Doorgaan naar hoofdinhoud

Veranderingen basisverzekeringen 2020

Wat verandert er in de basisverzekering op 1 januari 2020? Ieder jaar op Prinsjesdag maakt onze regering de plannen voor het komend jaar bekend. Ook voor de zorgverzekering. De dekking van de basisverzekering is voor alle zorgverzekeraars gelijk. Het maakt dus niet uit waar u verzekerd bent. Deze wijzigingen gelden voor iedereen. Wij hebben de veranderingen in de basisverzekering voor u op een rij gezet.

Eigen risico blijft gelijk

In 2020 wordt het wettelijke eigen risico niet verhoogd. Het blijft € 385,- per jaar voor iedereen vanaf 18 jaar. Het eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en is voor elke Nederlander gelijk.

De collectiviteitskorting

Heeft u korting op uw zorgpremie via uw werk? Of via een organisatie? De maximaal toegestane collectiviteitskorting op de basisverzekering wijzigt per 1 januari 2020. Wij hebben ons kortingenbeleid hierop aangepast. We zetten in op zorginhoudelijke samenwerking met onze collectiviteiten om vitaliteit te versterken en zorgkosten te verlagen. Wijzigt uw collectiviteitskorting? U krijgt hierover uiterlijk 12 november bericht.

Logeervergoeding

U wordt behandeld in een ziekenhuis ver van uw huis en u wordt niet opgenomen? Dan heeft u in plaats van een vergoeding voor reiskosten recht op een vergoeding voor logeerkosten van maximaal € 75,- per nacht als u ten minste drie aaneengesloten dagen een behandeling heeft. De vergoeding voor logeerkosten is alleen bedoeld voor klanten die anders in aanmerking zouden komen voor zittend ziekenvervoer. U komt of in aanmerking voor zittend ziekenvervoer of voor de logeervergoeding.

Zorg specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

De overheid wil dat ouderen en verstandelijke handicapten langer thuis kunnen wonen. Dat houdt in dat de zorg ook thuis moet worden verleend. De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden wordt vanaf komend jaar onderdeel van de basisverzekering. Uw huisarts kan u rechtstreeks naar een van deze artsen verwijzen..

Stoppen met roken goedkoper

Wilt u stoppen met roken? Vanaf 1 januari 2020 betaalt u geen eigen risico meer voor het begeleidingstraject en de hierbij horende (genees)middelen. De kosten hiervan werden al vergoed uit de basisverzekering, maar vielen nog wel onder het eigen risico.

Betere toegang medicijnen

Als een medicijn door hoge kosten (nog) niet uit de basisverzekering wordt vergoed en een apotheek dit medicijn zelf kan maken, mogen wij in bepaalde gevallen de kosten van het door de apotheek gemaakte medicijn vergoeden. Hiermee regelt de overheid dat mensen die dit medicijn nodig hebben hier alvast toegang toe krijgen.

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.