Zorginkoopbeleid 2025

In het najaar van 2020 hebben we u reeds laten weten dat Zilveren Kruis en De Friesland de inkoopactiviteiten zouden gaan bundelen. Voor het jaar 2022 is er dan ook één landelijk zorginkoopbeleid opgesteld. Deze lijn zetten we voort. Bekijk daarom op de website van Zilveren Kruis het zorginkoopbeleid voor 2025 voor uw zorgsoort, of andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.

Zorgtransformatie en beleid

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen. De zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor onze verzekerden staat voorop. Daarom werken we samen met zorgaanbieders, gemeenten en ons zorgkantoor aan veranderingen van het zorglandschap. Dat doen we al jaren. Nieuw zijn de zorgakkoorden waar alle partijen zich aan verbinden. Die verbondenheid biedt enorme kansen om de zorgtransformatie te versnellen.

Waar vind ik het zorginkoopbeleid?

U wilt meer informatie over het zorginkoopbeleid. Deze vindt u op de website van Zilveren Kruis:

  1. Kies uw zorgsoort
  2. Klik op de tegel Beleid & contract
  3. Bekijk het beleid voor uw zorgsoort
8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer