Vitale Regio Fryslân

Je goed voelen, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die best wat hulp kunnen gebruiken om grip te krijgen op hun gezondheid en leven. Dat is belangrijk. Want wanneer iemand minder vaak ziek is, meer sociale contacten heeft en meer plezier in het werk of dagelijkse activiteiten, ervaart deze vaak een betere kwaliteit van leven.

Wij, GGD Fryslân, De Friesland en gemeenten in Friesland, voelen ons vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid verantwoordelijk voor al onze inwoners. Daarom slaan we sinds 2017 de handen ineen in het programma ‘Vitale Regio Fryslân’.

Wat is de Vitale Regio Fryslân?

Vitale Regio Fryslân is een programma waarin GGD Fryslân, De Friesland en de Friese gemeenten zich inzetten voor preventie. De projecten en activiteiten die voortkomen uit het programma, richten zich op het stimuleren van vitaliteit en gezondheid van alle inwoners. Door nauw samen te werken kunnen we elkaar versterken en meer effect bereiken.

Een eenvoudig voorbeeld: het advies van de huisarts is om meer te bewegen, wordt makkelijker opgevolgd wanneer de gemeente mooie wandelpaden aanlegt en de GGD het drinken van water stimuleert. Dan wordt 1+1=3.

Wat is het doel van Vitale Regio Fryslân?

Onze ambitie is om vitaliteit en gezondheid van alle inwoners te stimuleren. Door onze samenwerking is (meer) maatwerk voor inwoners mogelijk. Door te investeren in preventie willen we – op termijn - de zorgvraag verminderen.

Wat is de looptijd van Vitale Regio Fryslân?

Het programma is in 2017 gestart met GGD Fryslân, De Friesland en drie Friese gemeenten. Inmiddels zijn er acht gemeenten actief met een lokale pilot. De andere gemeenten volgen de ontwikkelingen. Het programma loopt tot eind 2021.

Meer weten over het programma Vitale Regio Fryslân?

Ontdek het in het interview met Nynke van der Meulen (manager zorg en propositie De Friesland) en Margreet de Graaf (directeur GGD Fryslân). 

Lees het interview 

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor