Citydeal Inclusieve Stad

Veel mensen die bij sociaal wijkteams aankloppen hebben een combinatie van problemen. Bijvoorbeeld een slechte woonsituatie, gezondheidsproblemen, schulden en inkomensproblemen. Deze mensen hebben hulp nodig. 

De huidige ondersteuning vanuit gemeenten is complex en er zijn vaak meerdere partijen, regels, procedures en financieringsbronnen voor nodig om hulp te bieden. In de pilot City Deal Inclusieve Stad werken gemeenten, ministeries, zorgverzekeraars en verschillende uitvoeringsinstanties samen aan maatwerk voor deze mensen.

Gemeente Leeuwarden doet mee aan CityDeal

Samen met de gemeente Leeuwarden heeft De Friesland meegedacht over maatwerkoplossingen als er sprake was van gezondheidsproblemen of betalingsproblemen van de zorgpremie. Inmiddels hebben we voor 11 Friese burgers een passende maatwerkoplossing gevonden. Denk hierbij aan gebitsrenovatie, fysiotherapie, hulpmiddelen en assistentiehonden. Stichting De Friesland financierde samen met de gemeente Leeuwarden de pilot CityDeal.

Borging van maatwerk

De Pilot Citydeal Leeuwarden loopt in 2020 af. Samen met de gemeente Leeuwarden denken wij na over het structureel borgen van de maatwerkwerkwijze. We merken dat de korte lijnen tussen gemeenten, wijk- en gebiedsteams en De Friesland heel belangrijk zijn, omdat veel oplossingen al mogelijk zijn binnen de bestaande kaders. In Maatwerk magazine (pdf, 4,6 MB) lees je meer over de maatwerkaanpak en de verschillende pilots in de acht deelnemende gemeenten.

‘Naast De Friesland is er ook Stichting De Friesland die ruimte biedt voor innovaties. Aangezien veel mensen in Leeuwarden verzekerd zijn bij de Friesland en er ruimte is voor innovaties via de stichting is samenwerking interessant.‘

Marloes Schreur, projectleider CityDeal inclusieve stad gemeente Leeuwarden

Je zorg goed geregeld

We willen dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. We investeren in preventie en innovatie, werken nauw samen binnen het zorg en sociaal domein én zetten ons dagelijks in om de zorg goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

Lees meer over je zorg goed geregeld

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media