Zorgsoorten

We hebben voor u per zorgsegment de belangrijkste informatie op een rij gezet, zoals o.a. de overeenkomst(en), formulieren en het zorginkoopbeleid. Voor de overeenkomsten(en) worden zoveel mogelijk onderdelen van de overeenkomst via deze website beschikbaar gesteld. U kunt hier ook de verzekeringsvoorwaarden vinden.

Zorginkoopbeleid

Het zorginkoopplan 2023 staat voor u klaar.

Zorginkoopplan
Lees meer over ELV en GRZ

Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatiezorg

Informatie over het inkoopbeleid en het aanvragen van verlenging voor Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).

Eerstelijnsdiagnostiek

Eerstelijnsdiagnostiek

Informatie over eerstelijnsdiagnostiek zoals de trombosedienst, het huisartsenlaboratorium, pathologie en de medische microbiologie.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Informatie over het zorginkoopbeleid voor Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Lees meer over geboortezorg

Geboortezorg

Informatie over prenatale en postnatale zorg (verloskunde en gynaecologie).

Lees meer over GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

Hier vindt u informatie over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Huisartsen- en ketenzorg

Huisartsen- en ketenzorg

Informatie over huisartsen- en ketenzorg

Medisch specialistische zorg

Medisch specialistische zorg

Hier vindt u informatie over o.a. de inkoop van ziekenhuiszorg, zelfstandige behandelcentra en revalidatiecentra.

Lees meer over paramedische zorg

Paramedische zorg

Voor de zorgsoort Paramedische zorg vindt u hier ons zorgbeleid, formulieren en meer.

Lees meer over wijkverpleging

Wijkverpleging

Hier vindt u alle informatie over Wijkverpleegkundige zorg.

Lees meer over vervoer

Vervoer

U vindt hier informatie over vervoer.

Lees meer over Wlz (Zorgkantoor)

Wlz Zorgkantoor

Hier vindt u alle relevante informatie over de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Stoppen-met-roken programma

Overige zorg

Hier vindt u meer informatie over o.a. het 'Stoppen-met-roken' programma.

Bekijk de zorgsoorten

Zorginkoop Zilveren Kruis

Namens De Friesland koopt Zilveren Kruis voor een aantal zorgsoorten de zorg in voor de verzekerden van De Friesland.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor