Aanvraag machtiging GRZ

U wilt een machtiging GRZ aanvragen? Dien uw aanvraag bij ons in via het aanvraagformulier machtiging GRZ. Voor een vlotte afhandeling vragen wij u de aanvraag 4 weken van tevoren in te sturen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een Medisch Adviseur. Wij verwerken uw aanvraag binnen 10 werkdagen.

Aanvraag openen nieuw zorgtraject

Houdt u er rekening mee dat bij de nieuwe zorgvraag minimaal sprake moet zijn van nieuwe functionele beperkingen, resulterend in een substantiële bijstelling van het oorspronkelijke revalidatieplan.

Aanvullende informatie sturen

Wilt u aanvullende informatie sturen of vragen wij u om extra informatie of bijlagen?

U kunt deze via document uploaden naar ons sturen

Overplaatsing binnen de GRZ

Bij een overplaatsing naar een andere GRZ instelling is geen aanvraag nodig. Wilt u er op letten dat er geen twee DBC’s naast elkaar mogen lopen? De vorige zorgverlener moet daarom de DBC sluiten voordat u de verzekerde behandelt.

Overplaatsing verschillende behandelvormen

U kunt ook voor klanten die een overplaatsing nodig hebben van GRZ naar MSR, van MSR naar GRZ of van ELV naar GRZ een aanvraag insturen.

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op (071) 751 00 99 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
540.400 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer