Regiobeeld Friesland

Door vergrijzing, bevolkingskrimp en het hoger aandeel kwetsbare inwoners neemt de zorgvraag de komende jaren toe terwijl de arbeidsmarkt krimpt. Dat blijkt uit het nieuwe regiobeeld Friesland.

Wat laat het herijkte Friese regiobeeld zien?

Het nieuwe regiobeeld laat onder andere zien dat:

  • Friesen hun gezondheid beter ervaren dan de andere Nederlanders
  • Friese jongeren het meeste stress ervaren
  • Ouderen het minste eigen regie ervaren
  • In alle zorgsectoren het arbeidsmarkttekort gaat toenemen

Bekijk het regiobeeld Friesland

Van regiobeeld naar regioplan

Het regiobeeld is de basis voor het regioplan. Met alle betrokken partijen bepalen we het komende half jaar de belangrijkste opgaven voor Friesland en werken deze uit in het regioplan. Dit regioplan is uiterlijk eind 2023 klaar.

Regio Friesland

De regio bestaat uit de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf.

Meer weten over samenwerking in deze regio?

Of wilt u hieraan bijdragen? Stuur gerust een mail naar regiofriesland@zilverenkruis.nl.