Projecten gemeenten

GGD Fryslân, De Friesland en de Friese gemeenten hebben gezamenlijk veel gegevens over de gezondheid en zorggebruik in Friesland. Op basis hiervan maakt de gemeente een preventie aanpak. Vanuit deze aanpak kan de gemeente diverse projecten en activiteiten opstarten.

De Fryske Marren

Hoe kunnen we vanuit een integrale benadering het zorg- en ondersteuningsaanbod nog beter laten aansluiten op de behoeftes van onze inwoners?

Leeuwarden

Hoe kunnen we ouderen met psychiatrische aandoening een zinvolle dagbesteding bieden, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt en minder beroep wordt gedaan op de zorg?

Ooststellingwerf

Hoe geven we samen met partners in het gezondheidscentrum vorm aan een contextuele aanpak om de zorg beter te laten aansluiten bij een doelgroep met lage gezondheidsvaardigheden?

Opsterland

Hoe kunnen we met een vernieuwende aanpak binnen de Vitale Regio werken aan de relatie tussen armoede, schulden en gezondheid en investeren op stressreductie?

Smallingerland

Hoe kunnen wij vroegtijdig bij aanstaande ouder(s) sociale, psychische, financiële en andere problemen achterhalen en deze ouder(s), in samenwerking met verschillende organisaties, zo goed mogelijk verder helpen?

Súdwest-Fryslân

Hoe kunnen we ons platteland zo dementievriendelijk mogelijk inrichten, zodat ouderen zo lang mogelijk met een goede kwaliteit van leven zelfstandig kunnen blijven wonen?

Tytsjerksteradiel

Hoe bereiken en stimuleren we onze meest kwetsbare inwoners op het gebied van beweging, voeding en gedragsverandering?

Weststellingwerf

Hoe kunnen we in Noordwolde het (in)formeel pedagogisch klimaat versterken, zodat kinderen opgroeien in een gezondere leefomgeving zonder roken, alcohol, middelengebruik en ongezonde voeding?

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor