Friese Samenwerkingsagenda

We werken samen met de 18 Friese gemeenten om zorg en ondersteuning voor alle Friezen te verbeteren.

Onze ambitie

In de Friese Samenwerkingsagenda staan concrete ambities die de zorg en ondersteuning aan ouderen en de jeugd moeten verbeteren. Deze ambities moeten leiden tot verbeteringen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en preventie.

Wat is de Friese Samenwerkingsagenda?

Zorg en ondersteuning verbeteren voor alle Friezen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • het samenwerken vanuit één team in de aanpak voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek in de wijk;    
  • het samenwerken in het voorkomen van schulden;    
  • ervoor zorgen dat jongeren die achttien worden en geen recht meer hebben op jeugdzorg, niet tussen wal en schip raken en nog steeds passende zorg blijven ontvangen. 

 

Een mooi resultaat

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) ontvangen vaak zorg van verschillende organisaties. In een gezamenlijke aanpak wordt die zorg nu beter op elkaar afgestemd. Hierdoor worden problemen eerder gesignaleerd en krijgen mensen sneller de juiste hulp. In deze aanpak werken de hulpverleners die normaal gesproken apart ondersteuning aanbieden, in één team samen. Dit heeft veel voordelen: de zorg wordt effectiever en mensen met een EPA zijn meer en langer zelfredzaam.

Als de één signalen oppikt, kan de ander daarop inspringen

Letty van der Mossel, sociaal werker EPA-team Leeuwarden

De juiste zorg op de juiste plek

Door onze krachten te bundelen, kunnen we veel meer bereiken. Boukje Tol (wethouder van de gemeente Waadhoeke en bestuurlijk trekker van de Friese Samenwerkingsagenda, namens de Friese gemeenten): “We hebben als gemeenten samen met zorgverzekeraars en zorgkantoren de taak om te voorkomen dat er zorg nodig is. Maar als er wel zorg nodig is om zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek in te zetten. Mooi dat we dit nu met concrete ambities hebben vastgesteld.”

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer