Eigen risico

De veelgestelde vragen over het eigen risico.

Veelgestelde vragen

Iedereen vanaf 18 jaar is wettelijk verplicht eigen risico te betalen voor zorg uit de basisverzekering. In 2024 is het eigen risico € 385,-. Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaal je geen eigen risico.

Lees meer over het eigen risico en bekijk welke zorg onder het eigen risico valt

Het eigen risico geldt voor zorg uit de basisverzekering. Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaal je geen eigen risico.

Bekijk welke zorg uit onder het eigen risico valt

Kies je voor een vrijwillig eigen risico naast het verplicht eigen risico, dan krijg je korting op je maandpremie.

Lees meer over het vrijwillig eigen risico

Bij De Friesland kun je jouw verplicht eigen risico gespreid betalen. 

Lees meer over gespreid betalen eigen risico

Al aangemeld voor gespreid betalen eigen risico? Dan hoef je dit niet ieder jaar opnieuw aan ons door te geven.

Het eigen risico kan over het huidige jaar en het jaar ervoor aan je worden berekend. Wij brengen het eigen risico ook in rekening als wij de nota ontvangen in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de behandeling.

Bijvoorbeeld: Je had een behandeling in december 2022 en de rekening van deze behandeling wordt pas op 31 december 2023 door je zorgverlener bij ons ingediend. Wij vergoeden deze nota dan in 2024. Je ontvangt daardoor in 2024 een nota voor het eigen risico van 2022.

Vindt de vervolgafspraak langer dan 42 dagen na operatie plaats? Dan moet je zowel eigen risico over 2022, als in 2023 betalen.

Duurt je ziekenhuisbehandeling langer dan 120 dagen? Dan zijn er meerdere nota's voor je behandeling. Dit heeft te maken met de DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Voor elke nota betaal je eigen risico.

Meer uitleg over de DBC en waarom je twee keer eigen risico betaalt voor een behandeling

Soms ontvang je een rekening van het eigen risico niet meteen maar na verloop van enige tijd. Dit gebeurt omdat ziekenhuizen of andere instellingen vaak later hun rekeningen naar ons toesturen. Pas op het moment dat wij de rekening hebben ontvangen, kunnen wij de kosten met het eigen risico verrekenen.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer