Mantelzorgmakelaar
Vergoeding 2022

Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald, informeel, niet-beroepsmatig en langdurig geeft aan een hulpbehoevende oudere, chronisch zieke of gehandicapte naaste. U heeft als mantelzorger of als persoon die mantelzorg ontvangt recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorg-makelaar neemt beroepsmatig regeltaken over van de mantelzorger, zodat deze minder wordt belast. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan regeltaken op het gebied van zorg, welzijn inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. 

Bekijk de vergoedingen van 2021
Log in met DigiD
Log in en bekijk welke vergoeding en voorwaarden voor u gelden.

Geen vergoeding voor Mantelzorgmakelaar

Vergoeding en voorwaarden

Kies uw pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij uw pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Mantelzorgmakelaar wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering

Vergoeding en voorwaarden

Mantelzorgmakelaar wordt niet vergoed vanuit de AV Instap

Vergoeding en voorwaarden

Mantelzorgmakelaar wordt niet vergoed vanuit de AV Budget

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering geen vergoeding 
AV Extra max.  € 500 per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, u heeft geen verwijzing van een arts nodig.

Heb ik toestemming nodig?

U heeft pas recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar nadat u contact heeft opgenomen met onze Mantelzorglijn. De medewerkers van onze Mantelzorglijn zijn te bereiken via telefoonnummer (058) 291 31 24 of via mantelzorg@defriesland.nl. Zij bekijken samen met u of u bent aangewezen op ondersteuning van een mantelzorgmakelaar of helpen u eventueel met het zoeken naar een andere vorm van hulp.

Waar kan ik terecht voor een mantelzorgmakelaar?

Een zelfstandige mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars. U kunt dit controleren via hun website.

Aandachtspunt bij vergoeding van een mantelzorgmakelaar

De vergoeding is voor de mantelzorger óf voor degene die mantelzorg ontvangt. Wij vergoeden het maximale vergoedingsbedrag per kalenderjaar dus slechts eenmaal.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering geen vergoeding 
AV Optimaal max. € 750 per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, u heeft geen verwijzing van een arts nodig.

Heb ik toestemming nodig?

U heeft pas recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar nadat u contact heeft opgenomen met onze Mantelzorglijn. De medewerkers van onze Mantelzorglijn zijn te bereiken via telefoonnummer (058) 291 31 24 of via mantelzorg@defriesland.nl. Zij bekijken samen met u of u bent aangewezen op ondersteuning van een mantelzorgmakelaar of helpen u eventueel met het zoeken naar een andere vorm van hulp.

Waar kan ik terecht voor een mantelzorgmakelaar?

Een zelfstandige mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars. U kunt dit controleren via hun website.

Aandachtspunt bij vergoeding van een mantelzorgmakelaar

De vergoeding is voor de mantelzorger óf voor degene die mantelzorg ontvangt. Wij vergoeden het maximale vergoedingsbedrag per kalenderjaar dus slechts eenmaal.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor