Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode voor lichamelijke klachten zoals aan uw spieren, gewrichten, zenuwen en banden. De fysiotherapeut of oefentherapeut doet lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en behandelt klachten aan het bewegingsapparaat om het lichaam beter te laten functioneren en pijn te laten verminderen.

U heeft recht op vergoeding van medisch noodzakelijke fysiotherapie en oefentherapie. Onder fysiotherapie verstaan wij ook bekkenfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, kinderfysiotherapie, lymfedrainage/oedeemtherapie, littekentherapie, manuele therapie en psychosomatische therapie.

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie in 2018?

Basisverzekering Aandoeningen vermeld op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering *:
 • Tot 18 jaar volledig
 • Vanaf 18 jaar vanaf de 21e behandeling
Overige aandoeningen:
 • Tot 18 jaar max. 18 behandelingen per indicatie
Bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie:
 • Vanaf 18 jaar max. 9 behandelingen, eenmalig
Oefentherapie bij ‘etalagebenen’ (pijn in de benen als gevolg van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in het been):
 • Vanaf 18 jaar max. 37 behandelingen gedurende max. 12 maanden

Oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht:

 • Vanaf 18 jaar max. 12 behandelingen gedurende max. 12 maanden
AV Budget Max. 9 behandelingen per kalenderjaar
AV Standaard Max. 12 behandelingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie
AV Extra Max. 20 behandelingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie
AV Optimaal Alle medisch noodzakelijke behandelingen (vanaf de 37e of 51e behandeling op aanvraag), waarvan per kalenderjaar maximaal 9 behandelingen manuele therapie.
Bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder: max. 36 behandelingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Weet u niet welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten? Log dan in op Mijn De Friesland.

* Wilt u weten of uw aandoening valt onder Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering? Uw fysiotherapeut of oefentherapeut kan u hierover informeren.

Waar kan ik terecht voor fysiotherapie en oefentherapie?

U kunt terecht bij een fysiotherapeut die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (te vinden via www.defysiotherapeut.com), een fysiotherapiepraktijk ingeschreven in het register van het Keurmerk Fysiotherapie (te vinden via www.keurmerkfysiotherapie.nl) of een oefentherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Oefentherapie bij etalagebenen mag uitsluitend worden verleend door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut (claudicatiotherapeut) aangesloten bij ClaudicatioNet. Dit geldt niet als u een Vrije Keus Polis heeft. Oedeemtherapie/lymfedrainage en littekentherapie mogen ook worden verricht door een huidtherapeut.
Overgangsregeling
Uw fysio- of oefentherapeut hoeft niet te zijn aangesloten bij ClaudicatioNet als u in 2017 bent gestart met een traject begeleide oefentherapie bij etalagebenen en dit traject doorloopt in 2018. Deze overgangsregeling eindigt op het moment waarop het lopende traject in 2018 wordt beëindigd.

Heb ik een verwijzing nodig?

U heeft een verwijzing nodig:

- van de huisarts of behandelend medisch specialist voor gesuperviseerde oefentherapie bij etalagebenen;
- van de huisarts, bedrijfsarts, sportarts of behandelend medisch specialist voor een behandeling aan huis of in een instelling waar u verblijft;
De bedrijfsarts mag uitsluitend verwijzen als er sprake is van aandoeningen die te maken hebben met uw werk. 

Voor fysiotherapie en oefentherapie die onder de basisverzekering valt heeft u geen verwijzing nodig als u een Vrije Keus Polis heeft. U heeft wel altijd een verwijzing nodig voor een behandeling aan huis of in een instelling waar u verblijft.

Wanneer heb ik geen recht op vergoeding?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heeft u geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

Heb ik toestemming nodig?

Ja, als u een AV Optimaal heeft en in een kalenderjaar meer dan 36 of meer dan 50 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie nodig heeft, afhankelijk van uw behandelaar. Als u onder behandeling bent bij een 3*Pluspraktijk is vanaf de 51e behandeling een aanvraag voor verdere behandeling noodzakelijk. Voor overige behandelaars is dit vanaf de 37e behandeling. Uw behandelaar dient deze aanvraag voorafgaand aan de 37e of 51e behandeling naar De Friesland te sturen. U heeft pas recht op vergoeding vanaf de 37e of 51e behandeling als De Friesland de aanvraag van de behandelaar heeft goedgekeurd. Als u wordt behandeld door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is de vergoeding beperkt tot maximaal 36 behandelingen en worden er niet meer behandelingen vergoed.

Uitleg wanneer fysiotherapie medisch noodzakelijk is .

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is:
  • maximaal € 22,- per behandeling voor algemene fysiotherapie en oefentherapie en
  • maximaal € 32,- per behandeling voor bekkenfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, kinderfysiotherapie, lymfedrainage/oedeemtherapie, manuele therapie en psychosomatische therapie.
 • Als de zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, komt deze ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico.
 • Als u een probe nodig heeft in verband met bekkenfysiotherapie, vergoeden wij hiervoor maximaal € 30,- per kalenderjaar uit uw aanvullende verzekering.
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Heeft u een vraag?