""

Bewindvoerders, curators en budgetbeheerders

Aanvragen, wijzigingen en betalingsregelingen voor uw cliënt? Regel het online.

Via deze pagina kunt u aanvragen en wijzigingen voor uw cliënt doorgeven. Heeft uw cliënt een betalingsachterstand? Graag helpen we u met het vinden van een oplossing.

Wat wilt u doen?

Aan en afmelden

Uw cliënt aan- of afmelden voor beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer?

Wijziging doorgeven

Wilt u de manier van betalen van uw cliënt veranderen? Of een kopie van het polisblad ontvangen?

Zorgverzekering wijzigen

Wilt u de verzekering van uw cliënt wijzigen of een aanmelding doen voor gespreid betalen eigen risico? Neem dan contact met ons op via (058) 291 31 31.

Zorgkosten declareren

Wilt u een declaratie indienen voor uw cliënt?

Betalingsachterstand

Heeft uw cliënt een betalingsachterstand of moeite met betalen?

Eigen risico informatie

Wilt u weten hoeveel eigen risico uw cliënt betaalde?

Handig om te weten

  • Gebruik altijd een nieuwe envelop als u post van ons doorstuurt naar uw cliënt. PostNL stuurt namelijk een envelop die al is gebruikt terug naar ons. Uw cliënt loopt zo belangrijke post mis.    
  • Wilt u een aanvullende verzekering voor uw cliënt aanvragen of aanpassen? Neem dan contact met ons op.
  • Van 28 oktober tot 12 november sturen wij geen polisbladen. Wijzigt u iets in deze periode? Dan ontvangt u het polisblad eind november.

Bent u bij ons een geregistreerde bewindvoerder van uw cliënt?
Dan ontvangt u uiterlijk 15 december een polisblad per post.

Veelgestelde vragen

Heeft uw cliënt gekozen om zijn of haar post van ons digitaal te ontvangen? Dan staat alle post voor hem of haar klaar in Mijn De Friesland. Post over de Zelf Bewust Polis versturen wij standaard digitaal. Uw cliënt logt hiervoor zelf in met DigiD.

Wanneer ontvangt u een bericht over de zorgverzekering voor uw cliënt?

  • Als u het polisblad aanvraagt.
  • Als u de betaalgegevens of verzekering van uw cliënt wijzigt.
  • U ontvangt in november automatisch een bericht over de zorgpremie voor het komende jaar. Wijzigingen die u voor 28 oktober doet, staan in deze vooraankondiging.

Tussen 28 oktober en 22 november versturen wij geen polisbladen. Wijzigt u iets in deze periode? Dan versturen wij u eind november het polisblad. Wijzigt u niks en staat de voorkeur op post? Dan versturen wij in januari het polisblad.

Wilt u de documenten liever via de post ontvangen? Neem dan contact met ons op via (058) 291 31 31 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Wij helpen u graag.

Wij sturen post naar het postadres van de verzekerde

Het postadres van de verzekerde kan het adres van de bewindvoerder of budgetbeheerder zijn. Daarom is het soms nodig dat u als bewindvoerder of budgetbeheerder de post doorstuurt naar het woonadres van uw cliënt. Gebruik hiervoor altijd een nieuwe envelop. Wanneer u onze post doorstuurt in dezelfde envelop als die u van ons heeft ontvangen, stuurt PostNL deze retour aan De Friesland. Zo lopen onze verzekerden en uw cliënt soms belangrijke post mis. 

Retourpost kan zorgen voor uitschrijving van de verzekerde

Wij zijn verplicht om een onderzoek te starten naar de verzekeringsplicht van de verzekerde als wij post terug krijgen. Dit onderzoek kan leiden tot uitschrijving van de verzekerde als de verzekerde niet reageert op onze post.

Aanmelding bij het CAK als wanbetaler

Bij 2 of 4 maandpremies achterstand ontvangt uw cliënt een brief. Hierin staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. De brief sturen wij altijd naar het woonadres van uw cliënt. Bij 6 maandpremies achterstand ontvangt uw cliënt een brief waarin staat dat uw cliënt wordt aangemeld bij het CAK.

Als uw cliënt voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende verzekeringen worden dan gestopt. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. U kunt dan voor uw cliënt pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen. Meer informatie over de gevolgen van niet betalen leest u op onze pagina "gevolgen niet betalen".

Wilt u een aanvullende verzekering voor uw cliënt aanvragen?

Dat kan als uw cliënt de achterstand betaald heeft. De aanvullende verzekering gaat in op 1 januari van het nieuwe jaar. Aanvragen kan tot en met 31 januari van dat jaar.

Vraag een aanvullende verzekering aan

Wilt u weten welke vergoeding uw cliënt krijgt?

Kijk voor de voorwaarden en hoogte van vergoedingen in de vergoedingentool. Goed om te weten: heeft uw cliënt nog een rekening bij ons openstaan? Dan trekken we de vergoeding af van dit bedrag. Heeft uw cliënt een begroting van de tandarts gekregen? Gebruik onze handige mondzorgtool om te berekenen hoe het zit met de vergoeding.

Wilt u de verzekering van uw cliënt opzeggen?

Dat kan als de volledige achterstand is voldaan. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door. Meer informatie over opzeggen.

Komt uw cliënt in detentie?

Als uw cliënt in detentie gaat, wordt de basisverzekering stopgezet tijdens de periode van de detentie. Aanvullende verzekeringen worden beëindigd. Wij ontvangen graag een detentieverklaring. Wilt u de detentieverklaring naar ons sturen? Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Heeft u cliënt een kind dat 18 jaar wordt?

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wilt u meer weten over het schuldhulptraject of heeft u vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Bel ons gerust als u vragen heeft. U bereikt ons op (058) 291 31 31 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. We helpen u graag.

8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor