Waarom is investeren in innovaties in de zorg zo belangrijk?

‘Wij zijn er voor de zorg’, zegt Jacqueline Vissers, projectsecretaris van Stichting De Friesland. ’We hebben goede zorg in Friesland, maar we mogen niet stil blijven staan. De maatschappij verandert, zorgvragen veranderen en mogelijkheden om zorg te ontvangen veranderen. Zorg moet zich dus aanpassen: behouden wat goed is en vernieuwen waar dat tot verbetering leidt’.

Investeren in innovaties in de zorg is nog steeds hard nodig en dat is precies wat Stichting De Friesland doet.
Jacqueline Vissers en Hendrika Terpstra-Sieperda staan bij een hek in een weiland

Foto: links: Jacqueline Vissers, rechts: Henderika Terpstra-Sieperda

Stichting De Friesland investeert in vernieuwing in de zorg

De Stichting ondersteunt vernieuwende projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het leven van mensen. Het uitgangspunt is daarbij altijd dat de projecten die ze ondersteunen moeten leiden tot concrete resultaten voor de inwoners van Friesland. Aan de hand van vijf thema’s steunen zij projecten en initiatieven die hier op aansluiten:

  • Vitaliteit en preventie 
  • Domeinoverstijgende regionale samenwerking 
  • Ouderen in staat stellen om langer (en goed) thuis te blijven wonen
  • Zelf- en samenredzaamheid
  • Mantelzorg, met aandacht voor de ontmoeting van mensen

Vanaf 2023 kan er ook een bijdrage aangevraagd worden voor kleinschalige initiatieven. Nieuw is dat ze ook buurtgerichte en lokale initiatieven steunen die gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen voor een kwetsbare doelgroep of de mienskip. Over deze nieuwe mogelijkheden voor financiële steun berichtten we al eerder dit jaar.

Stichting De Friesland ontstaan vanuit fusiegelden

Toen zorgverzekeraar De Friesland fuseerde met Achmea werd er afgesproken dat er geld beschikbaar kwam voor vernieuwing van de zorg in het kerngebied van De Friesland. Dat geld werd ondergebracht in Stichting De Friesland. ‘Concreet betekent dat twee dingen’ legt Henderika Terpstra-Sieperda, projectmedewerker, uit. ‘Er worden geen premiegelden van de zorgverzekeraar gebruikt voor de innovatieprojecten. En de projecten die wij steunen moeten gericht zijn op de verbetering van zorg en welzijn van burgers in Noord-Nederland, met de focus op Friesland. Het maakt niet uit of men wel of niet verzekerd is bij De Friesland. Dat staat er los van.’

Een voorwaarde is dat een project niet een winstoogmerk heeft anders dan het welzijn van de mens; hetgeen misschien wel een grotere winst is

Voorwaarden voor financiële steun

Er zijn verschillende voorwaarden voor financiële steun. Dit is afhankelijk van de vorm waar de bijdrage voor gevraagd wordt. Zo worden er andere voorwaarden gesteld aan de aanvraag voor een kleinschalig initiatief dan aan een aanvraag voor een vernieuwend (groter) project of programma. Maar het is voor alle vormen van steun belangrijk dat het plan gericht is op concrete resultaten voor de Friese burgers en dat het initiatief na de projectperiode ook blijft voortbestaan.
Een uitgebreid overzicht van de voorwaarden, werkwijze en ook een QuickScan zijn te vinden op de website van de stichting.

Mooie projecten

Een mooi voorbeeld van een project dat de stichting heeft ondersteund is ‘Dans op recept.’ Hierbij kunnen parkinsonpatiënten op maat gemaakte danslessen volgen. Het doel is tweeledig. Voor veel parkinsonpatiënten ligt isolatie op de loer. Deze gezamenlijke activiteit helpt hen deze te doorbreken. Daarnaast is bewezen dat dans helpt de balans te verbeteren en dat er minder fysiotherapie nodig is. Het hiermee gepaard gaande onderzoek naar welzijnsverbetering heeft ertoe geleid dat De Friesland Dans op recept deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Inmiddels is Dans op recept nu ook mogelijk in Groningen en Drenthe. Andere projecten die financieel gesteund worden door Stichting De Friesland, waar Jacqueline en Henderika erg trots op zijn, zijn bijvoorbeeld Hacklab, Familiebenadering bij dementie en Dag!enDoen! in Fryslân. Nieuwsgierig naar meer projecten van de Stichting? De projecten worden uitgebreid beschreven op de website.

‘Naast financiële steun, kunnen we ook meedenken en op weg helpen. Als een project, bijvoorbeeld, niet past binnen onze kaders, kunnen we wel doorverwijzen. We willen graag een bijdrage leveren aan optimale zorg’, aldus Jacqueline en Henderika.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbericht
2 min

Nieuwe mogelijkheden financiële steun Stichting De Friesland

Al sinds 2011 ondersteunt Stichting De Friesland vernieuwende zorgprojecten in Friesland. Dat blijven ze doen én ze breiden de mogelijkheden om financiële steun te bieden uit.
Stichting De Friesland draagt € 600.000 bij aan Leeuwarden Oost, kinderen spelen op een voetbalveld
Nieuwsbericht
3 minuten

Stichting De Friesland investeert in programma Leeuwarden Oost

Maarten van Ooijen, Staatssecretaris van VWS bracht een bezoek aan Friesland en werd bijgepraat over de Friese Preventieaanpak: het verkleinen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van gezondheid en welzijn van alle Friese inwoners.
Twee mannen en een vrouw vergaderen met een laptop
Artikel
3 minuten

PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)

De PGO is een belangrijk ontwikkeling in de digitalisering van de zorg. Het is een handige app waar al je medische informatie in staat. Op termijn moeten PGO’s zorgen voor betere communicatie en efficiëntie in de zorg.

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer