Wat doet een zorgverzekeraar?

Veel mensen weten dat ze elke maand of jaar veel premie betalen en dat wij als zorgverzekeraar zorgkosten vergoeden. Maar we doen meer dan dat. We zorgen bijvoorbeeld – samen met de aanbieders van de zorg - dat er voldoende zorg is voor onze verzekerden en dat deze ook goed is.

Toegankelijk, betaalbaar en kwaliteit

Verzekeraars hebben de taak gekregen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te maken. Dat doen we door voldoende zorg in te kopen voor die klanten die deze zorg nodig hebben. Zorg is niet goedkoop. Elk jaar betalen verzekerden rond € 1200 per jaar voor de premie van de basisverzekering. Die dekt de noodzakelijke medische zorg. De rijksoverheid bepaalt welke zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor andere – volgens de overheid – minder noodzakelijke zorg hebben we aanvullende verzekeringen.

Zorg inkopen voor onze verzekerden

Iedereen moet zorg krijgen als deze nodig is. Daarom kopen wij zorg in voor alle verzekerden. Om ervoor te zorgen dat deze zorg er voor al onze klanten is, doen wij dit bij bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en ggz-instellingen. Niet alleen in het noorden van het land, ook in andere delen van Nederland waar ook verzekerden van De Friesland wonen.

Afspraken over kwaliteit van zorg

We kopen niet alleen genoeg zorg in, maar ook kwalitatief goede zorg. Daarover maken we afspraken met de zorgaanbieders in de vorm van contracten. Ook over de beschikbaarheid van zorg maken we afspraken. We kopen voldoende zorg in zodat verzekerden in veel gevallen ook kunnen kiezen, bijvoorbeeld in welk ziekenhuis ze een operatie ondergaan.

Solidariteit is de basis

De Zorgverzekeringswet, die in 2006 is ingevoerd, is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dit houdt in dat álle Nederlanders via de basisverzekering de zorgkosten samen betalen. Dus mensen die geen zorg nodig hebben, betalen wel mee aan de zorg die andere mensen wel nodig hebben. Dat is maar goed ook, want als je plotseling veel naar het ziekenhuis moet of andere zorgkosten maakt, kan dat erg duur en/of onbetaalbaar zijn.

Uw zorg goed geregeld

We willen dat u de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft. We investeren in preventie en innovatie, werken nauw samen binnen het zorg en sociaal domein én zetten ons dagelijks in om de zorg goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

Lees meer over uw zorg goed geregeld