Doorgaan naar hoofdinhoud

Thuiszorg Het Friese Land

Samen maken wij ons sterk om u zo lang mogelijk vitaal te houden. Of u nu zorg geeft of zelf nodig heeft. Bij Thuiszorg Het Friese Land geniet u van deze vele extra’s. Voor extra hulp kunt u rekenen op het Vitaal Collectief. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt leven of vitaler bent om anderen te helpen.

 • * De korting geldt voor de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus polis met bijbehorende aanvullende verzekeringen.

 • Bel ons voor het regelen van thuiszorg, subsidie bij de gemeente of gewoon voor een luisterend oor.

 • *In de AV Extra en AV Optimaal is een vergoeding opgenomen voor de mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar neemt beroepsmatig regeltaken over van de mantelzorger, zodat deze minder wordt belast. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan regeltaken op het gebied van zorg, welzijn inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen

 • U ontvangt 100 Fan van Fit punten. Daarmee krijgt u korting op diverse vitale producten en diensten van Fan van Fit. Ontvang bijvoorbeeld 20% korting op Familienet Thuis, waarmee u op een leuke en eenvoudige manier de zorg regelt voor een familielid en in contact blijft met uw naasten

8.2 klanttevredenheid

6% korting

Bereken uw premie

Het Vitaal Collectief

Het Vitaal Collectief is een samenwerking tussen Thuiszorg Het Friese Land en De Friesland Zorgverzekeraar. Samen ontdekten we een positief verband tussen zelfregie over uw zorgvraag, extra hulp bij langer zelfstandig thuis wonen op de kwaliteit van leven en vitaliteit van leden en verzekerden. Vanuit deze samenwerking, krijgt u nu meer extra’s en voordelen via het Vitaal Collectief. Samen sterk voor een vitaler leven, of u nu zorgt voor een ander of zelf meer zorg nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen.

Vitale services

Als lid van Thuiszorg Het Friese Land ontvangt u elk jaar 100 fitpunten om vitaal te blijven. U kunt deze punten besteden aan producten, workshops en activiteiten die bijdragen aan een fit en vitaal leven. Om uw keuze te vergemakkelijken hebben wij 5 vitale services ontwikkeld. Zoals ‘Vitaal Zorgen’. Want bij het zorgen voor een ander schiet uzelf er wel eens bij in. Benieuwd? Bekijk alle vitale services.

Korting

U profiteert van 6% korting op de Alles Verzorgd of Vrije Keus Polis. Uw premie voor de Alles Verzorgd Polis is slechts € 109,93 per maand in plaats van € 116,95 per maand. Verhoogt u uw eigen risico naar € 885,- dan is de premie € 87,93 per maand. In combinatie met onze online Zelf Bewust Polis ontvangt u geen collectiviteitskorting.

Extra services

Zorgwijzer, de juiste weg in de zorg
Een handige service waar u ook gebruik van kunt maken is Zorgwijzer. Deze online service wijst u de weg in de zorg. U kunt hier onder andere ziekenhuizen en zorgverleners in de buurt vinden, door heel Nederland. Wij wijzen u graag de weg in de zorg via onze Zorgwijzer.

 • Anticonceptie tot 21 jaar*: volledig m.u.v. eventuele eigen bijdrage GVS
 • Astma Centrum Davos*: volledig, maximaal 365 dagen
 • Audiologisch centrum*: volledig
 • Beademing*: volledig
 • Buitenlanddekking - spoedeisende zorg via De Friesland Alarmservice*: volledig, werelddekking
 • Buitenlanddekking - niet spoedeisende zorg*: maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Diëtetiek*: volledig maximaal 3 uren
 • Erfelijkheidsonderzoek en advisering*: volledig
 • Ergotherapie*: volledig. maximaal 10 uren
 • Fysiotherapie en oefentherapie -  aandoeningen vermeld op bijlage 1 bij het Besluit zorgverzekering*: tot 18 jaar volledig. Vanaf 18 jaar vanaf de 21e behandeling
 • Fysiotherapie en oefentherapie -  overige aandoeningen: tot 18 jaar maximaal 18 behandelingen per indicatie
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie*: vanaf 18 jaar maximaal 9 behandelingen
 • Fysiotherapie en oefentherapie – bij etalagebenen*: vanaf 18 jaar ten hoogste 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij artrose van knie- of heupgewricht: vanaf 18 jaar ten hoogste 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Geneesmiddelen*: volledig volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
 • Huisarts: volledig
 • Hulpmiddelen- en verbandmiddelen*: volgens Reglement Hulpmiddelenzorg
 • IVF*: tot 43 jaar,1e ,2e en 3e behandeling per te realiseren zwangerschap
 • Kraamzorg: afhankelijk van behoefte moeder en kind tenminste 24 uur maximaal 80 uur, exclusief wettelijke eigen bijdrage van € 4,30 per uur
 • Logopedie*: volledig
 • Medisch specialistische zorg*: volledig
 • Nierdialyse*: volledig
 • Oncologische aandoeningen bij kinderen: volledig, indien zorg verleend door Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
 • Orgaantransplantatie*: Volledig. Verpleging donor maximaal 13 weken, bij levertransplantatie maximaal een half jaar
 • Plastische chirurgie*: volledig in specifieke gevallen (bijvoorbeeld verminking of enkele met naam genoemde geboren afwijkingen)
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - generalistische basis GGZ*: volledig
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - gespecialiseerde GGZ*: volledig
 • Revalidatie*: volledig
 • Second opinion*: volledig
 • Stoppen-met-rokenprogramma*: volledig, maximaal eenmaal per kalenderjaar
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar: volledig
 • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar*: bijzondere tandheelkunde en enkele met name genoemde vormen van tandheelkundige zorg, m.u.v. de wettelijke eigen bijdrage.
 • Trombosedienst*: volledig
 • Verblijf (medisch specialistisch en eerstelijns)*: volledig, maximaal 1095 dagen
 • Verloskundige zorg: volledig, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage (alle kosten boven € 208,- per dag) bij bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging): volledig
 • Vervoer - ziekenvervoer per eigen auto, taxi, of laagste klasse openbaar vervoer*: eigen bijdrage € 100,- per kalenderjaar. Daarna volledig, indien wordt voldaan aan de criteria. Eigen vervoer € 0,28 per km.
 • Vervoer - ambulancevervoer*: volledig
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg*: volledig
 • * Vanaf 18 jaar komt deze zorg ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico als deze wordt vergoed op grond van de basisverzekering.
Bekijk de voorwaarden en volledige informatie in de polisvoorwaarden