Vergoeding vervoerskosten

U heeft vragen over vervoerskosten? Bijvoorbeeld wat zijn vervoerskosten en wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding van vervoerskosten? De veelgestelde vragen over het aanvragen en vergoeden van vervoerskosten.

Veelgestelde vragen

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering.

Bekijk de vergoeding voor ziekenvervoer

Het ziekenvervoer met de taxi regelt u met ZCN. Bekijk de contactgegevens op de website van ZCN.

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u in sommige gevallen vergoed. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de hardheidsclausule. 

Krijgt u langdurig en frequent een behandeling in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en bent u daardoor langdurig aangewezen op vervoer? In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst reiskosten maakt. Dit is de hardheidsclausule.

De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat u nodig heeft in verband met consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Lees meer over de vergoeding voor ziekenvervoer en de hardheidsclausule

U kunt een vergoeding voor ziekenvervoer per taxi, eigen vervoer of openbaar vervoer aanvragen. Als u toestemming van ons krijgt, geven wij ook aan voor welke wijze van vervoer u toestemming heeft: openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer.

Andere wijze van vervoer
Kiest u toch voor een andere wijze van vervoer dan waar de toestemming voor geldt? Dan bekijken wij per situatie of dit voor vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog deze vergoeding is. U loopt dan het risico dat de kosten niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed.

U moet met de taxi, bus, tram, trein of auto naar het ziekenhuis en wilt een vergoeding? Hiervoor heeft u toestemming van de Vervoerslijn nodig.

Lees meer over het aanvragen van vergoeding voor vervoerskosten

Op uw machtiging staat een periode vermeld tot wanneer u recht heeft op vergoeding van vervoerskosten. Dit betreft maximaal 12 maanden. Als deze periode voorbij is moet u opnieuw een aanvraag indienen.

In 2023 is de wettelijke bijdrage voor ziekenvervoer is € 113,- per kalenderjaar.

Heeft u toestemming van ons om te reizen met het openbaar vervoer of eigen auto?

Bekijk hoe u uw vervoerskosten kunt declareren

Eerst moet u de eigen bijdrage van € 113,- (in 2023) aan gemaakte reiskosten voldoen. Als u deze betaald heeft, ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Vanaf dat moment worden de kosten vergoed.

Declaratieformulier
U kunt de gemaakte vervoerskosten declareren met behulp van een declaratieformulier.

Naar de declaratieformulieren

We gaan voor het berekenen van het aantal kilometers gaan wij uit van de snelste route volgens de door ons gekozen routeplanner. Op het declaratieformulier geeft u aan of het om een enkele reis gaat of om een retour.

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij de website 9292. We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres naar uw bestemming. We doen dit op basis van de snelste route. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

We berekenen de afstand op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de door ons gekozen routeplanner.

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij de website 9292. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor