Plan van aanpak en activiteiten

Al enige tijd is het krap wat betreft de bezetting van huisartsen in Friesland. Huisartsen die stoppen vinden lastig een opvolger om de praktijk over te nemen. Ook blijkt het vinden van (langdurige) waarneming niet eenvoudig.

Voor de inwoners van Friesland vinden we het erg belangrijk dat er voldoende goede huisartsenzorg is én blijft. We spannen ons hiervoor in, samen met Wagro Friesland (belangenbehartiger niet gevestigde huisartsen), Dokterszorg Friesland, ROS Friesland, GGD Fryslân en natuurlijk de Friese Huisartsenvereniging (FHV). Samen hebben we een plan gemaakt waarmee we de huisartsenzorg in Friesland continueren.

Gezamenlijk plan van aanpak

In het gezamenlijke plan van aanpak Continuïteit huisartsenzorg Friesland leest u wat we de komende tijd aan activiteiten organiseren om de huisartsenzorg te continueren.

Bekijk het gezamenlijke plan van aanpak (pdf)

Onze activiteiten

In het gezamenlijk plan van aanpak staan ook een paar activiteiten voor ons. Hiermee willen we u, (startende) huisartsen, ondersteunen. Hieronder lichten we dit toe.

De administratieve en/of juridische kant van een praktijkovername kan een barrière vormen om zelf een praktijk te starten of om een over te nemen. Om de drempel te verlagen bieden we op dit vlak ondersteuning op maat. Naast het regelen van praktische zaken tussen verzekeraars en de nieuwe huisarts, ondersteunen we als dat nodig is de startende huisarts onder voorwaarden ook financieel.

De overdracht van een huisartsenpraktijk is geen sinecure. Een nieuwe (nog niet in de praktijk werkzame) huisarts die een praktijk wil overnemen, kan ons om financiële ondersteuning vragen. We kennen op basis van voorwaarden een zorgprestatie toe. De huisarts kan hiermee een transitiemanager financieren.

Waar kan een transitiemanager u bij helpen?

De transitiemanager is gespecialiseerd in praktijkovernames en begeleidt de startende huisarts en vertrekkende huisarts. Zodat het overnameproces soepel verloopt. Meer specifiek adviseert en coördineert de transitiemanager de praktische zaken zoals

  • maatschap- of overnamecontracten
  • financieringsaanvragen
  • verzekeringen

Daarnaast geeft de transitiemanager inzicht in de (interne en externe) ontwikkelingsmogelijkheden van de praktijk.

Ook is er de mogelijkheid om (financiële) afspraken te maken voor de start of overname van een huisartsenpraktijk als dit via reguliere financiering via een bank niet mogelijk is. Dit kan in de vorm van

  • garantiestelling,
  • bevoorschotting
  • of met andere financieringsconstructies.

We maken aan de hand van de voorwaarden dergelijke financiële afspraken.

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor