Fraudebeleid

Bij De Friesland staat de klant centraal. Dat betekent dat het zorggeld op een rechtmatige en verantwoorde manier moet worden besteed. Misstanden worden aangepakt, zodat de zorg betaalbaar blijft.

Waarom doen wij aan fraudebeheersing?

Verzekeren en het verlenen van subsidies zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wij hebben vertrouwen in onze klanten en zorgaanbieders. Toch zijn er mensen die dit vertrouwen beschamen. Fraude met (volks)verzekeringen en subsidies is volstrekt onacceptabel. Het leidt tot hogere kosten voor alle inwoners van Nederland die zich wel aan de regels houden.

Hoe bestrijden wij fraude?

Wij bewaken de rechtmatige en verantwoorde besteding van zorggelden. Daarom nemen wij preventieve maatregelen om fraude te voorkomen. Deze maken onder andere onderdeel uit van onze computersystemen.

Wat gebeurt er in geval van fraude?

Bij een vermoeden van fraude wordt een onderzoek ingesteld. Er wordt altijd contact opgenomen met de klanten, de zorgaanbieder die de zorg verleent. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen maatregelen worden genomen, zoals:

  • aangifte bij de politie
  • registratie in het door het zorgkantoor bijgehouden incidentenregister;
  • registratie in het geldende signaleringssysteem dat door alle verzekeraars wordt bijgehouden;
  • terugvordering van onterecht gedeclareerde zorg of uitgekeerde subsidies en onderzoekskosten.

Meer weten of een melding doen?

Heb je vragen over ons fraudebeleid of wil je een vermoeden van fraude melden? Neem dan contact op met de Fraudeco├Ârdinator via fraudecoordinator@defriesland.nl.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met je gegevens.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer