Regiobeeld en Regioplan Friesland

Door vergrijzing, bevolkingskrimp en het hoger aandeel kwetsbare inwoners neemt de zorgvraag de komende jaren toe terwijl de arbeidsmarkt krimpt. Dat blijkt uit het regiobeeld Friesland.

Wat laat het Regiobeeld Friesland zien?

Het regiobeeld laat onder andere zien dat:

  • Friesen hun gezondheid beter ervaren dan de andere Nederlanders
  • Friese jongeren het meeste stress ervaren
  • Ouderen het minste eigen regie ervaren
  • In alle zorgsectoren het arbeidsmarkttekort gaat toenemen

Van regiobeeld naar regioplan

Op basis van het regiobeeld is een regioplan gemaakt. Dit maakt inzichtelijk wat de komende jaren nodig is om ook in de toekomst zorg voor alle inwoners van Friesland beschikbaar en toegankelijk te houden.

Bekijk het regiobeeld en regioplan Friesland

Regio Friesland

De regio bestaat uit de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf.

Meer weten over samenwerking in deze regio?

Of wilt u hieraan bijdragen? Stuur gerust een mail naar regiofriesland@zilverenkruis.nl.