De zorg in Nederland

De zorg in Nederland is in vier verschillende wetten geregeld. Je kunt daarvoor terecht bij je gemeente, je zorgverzekeraar of bij het zorgkantoor in de regio waar je woont. Waar je naartoe kunt, hangt vooral af van de zorg of ondersteuning die je nodig hebt. Bekijk de vier wetten van ons zorgstelsel in beeld (pdf, 195,1 KB)
""

Gemeenten

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Heb je hulp nodig om zelfstandig thuis te wonen? Of om mee te kunnen doen in de maatschappij? Dan kun je daarvoor terecht bij je gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dit niet op eigen kracht (meer) kunnen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat bijvoorbeeld om

 • dagbesteding
 • ondersteuning in het huishouden
 • ontlasten van de mantelzorger
 • algemene voorzieningen zoals maaltijdvoorzieningen, een buurthuis of maatschappelijke opvang

Iedere gemeente bepaalt hoe ze ondersteuning voor haar inwoners regelt. Veel gemeentes hebben een speciaal Wmo-loket waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies. Een loket kan een balie zijn in het gemeentehuis, maar ook een telefoonnummer of een website. Informeer ernaar bij je gemeente of kijk op de website van de rijksoverheid.

Jeugdwet
Soms hebben kinderen hulp nodig. Ouders en verzorgers kunnen daarvoor bij de gemeente terecht. Zij zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

Lees verder over de Jeugdwet op de website van de rijksoverheid of informeer bij je gemeente.

Afspraken met gemeenten

De afspraken met de verschillende gemeenten in Nederland worden binnen Achmea door Zilveren Kruis voor De Friesland gemaakt.

Meer informatie over de afspraken en samenwerkingsverbanden lees je op de website van Zilveren Kruis.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben. De overheid bepaalt wat er in de zorgverzekering zit. We noemen dit ook wel de basisverzekering. Deze verzekering dekt o.a.

 • de huisarts
 • het ziekenhuis
 • de apotheek
 • de wijkverpleging

Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt. Lees verder over de zorgverzekering op de website van de rijksoverheid of bekijk onze zorgverzekeringen.

Lees meer over de Zorgverzekeringswet

Zorgkantoren

Wet langdurige zorg (Wlz)
Wie 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, heeft recht op zorg uit de Wet langdurige zorg. Wlz-zorg is er voor onder meer

 • ouderen
 • dementerenden
 • chronisch zieken
 • mensen met een handicap
 • mensen met een psychische aandoening

Meestal wordt deze zorg in een instelling verleend maar soms is dat thuis ook mogelijk. Dit wordt in overleg met alle betrokkenen bepaald.

Iedereen die in Nederland woont en werkt, en een zorgverzekering heeft, is verzekerd voor Wlz-zorg. Een indicatie van de Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is nodig om voor deze zorg in aanmerking te komen.

In Nederland voeren zorgkantoren de Wlz uit. Als je in Friesland woont kun je voor meer informatie terecht bij Zorgkantoor Friesland. Woon je buiten Friesland, dan vindt je het zorgkantoor voor je regio op Zorgverzekeraars Nederland of op de website van de rijksoverheid.

In onderstaande animatie zie je wat Zorgkantoor Friesland voor je kan betekenen bij het regelen van de Wlz-zorg. 

Regelhulp

Wegwijzer naar zorg en ondersteuning
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Je vindt er actuele informatie op het gebied van

 • zorg
 • welzijn
 • opvoeden en opgroeien
 • sociale zekerheid

Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud.

Domeinoverstijgend Loket

Soms ligt een zorgvraag op het snijvlak van de verschillende zorgwetten of organisaties zoals gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Dan is het niet altijd duidelijk hoe en door wie de zorg het beste geboden kan worden. Bijvoorbeeld als je wilt regelen dat je vader of tante goed zelfstandig thuis kan blijven wonen. Voor deze zorgvragen en situaties kun je terecht bij het Domeinoverstijgend Loket.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer