Jaarcijfers 2023

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk De Friesland toe behoren, rapporteert voor het eerst volgens de nieuwe boekhoudstandaarden IFRS 9 Financiële instrumenten en IFRS 17 Verzekeringscontracten.

Onder IFRS 9/17 grondslagen worden de waardeveranderingen van zowel de beleggingen als de verplichtingen als gevolg van veranderingen in bijvoorbeeld rentetarieven en aandelen- en vastgoedprijzen opgenomen in de winst- en verliesrekening. Onder IAS 39 Financiële instrumenten werd deze impact door Achmea Zorgverzekeringen N.V. grotendeels verwerkt in het eigen vermogen en had daarmee minder invloed op het nettoresultaat. Bewegingen op de financiële markten kunnen hierdoor leiden tot grotere volatiliteit in het resultaat.

De vergelijkende cijfers voor 2022 zijn aangepast. Het nettoresultaat komt door het verantwoorden van de marktwaarde ontwikkelingen van beleggingen en voorziening in de winst- en verliesrekening onder IFRS 9/17 voor 2023 aanzienlijk lager uit dan onder IAS 39/IFRS 4. Uitzonderlijke marktomstandigheden, waaronder sterk gestegen rente, spreads en dalende aandelenkoersen, hadden in 2022 een groot negatief effect op het resultaat onder IFRS 9/17.

Resultaat gestegen tot EUR 277 miljoen

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft over 2023 een positief resultaat van EUR 277 miljoen behaald. Het resultaat over 2023 is EUR 283 miljoen hoger in vergelijking met 2022 (EUR 6 miljoen negatief ). Dit is vooral het gevolg van een hoger beleggingsresultaat.

Ruim 15,5 miljard premiegeld besteed aan lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft in 2023 EUR 15,6 miljard aan opbrengsten uit verzekeringsgerelateerde diensten behaald. Het grootste gedeelte van het geld (EUR 15,5 miljard) is besteed aan lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten. Dit betreffen met name zorgkosten.

De opbrengsten uit verzekeringsgerelateerde diensten zijn hoger dan vorig jaar vanuit hogere premies en een hogere vereveningsbijdrage. De lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten voor het huidige jaar zijn hoger als gevolg van hogere zorgkosten vanuit zorgkosteninflatie en hogere personeelskosten bij zorgaanbieders. Door hogere kosten voornamelijk als gevolg van inflatie en de afname van het aantal verzekerden in 2023 ten opzichte van 2022 waren de bedrijfskosten per verzekerde hoger dan vorig jaar.

Resultaat beleggingen gestegen

Een deel van ons vermogen is belegd. Gedurende 2023 is de waarde van de beleggingen gestegen voornamelijk als gevolg van hogere aandelenkoersen en gestegen rentes. We beleggen met name in obligaties.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 162% en is daarmee 3%-punt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van een hoger vereist kapitaal in verband met de verzekerdengroei in 2024. Hier tegenover staat dat het toegestaan Solvency II eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Je zorg goed geregeld

De Friesland zet zich dagelijks in om de meest vitale gemeenschap van Nederland te vormen. We willen mensen verbinden, vitaliteit versterken en zorg verbeteren. En vooral dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Dat doen we samen met onze (zorg)partners in de regio.

Bekijk de jaarcijfers

Bekijk de jaarcijfers over de basisverzekering van De Friesland. De jaarcijfers staan in een standaard format die door alle zorgverzekeraars wordt gebruikt.

De zorgverzekeringsactiviteiten van De Friesland zijn onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Corporate governance

Als zorgverzekeraar onderschrijft de Friesland de gedragscode voor goed en zorgvuldig bestuur.

Lees meer over corporate governance

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer