Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding hulpmiddelen (incl. wondverzorgingsmiddelen)

Een hulpmiddel helpt u bij dingen die u zelf vanwege een beperking of aandoening niet meer (goed) kunt. Hulpmiddelen helpen u om zelfstandig(er) te leven en mee te blijven doen in de samenleving.

U heeft recht op functionerende hulpmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen. U heeft uitsluitend recht op wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Wat is de vergoeding voor hulpmiddelen in 2018?

Basisverzekering Volledig, m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage
AV Budget -
AV Standaard -
AV Extra -
AV Optimaal -

Waar kan ik terecht voor hulpmiddelen?

U kunt terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Als u voor een hulpmiddel naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per (groep van) hulpmiddel(len) vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Let op bij de Zelf Bewust Polis: Heeft u de Zelf Bewust Polis? Voor diabetesmaterialen, wondverzorgingsproducten (bijvoorbeeld verbandmiddelen), incontinentiematerialen en stomamaterialen (DISW middelen) geldt dat u verplicht bent deze online te bestellen bij een medische speciaalzaak. Lees meer over online hulpmiddelen bestellen.

U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts. Lees de voorwaarden van de Zelf Bewust Polis.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, voor sommige hulpmiddelen heeft u een verwijzing nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunt u vinden wanneer dit het geval is en wie u mag verwijzen.

Wanneer heb ik geen recht op vergoedingen?

Dit kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan de door De Friesland gestelde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, worden niet vergoed. Bekijk daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Heb ik toestemming nodig?

Als u naar een gecontracteerde leverancier gaat, is toestemming vooraf meestal niet nodig. Als u naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, heeft u vooraf wel toestemming van De Friesland nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg staat precies aangegeven wanneer voorafgaande toestemming nodig is.

Aandachtspunten bij vergoeding hulpmiddelen

  • Deze zorg komt ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico, m.u.v. hulpmiddelen die u in bruikleen ontvangt.
  • In een aantal gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Als dit het geval is, is dit vermeld in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Voor enkele hulpmiddelen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven om welke hulpmiddelen het gaat. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee De Friesland hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. Voor verstrekking hiervan kunt u dus niet terecht bij een niet gecontracteerde leverancier. Mocht u een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval uw vergoeding berekenen.
  • Als u ervoor kiest een bruikleenhulpmiddel in eigendom aan te schaffen, kan de vergoeding ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico komen. Hulpmiddelen in bruikleen komen niet ten laste van het eigen risico.
  • Als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden nalezen op welke vergoeding u recht heeft.

Aanvraagformulier

U heeft een hulpmiddel in eigendom voorgeschreven gekregen door uw huisarts of specialist? Uw huisarts of specialist vult hiervoor een aanvraagformulier in. U kunt met deze aanvraag rechtstreeks naar een door De Friesland gecontracteerde zorgverlener gaan. De zorgverlener beoordeelt uw aanvraag. Vraagt u een hulpmiddel in bruikleen of geneesmiddelen aan? Dan stuurt u het ingevulde formulier naar ons toe. Wij beoordelen uw aanvraag voor bruikleen en of geneesmiddelen.


Heeft u een vraag?

560.000 klanten

De Friesland heeft 560.000 klanten.


Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.


Altijd het juiste antwoord

Beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.