Hulp bieden bij schulden met aanpak vroegsignalering

Mensen met schulden wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Ze schamen zich of weten niet bij wie ze terecht kunnen. Het hebben van schulden kan impact hebben op de fysieke en psychische gezondheid van mensen. Het is daarom van belang dat we deze mensen op tijd in beeld hebben, zodat we ze kunnen helpen en grote(re) betalingsachterstanden kunnen voorkomen.

Afspraken over de aanpak van schulden

De Friesland heeft in 2017 met alle Friese gemeenten een convenant gesloten: ‘Aanpak vroegsignalering schulden’. Hierbij wisselen we gegevens uit aan gemeenten van inwoners die twee maanden achterstand hebben met het betalen van de premie. Ook woningbouwcorporaties en nutsvoorzieningen geven deze signalen door aan gemeenten. Gemeenten gaan op deze signalen af en bieden inwoners hulp aan.

Veilige uitwisseling van gegevens

Het uitwisselen van deze persoonlijke gegevens binnen de aanpak vroegsignalering schulden gaat op een veilige en betrouwbare manier en voldoet aan de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is beschreven hoe aan de AVG voldaan wordt en welke maatregelen genomen zijn om verkeerde uitwisseling van persoonsgegevens te voorkomen.

Kennis en expertise delen met gemeenten

De Friesland denkt met de gemeenten mee hoe we de aanpak vroegsignalering schulden zo goed mogelijk met elkaar kunnen organiseren. We initiëren en faciliteren het periodieke overleg met de Friese gemeenten over de aanpak vroegsignalering. We zorgen ervoor dat kennis en expertise met elkaar worden gedeeld. Zo hebben we in juni 2020 geregeld dat gemeente Amsterdam hun ervaringen met de aanpak deelde met de Friese gemeenten. Ook sluiten we aan bij lokale gemeentelijke sessies over de interne implementatie van de aanpak vroegsignalering, zoals in gemeente Harlingen en gemeente Heerenveen.

'Samenwerken met De Friesland betekent ook echt samen. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. De Friesland is pro-actief en professioneel en wil het beste voor haar klanten. Als gemeente vinden wij het ook belangrijk om pro-actief te acteren en wij streven er naar onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen waar dat nodig.'

Marloes Oort, projectleider Vroegsignalering Schulden gemeente Smallingerland

Je zorg goed geregeld

We willen dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. We investeren in preventie en innovatie, werken nauw samen binnen het zorg en sociaal domein én zetten ons dagelijks in om de zorg goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

Lees meer over je zorg goed geregeld

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media