Vergoeding behandeling in het buitenland

U gaat naar het buitenland voor zorg? En u wilt weten of u verzekerd bent tegen medische kosten in het buitenland? Of en hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw verzekering en van de behandeling.

Vergoeding uit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van de kosten voor zorg in het buitenland. Dit betreft een werelddekking en geldt voor de zorg die in de basisverzekering is opgenomen. De vergoeding voor spoedeisende zorg is anders dan de vergoeding voor geplande zorg waarvoor u zelf kiest naar het buitenland te gaan. Kosten die vergoed worden uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Vergoeding spoedeisende zorg buitenland

Bij spoedeisende zorg in het buitenland vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag dat gebruikelijk is in de Nederlandse marktomstandigheden (marktconform) tarief.

Lees meer over de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland

Vergoeding geplande zorg in het buitenland

Niet-spoedeisende zorg noemen we ook wel geplande zorg. Voor geplande zorg in het buitenland krijgt u de kosten vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Die vindt u op de vergoedingenpagina met uw behandeling.

Let op: in sommige gevallen kost een behandeling in het buitenland veel meer dan dezelfde behandeling in Nederland. Laat u dus vooraf goed informeren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Lees meer over de vergoeding van geplande zorg in het buitenland

Vergoeding expertisebehandeling in het buitenland

U kunt voor geplande zorg ook een vergoeding krijgen volgens de Europese Verordening. Het gaat dan om medisch specialistische zorg die (nog) niet of niet tijdig in Nederland beschikbaar is. In dat geval heeft u van ons vooraf toestemming gekregen via een S2-formulier. De buitenlandse zorgverlener rekent dan met ons af volgens de tarieven die in het betreffende land gelden. In dat geval vergoeden wij de zorg volledig.

Aanvraagformulier voor een medische behandeling in het buitenland

Meer informatie

Wilt u zorg ontvangen in een ander EU-land dan Nederland? Kijk dan op de website van het Nationaal Contactpunt (NCP) voor grensoverschrijdende zorg voor meer informatie over uw rechten en plichten. Op diezelfde website staat ook een overzicht van de NCP's in andere EU-landen.

Declaratieformulier zorgkosten buitenland

Lage kosten zoals bijvoorbeeld kosten van een huisartsenbezoek of apothekerskosten betaalt u eerst zelf. Bij terugkeer in Nederland kunt u een declaratieformulier invullen en opsturen om de kosten te declareren.

Declaratieformulier zorgkosten buitenland (pdf)

Let op: het is belangrijk dat u altijd originele nota's van de gemaakte kosten meestuurt. Wij adviseren u een kopie van de nota's voor uw eigen administratie te bewaren. Voor het omrekenen van de vergoeding gebruiken wij de dagelijkse omrekenkoers van de Europese Centrale Bank. Wij gebruiken de koers die gold op de factuurdatum van uw nota.

Alarmservice bij spoedeisende zorg

Bij hogere kosten, bijvoorbeeld door een opnamen in het ziekenhuis, neemt u contact op met De Friesland Alarmcentrale, door Eurocross. Het telefoonnummer staat op uw zorgpas. De Friesland Alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar.
Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor