Zorginkoopbeleid Gecombineerde Leefstijl Interventie

Onze focus voor GLI ligt op voldoende contracteergraad in Friesland in combinatie met lage uitval van verzekerden tijdens het programma.

Waar zetten we op in?

  • Continueren van de relatie met bestaande zorgaanbieders.
  • Het voortzetten van het Friese GLI-overleg. De Friese GLI betreft een samenwerking tussen diverse partijen.
  • Het stimuleren van netwerkvorming en intervisie voor leefstijlcoaches en het organiseren van informatiebijeenkomsten voor verzekerden over de GLI door aanbieders.
  • Het stimuleren van zelfzorg en community-vorming.

Wat is nieuw of gewijzigd in 2021?

  • Wij bieden een 2-jarige overeenkomst aan.
  • Er is sprake van volgbeleid tussen verzekeraars overeengekomen. Deze is afgesproken t.b.v. verbetering van de contracteergraad/vermindering administratieve lasten.
  • Verzekerden worden in het veranderen en vasthouden van een gewijzigde leefstijl tijdens en na de behandeling zoveel mogelijk digitaal ondersteund. Zorgaanbieders attenderen verzekerden op De Friesland-community ‘Doe Je Mee?’ zodra deze operationeel is.
  • De plafondafspraken vervallen.
  • De overeenkomst wordt gesloten via het Zorgverlenersportaal VECOZO.

Inkoopspecificaties 2021

Wat betekent dat voor u? Graag verwijzen wij u naar ons Zorginkoopplan 2021 (pdf). Hierin vindt u de inkoopspecificaties voor Gecombineerde Leefstijl Interventie.

 

Voorgaande jaren inkoopspecificaties

Zorginkoopplan 2020 (pdf)

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor