Doorgaan naar hoofdinhoud

Meest gestelde vragen over omzetplafonds en wijziging voorwaarden

Wat is een omzetplafond?
Met gecontracteerde zorgaanbieders spreken wij ieder jaar samen en in goed overleg af hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Dit doen we op basis van inschatting van hoeveel zorg er nodig is. Wij proberen hiermee ook te voorkomen dat de zorgverlener onnodige (niet zinnige) zorg levert, want daardoor stijgen de zorgkosten, en daarmee dus ook uw premie, onnodig.

Als een zorgaanbieder een omzetplafond heeft bereikt, kijken we samen naar de oorzaken daarvan. Als de zorgaanbieder goede redenen heeft waarom er meer zorg is geleverd dan wij hebben ingekocht voor onze verzekerden, dan kunnen we het omzetplafond verhogen en kan de zorgverlener die extra zorg verlenen. Zijn er geen goede redenen voor zo’n verhoging, dan houden wij de zorgaanbieder aan het afgesproken omzetplafond.

Wat heeft een omzetplafond voor mij voor gevolgen?
Een afgesproken omzetplafond heeft alleen gevolgen wanneer dit ook daadwerkelijk wordt bereikt en er geen aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt. De zorgverlener kan u in dat geval vertellen dat hij u misschien dit kalenderjaar niet kan behandelen en dat u op de wachtlijst komt.

We kopen gelukkig in Nederland voldoende zorg in, u kunt daarom – als u dat wilt - ook elders in uw buurt terecht. Neem in dat geval contact met onze afdeling wachtlijstbemiddeling op. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. Als u dat wilt, bemiddelen we u naar een zorgaanbieder waar u snel(ler) terecht kunt.

Komt het vaak voor dat een omzetplafond wordt bereikt?
Nee, dit komt gelukkig slechts een enkele keer voor. En als dit toch gebeurt, doen wij ons uiterste best eerst aanvullende afspraken te maken met de zorgaanbieder.

Waarom past De Friesland de voorwaarden hierop aan?
We hadden in onze polisvoorwaarden ten onrechte niet vermeld dat er voor 2019 omzetplafonds zijn afgesproken voor medisch specialistische (revalidatie)zorg, dus zorg van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (zbc’s, oftewel klinieken) en revalidatiecentra. Een klant wees ons daarop. Omdat we zo helder mogelijk willen zijn, passen we de voorwaarden aan.

Heeft de fusie met Zilveren Kruis iets te maken met deze wijziging van de voorwaarden?
Nee, wij hebben onze eigen polisvoorwaarden. De fusie staat er helemaal los van.

Hoe zit het met de opzegtermijn van een maand?
Normaal gesproken moet u de basisverzekering uiterlijk 31 december opzeggen. Omdat wij nu nog een aanpassing in de polisvoorwaarden hebben gedaan, heeft u (verzekeringnemer) wettelijk gezien recht op een opzegtermijn tot een maand na ontvangst van onze brief. Uw opzegtermijn wordt hiermee verlengd.

Geldt de langere opzegtermijn ook voor mijn aanvullende verzekering(en)?
Ja, als u dat wilt beëindigen wij bij opzegging binnen een maand na ontvangst van onze brief niet alleen uw basisverzekering, maar ook de daarbij afgesloten aanvullende verzekering(en).

Waar kan ik vinden voor welke zorgverleners een omzetplafond geldt?
In de polisvoorwaarden kunt u lezen voor welke zorg een omzetplafond geldt. In de zorgzoeker op onze website ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben. U ziet dit als u met de muis over het vinkje bij contractering beweegt.

Wat als ik al bij een ziekenhuis in behandeling ben als het omzetplafond wordt bereikt?
Dan heeft dit voor u geen gevolgen. Lopende behandelingen moet het ziekenhuis gewoon afmaken.

Geldt een omzetplafond ook voor spoedeisende zorg?
Nee, voor spoedeisende zorg kunt u altijd bij het ziekenhuis terecht.


Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.