Andere organisaties

Er zijn verschillende organisaties en instellingen voor informatie of ondersteuning voor en over mantelzorg en mantelzorgers.

Zorgbelang

Heeft u een vraag of klacht over (mantel)zorg of maatschappelijke ondersteuning? Zorgbelang geeft informatie, advies en ondersteuning op deze gebieden. Ook kunt u bij Zorgbelang terecht als u alleen uw ervaring wilt melden. Zorgbelang is onafhankelijk, deskundig en laagdrempelig. U kunt de website van Zorgbelang bezoeken of bellen naar het algemene telefoonnummer (085) 483 24 32.

Naar de website Zorgbelang

Regelhulp.nl

Wilt u als mantelzorger zorg regelen? Neemt u eens een kijkje op de website Regelhulp. Hier vindt u een overzicht van zorg en ondersteuning voor jeugd en volwassenen met een ziekte, beperking of psychische aandoening.

Naar de website Regelhulp

Tip 1: Belastingaftrek

Zorgt u voor iemand die tot hetzelfde huishouden hoort? Dan kunt u gebruik maken van de belastingaftrek. Heeft u veel zorgkosten, dan kunt u waarschijnlijk een deel terugkrijgen. Vooral bij een laag inkomen is de kans op teruggave groot.

Daarnaast kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek naar een persoon die voor langere tijd is opgenomen in een instelling, onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

MantelzorgNL

Zoekt u als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? Dan kunt u overal in het land terecht bij een lokale of regionale organisatie voor mantelzorgondersteuning. Informatie over organisaties die mantelzorgers ondersteunen vindt u op de website van MantelzorgNL.

Naar de website MantelzorgNL

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als de persoon die u helpt de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig heeft, kan deze persoon in aanmerking komen voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt meer informatie vinden op de website van het CIZ.

Naar de website van het CIZ

Tip 2: Kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging.

Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarbovenop nog een extra bedrag aan kinderbijslag.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor