Coronatraining voor zorgprofessionals

In het najaar van 2020 kunnen alle Friese zorgmedewerkers een tweedaagse training volgen die hen voorbereid op de tweede coronagolf. Deelnemers aan de training krijgen een virtual reality-bril op die ze in levensechte situatie met hoestende corona patiënten brengt. De VR-training is een initiatief van het Expertiseteam Corona Friesland. Hierin werken Friese zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en GGD Fryslân samen.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg in Friesland. Ook komt de training digitaal beschikbaar voor zorginstellingen in de rest van het land. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • het vroeg signaleren van symptomen
  • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • het instrueren van collega’s

De Leeuwarder Courant interviewde projectleider en verpleegkundige Clary Bangma over de tweedaagse training. Lees het artikel op de website van de Leeuwarder Courant.

Expertiseteam Corona Friesland

Afgelopen voorjaar is het Expertiseteam Corona Friesland opgezet. Doel van dit team is om van elkaar te leren en om elkaar te helpen om zo nog beter in staat te zijn om het virus verder in te dammen en verspreiding te voorkomen. De extra ondersteuning geldt voor Friese

  • verpleeghuizen
  • verzorgingshuizen
  • de thuiszorg
  • instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (VVT, GZ en GGZ)

Het Expertiseteam organiseert verschillende activiteiten. Zo fungeert het team als een centraal informatiepunt waar de instellingen terecht kunnen voor protocollen of ‘best practices’. Ook dient het expertiseteam als provinciale vraagbaak en kunnen organisaties er terecht om te sparren.

Uw zorg goed geregeld

We willen dat u de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft. We investeren in preventie en innovatie, werken nauw samen binnen het zorg en sociaal domein én zetten ons dagelijks in om de zorg goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

Lees meer over uw zorg goed geregeld