Wonen, werken of studeren in het buitenland

Woont u in Nederland maar werkt u in Duitsland? Studeert u binnenkort een jaar in Spanje? Of gaat u backpacken in Azië? Dan is het goed om te kijken wat u met uw zorgverzekering moet doen. Houden of opzeggen?

Wat is of wordt uw situatie?

Wonen in het buitenland

U heeft geen recht meer op een Nederlandse zorgverzekering. Dat betekent dat u uw zorgverzekering bij ons moet opzeggen. U kunt zich in het land waar u gaat wonen en werken, weer opnieuw inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Gaat u naar een land waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten? Dan kunt u maximaal 3 maanden in het buitenland werken met behoud van uw Nederlandse basisverzekering.

U bent verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Dit kan gewoon bij ons. 

Sluit uw zorgverzekering af

Stopt u met werken in Nederland? Of stopt uw inkomen uit Nederland maar u blijft wel in het buitenland wonen? Dan heeft u geen recht meer op een Nederlandse zorgverzekering. U moet uw zorgverzekering bij ons opzeggen. U kunt uw zorgverzekering telefonisch en per post opzeggen:

  • Telefonisch via (058) 291 31 31
  • Stuur ons een brief via postbus 270, 8901 BB in Leeuwarden

U kunt zich in het land - waar u gaat wonen en werken - weer opnieuw inschrijven bij een zorgverzekeraar.

U heeft geen recht meer op een Nederlandse zorgverzekering. Uw zorgverzekering moet u daarom bij ons opzeggen.

Blijft iemand van uw gezin werken in Nederland en verhuist u naar een verdragsland? Het CAK weet waar u zich moet verzekeren. Meer informatie over uw zorgverzekering en het buitenland leest u op de website van het CAK.

Een overzicht van verdragslanden vindt u op de website van het CAK

U blijft recht houden op een Nederlandse zorgverzekering zolang de uitkering loopt.

Stopt uw uitkering? Uw zorgverzekering moet u dan bij ons opzeggen. Verzeker uzelf in het land waar u gaat wonen.

U verliest uw recht op een Nederlandse zorgverzekering. Uw zorgverzekering moet u daarom bij ons opzeggen. Verzeker uzelf in het land waar u gaat wonen.

Verhuist u naar een verdragsland? Meldt uzelf en uw meeverzekerde gezinsleden dan aan bij het CAK.

Wij kunnen voor uw situatie het recht op een Nederlandse zorgverzekering bepalen. Vul hiervoor het controleformulier verblijf buitenland in.

Werken in het buitenland

U heeft geen recht meer op een Nederlandse zorgverzekering. Dat betekent dat u uw zorgverzekering bij ons moet opzeggen. U kunt zich in het land waar u gaat wonen en werken, weer opnieuw inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Gaat u naar een land waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten? Dan kunt u maximaal 3 maanden in het buitenland werken met behoud van uw Nederlandse basisverzekering.

Wij kunnen niet bepalen of u in Nederland verzekerd moet blijven. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u in Nederland verzekerd mag blijven. Neem met de SVB contact op om duidelijkheid te krijgen over uw verzekeringsstatus en die van uw gezinsleden.

Naar de website van de SVB

Blijft u in Nederland Wlz-verzekerd? Dan moet u ook in Nederland een zorgverzekering hebben. Zo niet, dan verzekert u zich in het land waar u werkt.

U verliest uw recht op een Nederlandse zorgverzekering. Uw zorgverzekering moet u daarom bij ons opzeggen. Verzeker u in het land waar u woont en werkt.

Neem ook contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Dit doet u door het invullen van het formulier ‘Aanvraag onderzoek verzekering Wlz’ op de website van de SVB.

Wij kunnen voor uw situatie het recht op een Nederlandse zorgverzekering bepalen. Vul hiervoor het controleformulier verblijf buitenland in.

Studeren, stage, reizen

Blijft u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan houdt u recht op een Nederlandse zorgverzekering. Dit geldt ook als u gaat (rond)reizen/backpacken. Check wel of u een reisverzekering nodig hebt.

Schrijft u zich uit bij uw gemeente? Vraag dan een Wlz-onderzoek aan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om uw verzekeringsrecht/plicht te controleren. Dit geldt ook als u gaat (rond)reizen/backpacken. Check wel of u een reisverzekering nodig heeft.

Let op!

De basisverzekering in Nederland verzekert alleen de kosten voor medische zorg in het buitenland tot het bedrag wat hier in Nederland maximaal vergoed wordt. Krijgt u een ongeval in een land waar de zorg duurder is? U moet dan mogelijk flink bijbetalen. Al vanaf onze laagste aanvullende verzekering betalen we de nota van medische spoedzorg in het buitenland volledig bij een verblijf in het buitenland van maximaal 1 jaar.

Zorgtoeslag
Houdt u uw zorgverzekering in Nederland? U houdt ook uw recht op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de mogelijkheden.

Verzekeringsbewijs
Controleer welk verzekeringsbewijs u nodig heeft in het land waar u naartoe reist.

Heeft u voor uw universiteit een Engelstalige verzekeringsverklaring nodig? Vraag die dan telefonisch aan bij ons via (058) 291 31 31.

Vaccinaties
U kunt op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties controleren of u vaccinaties nodig heeft voor het land dat u gaat bezoeken.

Bent u aanvullend verzekerd bij ons? In de meeste gevallen worden de kosten volledig vergoed als u zich bij GGD Fryslân laat vaccineren. Bekijk de vergoeding van reizigersvaccinaties.

Download Dokter Appke
Met Dokter Appke heeft u overal snel deskundig advies op uw gezondheidsvraag. Ook in het buitenland. 

Heeft u in het buitenland een arbeidsovereenkomst en betaalt u loonbelasting? Uw recht op de basisverzekering vervalt. U moet uw zorgverzekering bij ons opzeggen. Een stagevergoeding wordt ook gezien als inkomen.

Twijfelt u of u uw zorgverzekering op moet zeggen? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij kunnen bepalen of u uw zorgverzekering in Nederland moet behouden. Dit doen zij op basis van een Wlz-onderzoek. De uitslag van dit onderzoek kunt u daarna naar ons sturen. Wij kunnen aan de uitslag van het onderzoek zien of u uw zorgverzekering kunt behouden. U kunt een Wlz-onderzoek aanvragen op de website van de SVB

Zet uw zorgtoeslag stop
Vergeet niet uw zorgtoeslag stop te zetten. U heeft zonder Nederlandse basisverzekering geen recht meer op zorgtoeslag. Lees meer over het stopzetten van uw zorgtoeslag op de website van de Belastingdienst

Vaccinaties
U kunt op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties controleren of u vaccinaties nodig heeft voor het land dat u gaat bezoeken.

Download Dokter Appke
Met Dokter Appke heeft u overal snel deskundig advies op uw gezondheidsvraag. Ook in het buitenland. 

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor