Zorginkoopplan 2021

In ons Zorginkoopplan 2021 (pdf) leest u waar onze focus voor dit jaar ligt en hoe we met u willen samenwerken. Ons uitgangspunt is om de zorg voor onze klanten beschikbaar én betaalbaar te houden. In dit plan zijn alle zorginkoopspecificaties opgenomen, met uitzondering van de wet Langdurige zorg. Het zorginkoopbeleid van de wet Langdurige zorg publiceren we uiterlijk 1 juni 2020 op de website van Zorgkantoor Friesland.

Samen verder in een toekomstbestendig Fries zorglandschap

Transitie van het zorglandschap. Dát is wat we willen. Door inzet op o.a.:

  • Herallocatie en substitutie
  • De juiste zorg op de juiste plaats, door Zorg Veilig Thuis en e-health
  • Integraliteit (over domeinen heen, bijvoorbeeld Sociaal Medisch 1e lijn)
  • Integrale klantreis binnen de chronische zorg en ouderenzorg
  • Preventie en vitaliteit

Impact Coronavirus op Zorginkoopplan 2021

De Friesland volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover. Zie ook het bericht van de NZa en onze informatiepagina over het coronavirus.

Planning en tijdspad

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over het Zorginkoopplan 2021 (pdf).

Samenwerking met Zilveren Kruis

De Friesland hanteert haar eigen zorginkoopbeleid en commercieel beleid. Uiteraard kijken we wel samen waar synergievoordelen kunnen ontstaan. We kopen de zorg in voor onze verzekerden, deels in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis. Er zijn binnen de samenwerking met Zilveren Kruis verschillende manieren waarop we de zorginkoop vorm geven:

  • De Friesland koopt de zorg binnen Friesland in voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis. Zilveren Kruis koopt buiten Friesland de zorg voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis in. Dit geldt voor de volgende zorgsoorten: Medisch-specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (instellingen en vrijgevestigden), Wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV), geboortezorg, fysio- en oefentherapie, stoppen met roken, eerstelijnsdiagnostiek, GLI.
  • Zilveren Kruis koopt de zorg in voor verzekerden van Zilveren Kruis en De Friesland. Dit geldt voor zorg voor Zintuiglijk Gehandicapten, extramurale farmacie, zittend ziekenvervoer, voetzorg/podotherapie en het merendeel van de hulpmiddelenzorg, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, huidtherapie, mondzorg, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Nieuw in 2021 is de landelijke inkoop van medische kindzorg.
  • De Friesland en Zilveren Kruis kopen alleen zorg in voor eigen verzekerden als eerder gesloten meerjarencontracten nog doorlopen na 2021. Dit is het geval bij een beperkt deel van de hulpmiddelenzorg.

Zorginkoopbeleid inkopende partij van toepassing

Het zorginkoopbeleid van de inkopende partij is steeds van toepassing. We verwijzen u hier naar het zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis. Voor de details verwijzen we u ook naar het inkoopdocument van Zilveren Kruis en naar de afzonderlijke hoofdstukken voor deze zorgsoorten.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

Bekijk het zorginkoopplan van 2020.

"" hoogste klantwaardering op Independer
8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor