De zorg in Nederland Solidariteit: samen zorgen voor elkaar

De basis voor onze zorgverzekering is solidariteit. Dit houdt in dat alle Nederlanders via de basisverzekering de zorgkosten samen betalen. Zo betaalt iedereen mee aan de kraamzorg voor moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die oudere mensen bijvoorbeeld nodig hebben. Dat is maar goed ook, want als je plotseling veel naar het ziekenhuis moet of andere zorgkosten maakt, kan dat erg duur of zelfs onbetaalbaar zijn.

De zorg geregeld in vier wetten

De zorg in Nederland is geregeld in vier verschillende wetten. Je kunt daarvoor terecht bij je gemeente, jouw zorgverzekeraar of bij het zorgkantoor in de regio waar je woont. Waar je naartoe kunt, hangt vooral af van de zorg of ondersteuning die je nodig hebt. Op onze website lees je welke zorg en ondersteuning je kunt krijgen vanuit welke instantie.

Wat doet de zorgverzekeraar

Veel mensen weten dat ze elke maand of jaar premie betalen en dat wij als zorgverzekeraar zorgkosten vergoeden. Maar we doen meer dan dat. We zorgen bijvoorbeeld – samen met de aanbieders van de zorg - dat er voldoende zorg is voor onze verzekerden en dat deze ook goed is.

Toegankelijk, betaalbaar en kwaliteit

Verzekeraars hebben de taak gekregen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te maken. Dat doen we door voldoende zorg in te kopen voor die klanten die deze zorg nodig hebben. Zorg is niet goedkoop. Elk jaar betalen verzekerden rond € 1.200 per jaar voor de premie van de basisverzekering. Die dekt de noodzakelijke medische zorg. De rijksoverheid bepaalt welke zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor andere – volgens de overheid – minder noodzakelijke zorg hebben we aanvullende verzekeringen.

Zorg inkopen voor onze verzekerden

Iedereen moet zorg krijgen als deze nodig is. Daarom kopen wij zorg in voor alle verzekerden. Om ervoor te zorgen dat deze zorg er voor al onze klanten is, doen wij dit bij bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en ggz-instellingen. Niet alleen in het noorden van het land, ook in andere delen van Nederland waar ook verzekerden van De Friesland wonen.

Afspraken over kwaliteit van zorg

We kopen niet alleen genoeg zorg in, maar ook kwalitatief goede zorg. Daarover maken we afspraken met de zorgaanbieders in de vorm van contracten. Ook over de beschikbaarheid van zorg maken we afspraken. We kopen voldoende zorg in zodat verzekerden in veel gevallen ook kunnen kiezen, bijvoorbeeld in welk ziekenhuis ze een operatie ondergaan.

Premie opbouw

Bij ons gaat ruim 98% van je premie naar zorg. Hiermee betalen we bijvoorbeeld zorgverleners, operaties en medicijnen. Met het overige deel organiseren we deze zorg. Onder deze bedrijfskosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor de inkoop van zorg, het verwerken van je declaraties en het beantwoorden van vragen door onze klantenservice.

Lees meer over hoe onze premie is opgebouwd

Je zorg goed geregeld

We willen dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. We investeren in preventie en innovatie, werken nauw samen binnen het zorg en sociaal domein én zetten ons dagelijks in om de zorg goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

Lees meer over je zorg goed geregeld

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media