uitschrijving van de verzekerde

Wij zijn verplicht om een onderzoek te starten naar de verzekeringsplicht van de verzekerde als wij post terug krijgen. Dit onderzoek kan leiden tot uitschrijving van de verzekerde als de verzekerde niet reageert op onze post.

Aanmelding bij het CAK als wanbetaler

Bij 2 of 4 maandpremies achterstand ontvangt uw cliënt een brief. Hierin staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. De brief sturen wij altijd naar het woonadres van uw cliënt. Bij 6 maandpremies achterstand ontvangt je cliënt een brief waarin staat dat je cliënt wordt aangemeld bij het CAK.

Als je cliënt voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende verzekeringen worden dan gestopt. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. Je kunt dan voor je cliënt pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen. Meer informatie over de gevolgen van niet betalen lees je op onze pagina "gevolgen niet betalen".

Wil je een aanvullende verzekering voor je cliënt aanvragen?

Dat kan als je cliënt de achterstand betaald heeft. De aanvullende verzekering gaat in op 1 januari van het nieuwe jaar. Aanvragen kan tot en met 31 januari van dat jaar.

Vraag een aanvullende verzekering aan

Wil je weten welke vergoeding je cliënt krijgt?

Kijk voor de voorwaarden en hoogte van vergoedingen in de vergoedingentool. Goed om te weten: heeft je cliënt nog een rekening bij ons openstaan? Dan trekken we de vergoeding af van dit bedrag. Heeft je cliënt een begroting van de tandarts gekregen? Gebruik onze handige mondzorgtool om te berekenen hoe het zit met de vergoeding.

Wil je de verzekering van je cliënt opzeggen?

Dat kan als de volledige achterstand is voldaan. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door. Meer informatie over opzeggen.

Komt je cliënt in detentie?

Als je cliënt in detentie gaat, wordt de basisverzekering stopgezet tijdens de periode van de detentie. Aanvullende verzekeringen worden beëindigd. Wij ontvangen graag een detentieverklaring. Wil je de detentieverklaring naar ons sturen? Voor vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Heeft je cliënt een kind dat 18 jaar wordt?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag.

Wil je meer weten over het schuldhulptraject of heb je vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Bel ons gerust als je vragen hebt. Je bereikt ons op (058) 291 31 31 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. We helpen je graag.

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer