S1-formulier aanvragen

U woont in het buitenland en blijft in Nederland werken? Dan heeft u soms een S1-formulier (E106) van ons nodig. Met een S1-formulier toont u in uw woonland aan dat u in het werkland (Nederland) al premie voor uw zorgverzekering betaalt. Uw premieplicht in uw woonland komt hiermee te vervallen.

Kies uit de lijst hieronder het land waar u bent gaan wonen. Met de landen in deze lijst hebben we afspraken gemaakt over de verdragsformulieren. Zoals een S1 formulier. Staat uw woonland niet in deze lijst? Dan hoeft u geen S1 formulier bij ons aan te vragen. Uw woonland hoort dan niet bij de EUR-/EER- en verdragslanden. U heeft dan genoeg aan uw zorgpas.

U heeft nog geen keuze gemaakt
Dit is de datum waarop uw S1-formulier ingaatU heeft nog geen datum ingevuld

Veelgestelde vragen

Dat hangt af van uw situatie:

  • Werken uw gezinsleden ook in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zelf een S1-formulier opvragen bij de zorgverzekeraar in Nederland waar zij verzekerd zijn. Het S1-formulier wordt afgegeven per persoon (niet per gezin).
  • Werken uw gezinsleden niet in Nederland? Dan hebben zij geen recht op een zorgverzekering in Nederland. Wij geven voor uw gezinsleden geen S1-formulier af. De zorgverzekeraar in uw nieuwe woonland bekijkt of en welke gezinsleden zij kunnen meeverzekeren. De inschrijving van uw gezinsleden is definitief als u hierover een brief ontvangt van het CAK.

Kunnen uw gezinsleden niet meeverzekerd worden? Kijk dan in uw nieuwe woonland naar de mogelijkheden voor een zorgverzekering voor uw gezinsleden.

U kunt een extra aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar in uw woonland. De premie voor deze aanvullende verzekering betaalt u wél aan deze zorgverzekeraar.
Veranderingen in uw woon- of werksituatie kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering. Daarom moet u veranderingen in uw woon- of werksituatie aan ons doorgeven. Neemt u hiervoor contact met ons op.

U betaalt de premie voor uw verzekering aan De Friesland.

8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor