Bent u niet tevreden? Geef het aan ons door

Kwaliteit van onze dienstverlening en tevreden klanten zijn erg belangrijk voor ons. Wij staan altijd voor u klaar, ook bij een klacht. Bent u ontevreden over De Friesland of zorgverlener geef dit dan aan ons door.

Idee of opmerking

Heeft u een idee of opmerking voor ons? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Neem contact op

Hoe dien ik een klacht in?

Uw klacht dient u met het online klachtenformulier bij ons in. Of stuur uw klacht naar: De Friesland, t.a.v. herbeoordelingsteam, postbus 270, 8901 BB Leeuwarden.

Naar het online klachtenformulier

Heeft u alleen een vraag of zijn er onduidelijkheden over een afwijzing? Neem dan contact met ons op.

Klachten over formulieren

De Friesland wil goede service bieden. Vindt u dat één van onze formulieren overbodig of te ingewikkeld is? U kunt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een klacht indienen. De NZa behandelt klachten die betrekking hebben op lastige of onnodige formulieren. De NZa heeft een meldpunt voor formulieren in de gezondheidszorg, waar staat op welke manier u een klacht over formulieren kunt indienen. Lees meer over het meldpunt op de website van de NZa.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

U vraagt onze beslissing op uw klacht te heroverwegen en u bent niet tevreden met ons antwoord? U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het adres: SKGZ, Postbus 291, 3700 AG Zeist. Lees meer op de website van de SKGZ

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het Kifid is de geschilleninstantie voor reis- en annuleringsverzekeringen. Kifid bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Meer informatie over het indienen van een klacht bij Kifid vindt u op de website van Kifid

Europese ODR platform

Ook kunt u uw klacht naar het Europese ODR platform sturen. U kunt hier alleen een klacht indienen over producten of diensten die u online heeft gekocht.

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor