‘We geven verzekerden een stem’ Sander Holterman is lid van de Verzekerdenraad

Ze zijn met z’n vijftienen. Gewone verzekerden. Mensen van jong en oud, met uiteenlopende achtergronden en interesses. Samen vormen ze de Verzekerdenraad van De Friesland. Sander Holterman is sinds 2021 lid van de Verzekerdenraad. Hij vertelt wat de raad doet én waarom dat zo belangrijk is.

Sander Holterman leest een boek in zijn woonkamer

Verzekerden voorop

De ene keer geven ze advies over het inkoopbeleid van De Friesland. Dan weer gaan ze met elkaar in gesprek over het behoud van zorgvoorzieningen op het platteland. En weer een andere keer gaan ze op werkbezoek bij een zorgorganisatie om meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de zorg. Maar bij alles wat ze doen, staan verzekerden voorop. De Verzekerdenraad van De Friesland vertegenwoordigt de ruim 540.000 verzekerden die de zorgverzekeraar heeft en geeft hen een stem bij De Friesland.

Leden met uiteenlopende achtergronden

De Verzekerdenraad komt zo’n zes tot acht keer per jaar samen en bestaat uit vijftien mensen die allemaal verzekerd zijn bij De Friesland, maar bovenal “gewoon” burgers zijn, met uiteenlopende leeftijden, beroepen, interesses en achtergronden. ‘Sommige leden zijn chronisch ziek, anderen hebben het geluk nooit naar de dokter te hoeven’, zegt Sander Holterman, die sinds 2021 deel uitmaakt van de raad. ‘Er zijn leden die in de zorg werken of hebben gewerkt, maar ook leden met een totaal ander beroep. Juist die diversiteit in de groep is waardevol en maakt dat we een onderwerp van verschillende kanten kunnen benaderen, voordat we een advies uitbrengen.’

In discussie over actueel onderwerp

En dat advies, dat geeft de raad gevraagd én ongevraagd. ‘Soms vraagt De Friesland ons mee te denken over een onderwerp, soms vragen we zelf aandacht voor iets dat speelt onder de verzekerden. Overigens komen we niet altijd meteen met concrete adviezen. Het komt ook voor dat we de discussie over een actueel onderwerp aangaan. Laatst hebben we bijvoorbeeld gesproken over de toekomst van de ouderenzorg. Iedereen deelde zijn visie op zaken als mantelzorg of woonwensen. Het horen van al die verschillende invalshoeken is voor De Friesland al heel waardevol.’

Gauw gesolliciteerd

Sander werd anderhalf jaar geleden lid van de Verzekerdenraad. In het dagelijks leven doet hij onderzoek naar innovaties in de gezondheidszorg. ‘In mijn werk heb ik veel met de financiering van zorg van doen. Ik ken het zorgstelsel, weet wat de taak van de zorgverzekeraar is en ben geïnteresseerd in ontwikkelingen in de sector. Bovendien vind ik het belangrijk om me in te zetten voor de gemeenschap. Dus toen ik zag dat er nieuwe leden voor de Verzekerdenraad werden gezocht, heb ik al gauw gesolliciteerd.’

We denken goed mee, dragen realistische suggesties aan en durven kritische vragen te stellen

Weten wat wel én niet kan

De raad is van grote toegevoegde waarde, vindt Sander. ‘Hoewel we allemaal gewone burgers zijn, zijn we inmiddels wel goed op de hoogte van de taken van een zorgverzekeraar. We weten wat er kan, maar ook wat er niet kan. Daardoor kunnen we goed meedenken, realistische suggesties aandragen en kritische vragen stellen. Dat maakt ons, denk ik zelf, enerzijds tot een waardevolle gesprekspartner voor De Friesland, en anderzijds tot een goede vertegenwoordiging van de verzekerden.’

