Zorgsoorten

We hebben voor u per zorgsegment de belangrijkste informatie op een rij gezet, zoals o.a. de overeenkomst(en), formulieren en het zorginkoopbeleid. Voor de overeenkomsten(en) worden zoveel mogelijk onderdelen van de overeenkomst via deze website beschikbaar gesteld. U kunt hier ook de verzekeringsvoorwaarden vinden.

""

Zorginkoopbeleid

In ons Zorginkoopplan 2021 leest u waar onze focus voor dit jaar ligt en hoe we met u willen samenwerken.

Zorginkoopplan 2021

Zorginkoopbeleid

In ons Zorginkoopplan 2021 leest u waar onze focus voor dit jaar ligt en hoe we met u willen samenwerken.

Zorginkoopplan 2021
Man doet oefeningen

Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatiezorg

Informatie over het inkoopbeleid en het aanvragen van verlenging voor Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).

""

Eerstelijnsdiagnostiek

Informatie over eerstelijnsdiagnostiek zoals de trombosedienst, het huisartsenlaboratorium, pathologie en de medische microbiologie.

""

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Informatie over het zorginkoopbeleid voor Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Vrouw krijgt zwangerschaps-echo

Geboortezorg

Informatie over prenatale en postnatale zorg (verloskunde en gynaecologie).

Vrouwen in gesprek

Geestelijke gezondheidszorg

Hier vindt u informatie over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Vrouw en zoon op spreekuur bij huisarts

Huisartsen- en ketenzorg

Informatie over huisartsen- en ketenzorg

Chirurgen tijdens operatie

Medisch specialistische zorg

Hier vindt u informatie over o.a. de inkoop van ziekenhuiszorg, zelfstandige behandelcentra en revalidatiecentra.

fysiotherapeut helpt met oefening op bal

Paramedische zorg

Voor de zorgsoort Paramedische zorg vindt u hier ons zorgbeleid, formulieren en meer.

Verpleegkundige meet bloeddruk van oudere vrouw

Wijkverpleging

Hier vindt u alle informatie over Wijkverpleegkundige zorg.

Ambulancepersoneel stabiliseert verkeersslachtoffer

Vervoer

U vindt hier informatie over vervoer.

Drie ouderen bij bloemenwinkel

Wlz Zorgkantoor

Hier vindt u alle relevante informatie over de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Paar handen met gebroken sigaret

Overige zorg

Hier vindt u meer informatie over o.a. het 'Stoppen-met-roken' programma.

"" klantwaardering op Independer
8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor