Regiobeeld Friesland Zorg en ondersteuning in Friesland

Om de zorg en ondersteuning voor onze Friese inwoners ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn er transformaties nodig. In opdracht van ministerie VWS heeft De Friesland - als grootste zorgverzekeraar van Friesland - de coördinatie gekregen om het regiobeeld voor de provincie Friesland op te stellen, samen met het veld.

De Friesland wil samen met het veld tot een beeld van de regio Friesland komen. Het regiobeeld is geen doel op zich, maar een middel om inzicht te krijgen waar we nu staan en waar actie nodig is om de zorg en ondersteuning in Friesland toekomstbestendig te houden.

In drie fases regiobeeld Friesland vormgeven

Elke regio heeft zijn eigen specifieke kenmerken en behoeften. We hebben de huidige stand van zaken in Friesland in het regiobeeld in beeld gebracht met feiten en cijfers (fase 1). Dit regiobeeld is een belangrijk startpunt voor verdergaande regionale samenwerking. Op basis hiervan gaan we met zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en gemeenten in gesprek om kansen en knelpunten te identificeren (fase 2). En bepalen we met welke we aan de slag gaan (fase 3). Zo geven we samen vorm aan de zorg en ondersteuning van de toekomst.

Eerste versie regiobeeld Friesland afgerond

Fase 1 en 2 zijn ingezet en daarmee is de eerste versie van het feitelijke deel van het regiobeeld vastgesteld. Aankomende periode plannen we gesprekken in met onze partners en gemeenten om samen het regiobeeld Friesland te bespreken. Nieuwe kennis en inzichten vanuit deze gesprekken leiden tot bijstelling van het regiobeeld en het realiseren van een versie dat een coproductie is tussen alle partijen. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2021 er een aangepast regiobeeld Friesland volgen mede op basis van de input vanuit het zorgveld. Het regioplan staat echter niet op zich zelf, maar is onderdeel van het zogenaamde transformatieplan. Hierin willen we de kansen en knelpunten duiden in onze regio om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

Download Regiobeeld Friesland (pdf)

Bijdrage leveren aan regiobeeld Friesland?

Wilt u (alvast) vanuit uw rol als zorgprofessional, patiëntenorganisatie of gemeente ook bijdragen aan regiobeeld Friesland? U kunt aan de hand van dit format input en feedback geven en mailen naar regiobeeldfriesland@defriesland.nl. Hierin kunt u ook aangeven dat u graag met ons in gesprek wil.