Zorgsoorten

We hebben voor u per zorgsegment de belangrijkste informatie op een rij gezet, zoals o.a. de overeenkomst(en), formulieren en het zorginkoopbeleid. Voor de overeenkomsten(en) worden zoveel mogelijk onderdelen van de overeenkomst via deze website beschikbaar gesteld. U kunt hier ook de verzekeringsvoorwaarden vinden.

Zorginkoopbeleid

Het zorginkoopplan 2023 staat voor u klaar.

Zorginkoopplan

Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatiezorg

Informatie over het inkoopbeleid en het aanvragen van verlenging voor Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).

Eerstelijnsdiagnostiek

Informatie over eerstelijnsdiagnostiek zoals de trombosedienst, het huisartsenlaboratorium, pathologie en de medische microbiologie.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Informatie over het zorginkoopbeleid voor Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Geboortezorg

Informatie over prenatale en postnatale zorg (verloskunde en gynaecologie).

Geestelijke gezondheidszorg

Hier vindt u informatie over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Huisartsen- en ketenzorg

Informatie over huisartsen- en ketenzorg

Medisch specialistische zorg

Hier vindt u informatie over o.a. de inkoop van ziekenhuiszorg, zelfstandige behandelcentra en revalidatiecentra.

Paramedische zorg

Voor de zorgsoort Paramedische zorg vindt u hier ons zorgbeleid, formulieren en meer.

Wijkverpleging

Hier vindt u alle informatie over Wijkverpleegkundige zorg.

Vervoer

U vindt hier informatie over vervoer.

Wlz Zorgkantoor

Hier vindt u alle relevante informatie over de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Overige zorg

Hier vindt u meer informatie over o.a. het 'Stoppen-met-roken' programma.

Zorginkoop Zilveren Kruis

Namens De Friesland koopt Zilveren Kruis voor een aantal zorgsoorten de zorg in voor de verzekerden van De Friesland.

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor