Eigen risico

De veelgestelde vragen over het eigen risico.

Veelgestelde vragen

Iedereen vanaf 18 jaar is wettelijk verplicht eigen risico te betalen voor zorg uit de basisverzekering. In 2021 is het eigen risico € 385,-. Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u geen eigen risico.

Lees meer over het eigen risico en bekijk welke zorg onder het eigen risico valt

Het eigen risico geldt voor zorg uit de basisverzekering. Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u geen eigen risico.

Bekijk welke zorg uit onder het eigen risico valt

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico naast uw verplicht eigen risico, dan krijgt u korting op uw maandpremie.

Lees meer over het vrijwillig eigen risico

Bij De Friesland kunt u uw verplicht eigen risico gespreid betalen. Er zijn 2 varianten.

Lees meer over gespreid betalen eigen risico

Al aangemeld voor gespreid betalen eigen risico? Dan hoeft u dit niet opnieuw aan ons door te geven.

Bent u bij een gecontracteerde zorgverlener geweest?
De zorgverlener stuurt de nota rechtstreeks naar De Friesland. U ontvangt van ons een rekening voor het eigen risico.

Bent u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener geweest?
De zorgverlener stuurt de nota naar u toe. U kunt de nota bij De Friesland declareren. Heeft u recht op een vergoeding? Dan is er eerst een verrekening met het eigen risico. Heeft u uw volledig eigen risico verbruikt? Dan ontvangt u van ons het bedrag terug.

U wilt weten in welke gevallen wij u een declaratieoverzicht sturen. Of wanneer u rekening krijgt van het eigen risico of de eigen bijdrage.

Bekijk wanneer u een declaratieoverzicht ontvangt

Het eigen risico kan over het huidige jaar en het jaar ervoor aan u worden berekend. Wij brengen het eigen risico ook in rekening als wij de nota ontvangen in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de behandeling.

Bijvoorbeeld: U had een behandeling in december 2019 en de rekening van deze behandeling wordt pas op 31 december 2020 door uw zorgverlener bij ons ingediend. Wij vergoeden deze nota dan in 2021. U ontvangt daardoor in 2021neen nota voor het eigen risico van 2019.

Vindt de vervolgafspraak langer dan 42 dagen na operatie plaats? Dan moet u zowel eigen risico in 2019, als in 2020 betalen.

Duurt uw ziekenhuisbehandeling langer dan 120 dagen? Dan zijn er meerdere nota's voor uw behandeling. Dit heeft te maken met de DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Voor elke nota betaalt u eigen risico.

Meer uitleg over de DBC en waarom u twee keer eigen risico betaalt voor een behandeling

Soms ontvangt u een rekening van het eigen risico na verloop van enige tijd - en niet meteen. Dit gebeurt omdat ziekenhuizen of andere instellingen vaak later hun rekeningen naar ons toesturen. Pas op het moment dat wij de rekening hebben ontvangen, kunnen wij de kosten met het eigen risico verrekenen.

U doet mee aan de regeling gespreid betalen eigen risico en heeft minder eigen risico verbruikt. Nu wilt u weten wanneer u het teveel betaalde eigen risico terug krijgt.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • U ontvangt in april van het volgende jaar een brief met het bedrag dat u terugkrijgt.
  • Declaraties die u zelf declareert en die onder uw eigen risico vallen betalen we aan u uit. Heeft u in april niet al uw eigen risico verbruikt? Dan krijgt u het niet verbruikte eigen risico terug, min de kosten van de nota die wij al aan u uitbetaalden.
  • Komen er na april nog rekeningen voor het voorgaande jaar? Dan ontvangt u hiervan een declaratieoverzicht. Dit bedrag brengen we apart in rekening.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor