Regelhulp

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.
""

Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ , UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud.

Op wie richt Regelhulp zich

Regelhulp richt zich op cliënten en mensen in hun omgeving (mantelzorgers, familieleden enzovoort), en op ouders/verzorgers van kinderen tot ongeveer 18 jaar. De informatie over kinderen en jongeren is op dit moment dus niet rechtstreeks aan kinderen of jongeren gericht, maar aan hun ouders of verzorgers.

Geeft Regelhulp ook informatie over ziekten en handicaps?

Regelhulp geeft geen medische informatie maar richt zich onder meer op de gevolgen van een chronische ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Bijvoorbeeld problemen met lopen, zien of het uithoudingsvermogen.

Hoe werkt het?

Iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom kunt u op Regelhulp via twee ingangen zoeken naar informatie en oplossingen..

  1. Mijn situatie
    Kies deze optie als u stap voor stap uw situatie en uw hulpvraag in kaart wilt brengen. U doorloopt enkele vragen en ziet vervolgens welke mogelijke oplossingen het beste bij uw situatie passen.
  2. Informatie
    Een overzicht van herkenbare onderwerpen over een beperking, gebeurtenis of levensfase. Dit is de snelle route naar oplossingen, regelingen en voorzieningen voor verschillende situaties.

Heb ik recht op de oplossingen die Regelhulp aanbiedt

Regelhulp geeft een overzicht van verschillende soorten oplossingen: zaken die u zelf kunt regelen en voorzieningen waarvoor soms een vergoeding mogelijk is. In dat laatste geval moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De organisatie die de indicatie stelt, bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Veel gemeenten laten eerst een medewerker samen met u naar uw hulpvraag kijken en met u bespreken wat de beste oplossing is. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op Regelhulp.

(bron: www.regelhulp.nl)

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor