Project De Fryske Marren

Positieve gezondheid Zorgplein Lemmer.

Wat houdt het project in?

Gemeente De Fryske Marren zet zich in voor het zorg- en ondersteuningsaanbod voor al haar inwoners. De gemeente wil het aanbod laten aansluiten op de behoeften van haar inwoners. Hierbij staat ‘het principe van positieve gezondheid’ centraal. Bij ‘Positieve Gezondheid’ draait het om een betekenisvol leven. Hierbij wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Hulpverleners kijken verder dan alleen het oplossen van de aandoening/ ziekte van een inwoner. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Betere samenwerking

Gezondheidsproblemen van mensen beslaan vaak meerdere leefgebieden. Daardoor doen mensen een beroep op zowel zorg, welzijn als de gemeente. Een goede afstemming en samenwerking tussen alle professionals die werkzaam zijn in de zorg, welzijn en het sociaal domein (gemeente) is van groot belang. Binnen het Zorgplein Lemmer werken o.a. huisartsen, sociaal wijkteam, diëtist, fysiotherapeut en thuiszorg samen vanuit de uitgangspunten van ‘Positieve Gezondheid’.

Ook voor andere gemeenten?

Alle kennis en ervaring die de gemeente binnen deze pilot opdoet, wordt gedeeld met andere Friese gemeenten. Andere gemeenten kunnen deze kennis inzetten om ook te ontdekken wat Positieve Gezondheid in de praktijk betekent. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot en neemt de wet persoonsgegevens en privacy in acht.

Meer informatie over Zorgplein Lemmer

Op de website van Zorgplein Lemmer vind je meer informatie over hoe zij positieve gezondheid toepassen in de praktijk. Kijk ook op de website positieve gezondheid.nl voor meer informatie.

Terug naar Projecten gemeenten

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor