Machtigingen

Voor een aantal genees- en hulpmiddelen is vooraf toestemming nodig van ons. U vraagt uw machtiging gemakkelijk online aan.

Machtiging aanvragen farmacie

Vraag uw machtiging voor farmacie aan.

Machtiging farmacie

Bijlage 2 geneesmiddelen

Voor het aanvragen van vergoeding van de bijlage-2-geneesmiddelen geldt een landelijke werkwijze en zijn landelijke formulieren beschikbaar. Kijk voor informatie over deregulering op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Aanvullende informatie farmacie sturen?

Wilt u aanvullende informatie sturen of vragen wij u om extra informatie of bijlagen? Ga dan naar document uploaden.

Machtiging aanvragen hulpmiddelen

Vraag uw machtiging voor hulpmiddelen aan.

Machtiging hulpmiddelen

Heeft u een overeenkomst met De Friesland?

In uw overeenkomst leest u voor welke hulpmiddelen u vooraf toestemming moet aanvragen.

Heeft u geen overeenkomst?

Vraag vooraf toestemming aan voor de verzekerde via het formulier. Na schriftelijke toestemming van ons kunt u de nota bij ons (laten) declareren. Wilt u vooraf onze verzekerde op de hoogte stellen van uw prijzen en van het feit dat u geen overeenkomst heeft afgesloten met De Friesland? Mogelijk ontvangt de verzekerde een lagere vergoeding.

Aanvullende informatie hulpmiddelen sturen?

Wilt u aanvullende informatie sturen of vragen wij u om extra informatie of bijlagen? Ga dan naar document uploaden.