Jaarlijks advies over inkoopbeleid

Een moment waarop dat goed zichtbaar wordt, is de periode waarin de Verzekerdenraad advies uitbrengt over het inkoopbeleid van De Friesland. ‘Daarin staan de belangrijkste uitgangspunten voor het inkopen van zorg’, legt Sander uit. ‘Het beleid wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en daarna aan de Verzekerdenraad voorgelegd. Wij bekijken het beleid vanuit het oogpunt van de verzekerde en brengen vervolgens enkele tientallen adviezen uit. Soms zijn dat algemene adviezen, zoals dat we graag meer aandacht voor een bepaalde doelgroep zouden zien, soms gaan we specifieker op de materie in.’

Contracten met zorgaanbieders

Zo adviseerde de raad al eens om tijdig en helder te communiceren over gecontracteerde zorgaanbieders, omdat het voor verzekerden belangrijk is om te weten of “hun” zorgaanbieder wel een contract heeft met De Friesland. Ook gaf ze aan voorstander te zijn van meerjarencontracten met zorgaanbieders: zo’n langdurige overeenkomst zorgt voor rust bij zowel de aanbieder als de verzekerde.

Belangrijk perspectief

‘Zo gaan we bij alles na: wat betekent dit voor verzekerden? Is dit de beste optie, of kan het ook anders? Dat lijkt me voor een zorgverzekeraar een heel belangrijk perspectief.’ Sander is blij om dat perspectief te kunnen inbrengen, laat hij weten. ‘Ik houd ervan om me ergens in te verdiepen, om iets uit te spitten. Als ik daarmee iets kan betekenen voor iemand die zorg nodig heeft, doe ik dat graag. Bovendien: mijn collega-leden, met al hun verschillende visies en achtergronden, verbreden niet alleen de blik van De Friesland. Ook die van mij.’

‘De inbreng van onze verzekerden maakt ons werk beter’

Cid Berger, directeur van De Friesland, is bij alle bijeenkomsten van de Verzekerdenraad aanwezig.
‘Onze verzekerden zijn de kern van wie De Friesland is. Alles wat we doen, doen we voor de verzekerden. We willen dan ook zeker weten dat ons werk aansluit bij de wensen en eisen van die verzekerden. Dat toetsen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld met panels of door online tests uit te voeren. Ook de Verzekerdenraad is daarvoor heel belangrijk. Het is prettig om een vaste groep mensen te kunnen bevragen over onderwerpen waar wij mee te maken hebben. Daarnaast heeft de Verzekerdenraad een belangrijke signaalfunctie: via hen horen wij wat er speelt, waar mensen zich zorgen om maken. Daar kan De Friesland vervolgens op inspelen. Tijdens vergaderingen vind ik het heel mooi om te zien hoe alle leden een onderwerp aanvliegen vanuit hun eigen perspectief. De een benadert het persoonlijk, terwijl de ander er door de bril van een zorgmedewerker naar kijkt. Zo ontstaan vaak mooie gesprekken. De feedback van de Verzekerdenraad is heel waardevol. Elke keer weer wijst de raad ons op de belangen van verzekerden. Daar wordt ons werk alleen maar beter van.’

 

Gerelateerde artikelen

Zorg consultant Carina staat in het centrum van Leeuwarden
Artikel
3 minuten

Jouw gids door het zorglandschap

Het Loket helpt mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Als de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben, nét buiten alle potjes valt en ze overal ‘nee’ te horen krijgen.
Twee mannen en een vrouw vergaderen met een laptop
Artikel
3 minuten

PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)

De PGO is een belangrijk ontwikkeling in de digitalisering van de zorg. Het is een handige app waar al je medische informatie in staat. Op termijn moeten PGO’s zorgen voor betere communicatie en efficiëntie in de zorg.
Lotte van Eeken houdt zoontje lachend vast
Artikel
3 minuten

Het belang van een goede zorgverzekering

Lotte vertelt over het belang van een goede zorgverzekering. Ook als je gezond bent, kan er altijd iets gebeuren waardoor je hoge zorgkosten maakt

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer