Geschil over openstaand bedrag

Betaal je het openstaande bedrag dat je aan het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder moet betalen niet? De gerechtsdeurwaarder kan een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter. Je ontvangt dan een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder. Daarin word je opgeroepen om voor de kantonrechter te verschijnen.

De kantonrechter doet een uitspraak

Je krijgt de gelegenheid om te reageren. Dit kan mondeling of schriftelijk. Hierna beslist de kantonrechter over het geschil en doet uitspraak. Je ontvangt de uitspraak. Dit heet het vonnis. Heb je een advocaat of gemachtigde? Dan ontvangt je advocaat of gemachtigde het vonnis. Je bent niet verplicht een advocaat of gemachtigde in te schakelen voor een procedure bij de kantonrechter.

Je kunt tegen de uitspraak in hoger beroep gaan

Is de vordering meer dan € 1.750,-? Dan kun je in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Bij hoger beroep is procesvertegenwoordiging verplicht. Dat betekent dat je verplicht bent een advocaat of gemachtigde in te schakelen. Met vordering wordt bedoeld de hoofdsom, incassokosten en rente tot de dag waarop de dagvaarding is betekend.

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer