Inkopen van zorg, wat is dat?

Als je zorg nodig hebt, kun je bijvoorbeeld naar een dokter, ziekenhuis of fysiotherapeut. In Nederland is dat voor iedereen beschikbaar. Een gerust gevoel. Wij maken met deze zorgverleners afspraken. Maar ja, waarom doen zorgverzekeraars dit eigenlijk? En niet de overheid? En waar letten zorgverzekeraars dan op? Het antwoord op deze vragen lees je hierna.
""

Inkopen van zorg

De Overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering zit, zoals de zorg van huisartsen en ziekenhuizen. Zij bepaalt ook hoeveel je betaalt aan eigen risico en eigen bijdragen. De zorgverzekeraar bepaalt de zorg in de aanvullende verzekering. Als zorgverzekeraar maken we voor de basis- en voor een deel van de aanvullende verzekering(en) afspraken met zorgverleners. Dit noemen we ‘inkopen van zorg’. Hierbij is ons uitgangspunt: goede kwaliteit van zorg inkopen en tegelijkertijd de zorgkosten beheersen.

 • We letten op de kwaliteit van de zorg die zorgverleners je bieden.
 • We bekijken hoe snel je ergens terecht kunt.
 • We maken prijsafspraken.
 • De afspraken leggen we vast in een overeenkomst. 

Wil je meer weten over hoe ons zorgstelsel in elkaar zit?

Lees meer over de vier wetten van ons zorgstelsel

De Friesland koopt jouw zorg in

De overheid kan niet alles zelf doen en heeft de taak om zorg in te kopen bij de zorgverzekeraars belegd. Wij kopen zelf de zorg in voor onze verzekerden. We zoeken waar dat logisch is de samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, ook een dochter van Achmea.

Focus bij het inkopen van zorg

Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en in hun eigen omgeving zorg kunnen krijgen. Of in ieder geval dichtbij. Mensen willen hierbij zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen hebben. Dat geldt ook voor de eigen gezondheid. Dat kan onder meer door eenvoudige technische ondersteuning (e-health).

In de afspraken die we met zorgverleners maken, moedigen we vernieuwingen aan die dit mogelijk maken. Ook overleggen we met ziekenhuizen en huisartsen welke zorg de huisarts op zich kan nemen in plaats van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld het plaatsen van een spiraaltje. Dit betekent voor jou dat je voor een eenvoudige behandeling steeds vaker naar de huisarts kan. En dat je daardoor in de meeste gevallen geen eigen risico verschuldigd bent.

We dagen klanten, zorgverleners en onszelf uit goed met het beschikbare geld om te gaan. Want er is in Nederland veel geld voor zorg. Wat belangrijk is, is dat we met z’n allen er op letten hoe en waaraan we dit besteden. Moet de behandeling in het ziekenhuis plaatsvinden of kan de huisarts het ook? Is het nodig dat ik nu deze behandeling krijg of kan ik zelf thuis oefeningen doen?

Op die manier kunnen we de premie zo laag mogelijk houden. En wat ook belangrijk is, we kunnen het met elkaar mogelijk maken dat de zorg voor iedereen ook beschikbaar blijft.

Veel Nederlanders hebben een goede gezondheid en kunnen zelf dingen doen én laten om vitaal en gezond te leven. Wij stimuleren dat, onder meer via onze website en het digitaal magazine, omdat het de kwaliteit van leven kan verbeteren. En omdat gezond leven ook de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in Friesland ten goede komt.

Zorgaanbieders stimuleren we om naast de behandeling van de patiënt ook aandacht te hebben voor de gezondheid en het gedrag van de patiënt. Onze ambitie is om in samenwerking met partners gericht werk te maken van preventie.

Voor jou willen we goede zorg. Kwaliteit is daarin een belangrijk aspect en hierover spreken we vaak met zorgaanbieders. We sluiten contracten met zorgverleners die kwalitatief goede zorg verlenen.

Beroepsgroepen, waar veel zorgaanbieders bij aangesloten zijn, bepalen hun eigen kwaliteitsnormen. Wij volgen deze. Als er geen landelijke normen zijn, gaan we in gesprek met de beroepsverenigingen of belangenbehartigers over kwaliteit en service.

Voor bepaalde behandelingen of aandoeningen contracteren we alleen gespecialiseerde zorgverleners.

Wil je meer weten over hoe we de zorg inkopen en waar we op letten?

Lees dan ons Zorginkoopplan

Mening van klanten en zorgaanbieders

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid en inbreng – voor- en achteraf - van de mensen die zorg ontvangen en leveren. Zodat het zorgaanbod goed aansluit bij de zorgbehoefte van onze verzekerden. Daarom spreken we regelmatig met verzekerden en overleggen we met zorgverleners, patiënten- en andere belangenorganisaties. Hun inbreng nemen we mee in ons zorginkoopplan voor de daaropvolgende periode. Ook hebben we zelf artsen in dienst die veel weten over goede zorg.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

We hebben met duizenden zorgverleners en leveranciers een contract, zoals

 • huisartsen
 • ziekenhuizen
 • leveranciers van hulpmiddelen
 • fysiotherapeuten
 • verloskundigen
 • apothekers

We noemen dit gecontracteerde zorg. Als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg je de hoogst mogelijke vergoeding. En de nota gaat rechtstreeks naar ons. Daar heb je dan geen omkijken naar. Via Zorgzoeker vindt je de gecontracteerde zorgverleners.

Naar Zorgzoeker

We hebben niet met alle zorgaanbieders een contract. De reden hiervoor is dat we niet met alle zorgaanbieders zaken willen doen. Bijvoorbeeld omdat we niet op de hoogte zijn van de door hen geleverde kwaliteit. En soms wil een zorgaanbieder geen afspraken met ons maken.

We noemen dit niet-gecontracteerde zorg. Als je naar een zorgverlener zonder contract gaat, betekent dit dat je minder vergoed krijgt. En dat je soms eerst zelf de rekening betaalt. Deze stuur je naar ons in, waarna je een deel vergoed krijgt. Wat je vergoed krijgt, verschilt per polis en per niet-gecontracteerde zorgverlener.

Zorgkantoor Friesland voert de Wlz uit

In Nederland zijn de zorgkantoren verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorgkantoor Friesland voert de Wlz uit in Friesland.

Het zorgkantoor regelt de zorg voor mensen die altijd toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om

 • mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking
 • ouderen met een psychogeriatrische of lichamelijke aandoening
 • mensen met een psychiatrische aandoening die langdurig verblijf met behandeling nodig hebben

De Wlz regelt dat je zorg in een woonvoorziening met zorg kunt krijgen. Maar je kunt deze zorg ook thuis krijgen. Wil je meer weten over de Wlz of over wat Zorgkantoor Friesland voor je kan doen? Neem dan een kijkje op de website van Zorgkantoor Friesland.

Naar de website van Zorgkantoor Friesland

Meer weten of vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.

Donderdag 14 december zijn wij tot 16.00 uur bereikbaar.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
540.400 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer