Mogelijkheden financiƫle steun Stichting De Friesland

Om de zorg in Nederland goed te houden, moeten we deze blijven verbeteren. Stichting De Friesland ondersteunt daarom zorgprojecten in Friesland met een financiële bijdrage. Dat deden we al en dat blijven we doen. Maar wat doen we dan precies? 

Verschillende thema’s en mogelijkheden voor financiële steun

We steunen naast grote(re) projecten ook kleinschalige initiatieven in de mienskip met een financiële bijdrage. Op deze manier blijven we een bijdrage leveren aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van Friesland.

Onze uitgangspunten en thema’s uitgelegd

Stichting De Friesland ondersteunt al sinds 2011 projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het leven van mensen. Ons uitgangspunt is daarbij steeds dat we goede zorg betaalbaar houden. Aan de hand van de vijf onderstaande thema’s steunen wij projecten en initiatieven die hier op aansluiten.

 • Vitaliteit en preventie
 • Domeinoverstijgende regionale samenwerking
 • Ouderen in staat stellen om langer (en goed) thuis te blijven wonen
 • Zelf- en samenredzaamheid
 • Mantelzorg, met aandacht voor de ontmoeting van mensen

De verschillende mogelijkheden voor financiële steun

 • Projectfinanciering
  Voor vernieuwende projecten met impact die passen bij onze thema’s en voorwaarden. De resultaten zijn concreet en gericht op burgers.
 • Kleinschalige initiatieven
  Een bijdrage voor buurtgerichte en lokale activiteiten gericht op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen voor een kwetsbare doelgroep of de mienskip.
 • Programmafinanciering
  Financiële ondersteuning voor geplande en toekomstige initiatieven met resultaten gericht op gezondheid en preventie van grote groepen burgers. Relevante, domeinoverstijgende partijen uit de regio werken in een brede coalitie (maatschappelijke organisaties, bewoners en overheid) op een programmatische aanpak samen aan doelen voor meerdere jaren. De focus ligt op innovatie, systeemdoorbraken en grootschalige samenwerking.

Wil je meer weten over de voorwaarden of direct een aanvraag indienen?

Dat kan. Kijk hiervoor op www.stichtingdefriesland.nl.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer