Onafhankelijke Geschilleninstantie zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de ‘Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering’. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen.

Precontractuele en contractuele geschillen

U kunt bij de geschilleninstantie terecht met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

Drie vormen van geschillenoplossing/-beslechting

De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Op de website van het Nederlands Arbitrage Instituut leest u meer over de vormen beslechting van verschillen:

  • mediation
  • bindend advies
  • arbitrage
  • kosten

Naar de website van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer