Fraudebeleid

Bij De Friesland staat de klant centraal. Dat betekent dat het zorggeld op een rechtmatige en verantwoorde manier moet worden besteed. Misstanden worden aangepakt, zodat de zorg betaalbaar blijft.

Waarom doen wij aan fraudebeheersing?

Verzekeren en het verlenen van subsidies zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wij hebben vertrouwen in onze klanten en zorgaanbieders. Toch zijn er mensen die dit vertrouwen beschamen. Fraude met (volks)verzekeringen en subsidies is volstrekt onacceptabel. Het leidt tot hogere kosten voor alle inwoners van Nederland die zich wel aan de regels houden.

Hoe bestrijden wij fraude?

Wij bewaken de rechtmatige en verantwoorde besteding van zorggelden. Daarom nemen wij preventieve maatregelen om fraude te voorkomen. Deze maken onder andere onderdeel uit van onze computersystemen.

Wat gebeurt er in geval van fraude?

Bij een vermoeden van fraude wordt een onderzoek ingesteld. Er wordt altijd contact opgenomen met de klanten, de zorgaanbieder die de zorg verleent. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen maatregelen worden genomen, zoals:

  • aangifte bij de politie
  • registratie in het door het zorgkantoor bijgehouden incidentenregister;
  • registratie in het geldende signaleringssysteem dat door alle verzekeraars wordt bijgehouden;
  • terugvordering van onterecht gedeclareerde zorg of uitgekeerde subsidies en onderzoekskosten.
Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor