Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding verloskundige zorg en kraamzorg

U heeft recht op prenatale screening en op een vergoeding van de kosten voor bevalling en kraamzorg.

Prenatale screening

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. U heeft recht op counseling, de combinatietest wanneer u hiervoor een medische indicatie heeft en structureel echoscopisch onderzoek (ook wel de 20-weken echo genoemd). Ook heeft u recht op een niet invasieve prenatale test (NIPT), vruchtwaterpunctie of vlokkentest bij een positieve combinatietest of als u vanwege uw medische geschiedenis een verhoogd risico heeft op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau. Als u een NIPT in het buitenland heeft gehad met een positieve uitslag, hoeft u niet eerst een combinatietest te ondergaan voordat u recht heeft op vervolgonderzoek in de vorm van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

Verloskundige zorg en kraamzorg

Moeder en kind hebben daarnaast recht op verloskundige zorg en kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag van bevalling. Het aantal uren kraamzorg (minimaal 24 en maximaal 80) is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld door de kraaminstelling. Als de kraamzorg al gedeeltelijk in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden dan tellen deze dagen ook mee.

Uitgestelde kraamzorg

U heeft in de volgende situaties recht op vergoeding van uitgestelde kraamzorg:
a. bij een vacuümverlossing, keizersnede of meerlingbevalling: bij thuiskomst van de baby(‘s) binnen zes weken na de bevalling. Verder dient de kraamzorg
in dat geval volledig plaats te vinden binnen tien dagen na ontslag van de baby(‘s) uit het ziekenhuis;
b. bij couveusekinderen: de kraamzorg dient volledig plaats te vinden binnen tien dagen na ontslag van de baby(‘s) uit het ziekenhuis;
c. bij adoptie van een baby jonger dan zes maanden: de kraamzorg dient volledig plaats te vinden binnen zes weken na de adoptie. De omvang van de kraamzorg is afgestemd op de behoefte van moeder en kind.   

Wat is de vergoeding voor verloskundige zorg en kraamzorg in 2018?

Basisverzekering Volledig, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage bij bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie en eigen bijdrage voor kraamzorg
AV Budget -
AV Standaard -
AV Extra Max. 15 uren uitgestelde kraamzorg thuis

AV Optimaal- Volledige vergoeding wettelijke eigen bijdrage bevalling
- 80% vergoeding wettelijke eigen bijdrage kraamzorg
- Max. 15 uren uitgestelde kraamzorg thuis
Weet u niet welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten? Log dan in op Mijn De Friesland.

Eigen bijdrage

  • Voor kraamzorg na bevalling thuis of in een kraamhotel geldt een eigen bijdrage van € 4,30 per uur.
  • Voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak bedraagt de vergoeding maximaal € 211,- per dag voor moeder en kind samen. De kosten van een poliklinische bevalling kunnen per ziekenhuis verschillen. De overige kosten komen voor uw eigen rekening als eigen bijdrage.
  • Als u een AV Optimaal heeft afgesloten, vergoeden wij de eigen bijdrage voor de bevalling volledig en de eigen bijdrage voor kraamzorg voor 80%.

Waar kan ik terecht voor verloskundige zorg en kraamzorg?

  • U heeft recht op counseling, een combinatietest en/of een SEO uitgevoerd door een zorgaanbieder die een vergunning heeft in het kader van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO) of een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening dat een WBO-vergunning heeft.
  • U heeft recht op een combinatietest en/of een SEO uitgevoerd door een zorgaanbieder die staat geregistreerd in een door de KNOV/LHV opgesteld register van beoefenaren met een erkend diploma/certificaat van opleiding voor de betreffende screening.
  • U heeft recht op verloskundige zorg verleend door een verloskundige, een huisarts of een medisch specialist.
  • U heeft recht op kraamzorg verleend door een aan het ziekenhuis, kraamcentrum, of kraamhotel verbonden kraamverzorgende, die zowel moeder en kind en de huishouding verzorgt.

Bekijk onze gecontracteerde zorgverleners

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, als er sprake is van een medische indicatie heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

Heb ik toestemming nodig?

Nee, u heeft geen toestemming van De Friesland nodig.

Aandachtspunten bij vergoeding verloskundige zorg en kraamzorg

  • De kraamzorg die gegeven wordt in het kraamhotel wordt volgens de gewone landelijke tarieven en voorwaarden vergoed (dus met een eigen bijdrage).
  • De kosten van verloskundige zorg en kraamzorg, incl. echo’s, combinatietest, vlokkentest en vruchtwaterpunctie, komen niet en laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico. Hiermee samenhangende kosten, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, NIPT of ziekenvervoer tellen wel mee voor het eigen risico. 
  • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed. Als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden nalezen op welke vergoeding u recht heeft.

Heeft u een vraag?

560.000 klanten

De Friesland heeft 560.000 klanten.


Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.


Altijd het juiste antwoord

Beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.