Jaarcijfers 2022

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van De Friesland toe behoren, heeft over 2022 een positief resultaat van EUR 118 miljoen behaald.

Resultaat gestegen tot EUR 118 miljoen; basiszorgverzekeringen beperkt verlieslatend

Het resultaat over 2022 is EUR 103 miljoen hoger in vergelijking met 2021. De aanvullende verzekering laat een positief resultaat zien. De basiszorgverzekering is beperkt verlieslatend.

Ruim 14 miljard premiegeld besteed aan zorgkosten

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft in 2022 EUR 14,8 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (EUR 14,6 miljard) is besteed aan zorgkosten. Door hogere provisielasten als gevolg van de toename van het aantal verzekerden en hogere uitvoeringskosten voor de uitbreiding van wettelijke taken van de Wet langdurige zorg (“Wlz”) stegen de organisatiekosten naar EUR 452 miljoen. Deze effecten zijn gedempt door lagere personeelskosten als gevolg van nog niet of later ingevulde vacatures vanuit de krapte op de arbeidsmarkt en toenemende digitalisering van met name het klantcontact. Door de sterke toename van het aantal verzekerden in 2022 waren de bedrijfskosten per verzekerde lager dan vorig jaar.

Resultaat beleggingen gedaald

Een deel van ons vermogen is belegd. Gedurende 2022 is de waarde van de beleggingen gedaald voornamelijk als gevolg van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne, de hoge inflatie en stijgende rentes. De effecten hiervan zijn voor Achmea Zorgverzekeringen N.V. maar beperkt zichtbaar in het resultaat (EUR 11 miljoen), maar vooral in de afname van de herwaarderingsreserve in het Eigen Vermogen. In 2022 is de herwaarderingsreserve afgenomen met EUR 196 miljoen (2021: EUR 34 miljoen toename). We beleggen met name in obligaties.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 165% en is daarmee gelijk aan vorig jaar. De daling van de waarde van beleggingen wordt gecompenseerd door het positieve resultaat. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden.  Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Je zorg goed geregeld

De Friesland zet zich dagelijks in om de meest vitale gemeenschap van Nederland te vormen. We willen mensen verbinden, vitaliteit versterken en zorg verbeteren. En vooral dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Dat doen we samen met onze (zorg)partners in de regio.

Bekijk de jaarcijfers

Bekijk de jaarcijfers over de basisverzekering van De Friesland. De jaarcijfers staan in een standaard format die door alle zorgverzekeraars wordt gebruikt.

De zorgverzekeringsactiviteiten van De Friesland zijn onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Corporate governance

Als zorgverzekeraar onderschrijft de Friesland de gedragscode voor goed en zorgvuldig bestuur.

Lees meer over corporate governance

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.

Donderdag 14 december zijn wij tot 16.00 uur bereikbaar.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
540.400 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer