Verrijkt regiobeeld Friesland

Om de zorg en ondersteuning voor onze Friese inwoners ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden, is transformatie van zorg nodig. In opdracht van ministerie VWS heeft De Friesland - als grootste zorgverzekeraar van Friesland - de coördinatie gekregen om het regiobeeld voor de provincie Friesland op te stellen, samen met het veld.
In 2020 hebben wij een eerste versie regiobeeld gepubliceerd. Bij publicatie hebben wij iedereen gevraagd feedback te geven op het Regiobeeld. U heeft daar breed enthousiast gehoor aan gegeven, waarvoor onze hartelijke dank! Resultaat is dat onderwerpen zoals oncologie, gehandicaptenzorg en jeugdzorg zijn toegevoegd, we sommige conclusies beter hebben geformuleerd en we het regiobeeld tekstueel aangevuld en verduidelijkt hebben. Ook hebben we enkele data en gegevens geactualiseerd.

Gezamenlijk regiobeeld als basis voor dialoog over transformatie

Het regiobeeld is geen doel op zich, maar een middel om inzicht te krijgen waar we nu staan en waar transformatie nodig is om de zorg en ondersteuning in Friesland toekomstbestendig te houden. Er ligt nu een gezamenlijk regiobeeld als basis voor de dialoog over transformatie, die wij graag met veldpartijen voeren. Transformatie kent geen begin en eind, maar is een doorlopend proces van experimenteren, leren en bijsturen in een veranderende context.

En natuurlijk starten we niet bij nul, maar zijn er al veel initiatieven vanuit allerlei partijen die bijdragen aan een toekomstbestendig zorglandschap voor Friesland. Doel van de dialoog is dan ook vooral om de grootste opgaven voor Friesland te bepalen (o.a. mede n.a.v. het regiobeeld) en de meest impactvolle aanpassingen voor de Friese burger met elkaar te organiseren of extra te stimuleren. Vanuit de uitgangspositie voor Friesland en passend bij een zich aanpassend en ontwikkelend Fries zorglandschap.

Download Regiobeeld Friesland (pdf, 4 MB)